Vår hjemmetjeneste ble hedret med pris

Helse- og omsorgsministeren sto for prisoverrekkelsen. Vi gratulerer!

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol overrekker forbedringsprisen 2022 til Ellen Riksvold i Tromsø kommunes hjemmetjeneste

Helse- og omsorgsministeren sto for prisoverrekkelsen. Vi gratulerer!

Siste oppdatering 30. nov 2022, kl. 9:14

Publisert 24. nov 2022

(Foto: Skjermdump fra direktestrøm)

Tromsø kommunes prosjekt med bruk av farmasøyter i hjemmetjenesten ble nylig hedret med «Forbedringsprisen» for 2022.

Prisen ble overrakt av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (bilder øverst, til venstre). Dette skjedde fredag 25. november på Pasientsikkerhetskonferansen på Gardermoen.

Kommunefarmasøyt Ellen Riksvold (bildet øverst, til høyre) tok imot prisen på vegne Tromsø kommune og hjemmetjenesten.

Har forbedret kvaliteten på legemiddelbehandlingen til brukere

Prisbegrunnelsen lyder:

«Årets forbedringspris tildeles hjemmetjenesten i Tromsø kommune, Midtbyen hjemmetjeneste, for deres innsats med å forbedre kvaliteten på legemiddelbehandlingen til brukere i hjemmetjenesten.

Dette innovasjonsprosjektet springer ut fra et kjent utfordringsbilde med høy forekomst av feil i hjemmeboende brukeres legemiddellister, spesielt i overgangene mellom sykehus og kommunehelsetjeneste.

For å øke pasientsikkerhet og kvalitet i legemiddelbehandlingen ble det ansatt to kliniske farmasøyter i hjemmetjenesten.

Denne tilgangen på farmasøyter har bidratt til kompetanseheving og høyere faglig kvalitet med målbare resultater knyttet til økt antall gjennomførte legemiddelsamstemminger, legemiddelgjennomganger, identifiserte avvik og legemiddelrelaterte problemer.

Dokumentasjonspraksis er blitt bedre, og flere brukere har fått individuelle tiltaksplaner. Prosjektet har også testet bruk av videokommunikasjon ved dobbeltkontroll.

Det har vært tett samarbeid mellom ansatte i hjemmetjenesten, brukere, fastlege og spesialisthelsetjenesten i arbeidet. Legemiddelbehandling og overganger mellom tjenestenivå er to områder som representerer høy risiko for pasientsikkerheten.

Dette prosjektet adresserer dette på en solid og bærekraftig måte, resultatene er gode og det er et stort potensial for læring og spredning.»

PÅ SCENEN: Helse- og omsorgsministeren sammen med Tromsø kommunes delegasjon på Pasientsikkerhetskonferansen. Fra venstre: Ingvild Kjerkol, kommunefarmasøyt Ellen Riksvold, seksjonsleder i hjemmetjenesten, Roar Evjen, Heba Jawad, klinisk farmasøyt ved Nordøya hjemmetjeneste, og Stine Haustreis, klinisk farmasøyt ved Midtbyen hjemmetjeneste. (Foto: Skjermdump fra direktestrøm)

– Fantastisk bekreftelse

– Å få denne prisen betyr mye for oss. Det er en bekreftelse på at den innsatsen vi har gjort er riktig, og at prosjektet vårt er vellykket, sier kommunefarmasøyt Ellen Riksvold.

Hun var blant Tromsø kommunes delegasjon til Pasientsikkerhetskonferansen, og fikk æren av å motta prisen på vegne av kommunens hjemmetjeneste.

Ellen Riksvold forteller at det er et stort behov for å følge opp legemiddelbehandlingen til hjemmetjenestenes pasienter, og at det er vanskelig for de få ansatte i hjemmetjenesten å klare og finne tid til å utføre denne oppgaven.

– Vi farmasøyter er glad for å kunne bidra med vår kompetanse. Noe av det mest motiverende vi kan oppleve er når våre forslag til legemiddelendringer fører til en forbedring av livskvaliteten til en pasient, sier hun, og legger til:

– Når vi i tillegg mottar en pris for dette, er det en fantastisk bekreftelse på at det vi gjør er nyttig og viktig, både for enkeltpersoner og for hjemmetjenesten i Tromsø.

Farmasøyter i hjemmetjenesten

Prosjektet, som Tromsø kommune fikk forbedringsprisen for, kalles «Farmasøyt i hjemmetjenesten».

Det er et innovasjonsprosjekt hvor vi tester bruk av farmasøyter i klinisk arbeid i hjemmetjenesten.

Målet med prosjektet er å forbedre legemiddelbehandlingen til pasientene, forbedre legemiddelhåndteringen i hjemmetjenesten, og synliggjøre behovet for farmasøyter i klinisk arbeid i kommunehelsetjenesten.

Prosjektet har tidligere blitt omtalt i Farmatid.no, hvor det framkom at brukere ble friskere med farmasøyt i hjemmetjenesten.

«Farmasøyt i hjemmetjenesten» har en treårig prosjektperiode, som går ut 1. april 2023. På bakgrunn av gode resultater har kommunen fra 1. september i år ansatt to farmasøyter i faste heltidsstillinger i hver sin hjemmetjenesteenhet, Midtbyen og Nordøya hjemmetjenester.

Mer info vår hjemmetjeneste her: Helsetjenester i hjemmet

Dette er «Forbedringsprisen»

Det er Helsedirektoratet og «I trygge hender 24-7» som står bak prisen.

Forbedringsprisen deles årlig ut av til enkeltpersoner eller team i helsevesenet som har utmerket seg innen kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø.

Heba Jawad, Stine Haustreis, Ellen Riksvold, Kine Nordmo-Stykket og Roar Evjen står på scenen og holder diplomet "Forbedringsprisen 2022"
Heba Jawad, Stine Haustreis, Ellen Riksvold, Kine Nordmo-Stykket, administrativ leder i seksjon for hjemmetjenesten, og Roar Evjen. (Foto: Tromsø kommune)
Foto: Tromsø kommune