Tertialrapport 1: Styrer mot et resultat på 27,2 millioner

Årets første statusrapport for Tromsø kommune er klar.

Tromsøbrua og Ishavskatedralen.

Årets første statusrapport for Tromsø kommune er klar.

Siste oppdatering 04. okt 2022, kl. 9:03

Publisert 25. mai 2022

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen legger i Tertialrapport 1 fram en prognose som viser et netto i driftsresultat i 2022 på 27,2 millioner kroner, mot et budsjett på 24,3 millioner kroner. Dette er en driftsmargin på 0,4 prosent. Prognosen tar utgangspunkt i regnskap pr. april og forventet utvikling resten av året.

Se rapporten her: Tertialrapport 1 - 2022

Kommunens generelle driftsinntekter ser ut til å bli 209,3 millioner kroner høyere enn budsjettert, som i hovedsak skyldes at skatteinntektene vil bli langt høyere enn budsjettert.

– De økte driftsinntektene gjør at vi foreslår en del budsjettjusteringer, blant annet med økt bevilgning til Tromsø brann og redning KF, samt etableringen av et fremtidsfond for utvikling av Tromsø, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen.

Samtidig øker også kostnadene en del, spesielt gjennom økt etterspørsel etter tjenester, særlig innenfor barne- og ungdomssektoren og helsesektoren. Høyt sykefravær i første kvartal har også sørget for økte kostnader.

– Det er forventet redusert offentlig pengebruk i årene som kommer, og det vil også kreve at Tromsø kommune omstiller og tilpasser driften til et lavere driftsnivå enn i dag. Tromsø må fortsatt jobbe for å øke sin egen attraktivitet som sikrer at unge mennesker tiltrekkes hit. Det vil sikre varig framtidig velferd, sier Stig Tore Johnsen.

Tertialrapport 1 skal behandles i kommunestyret 15. juni 2022. Saksframlegget vil være tilgjengelig i Innsynsportalen.