Søk tilskudd til inkludering av barn og unge før 18. november

Ordningen skal legge til rette for mestring og samfunnsdeltakelse.

Barn i svømmeasseng.

Ordningen skal legge til rette for mestring og samfunnsdeltakelse.

Siste oppdatering 16. nov 2022, kl. 11:19

Publisert 03. nov 2022

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.  

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som står bak søknadsordningen.

Målgruppe 0–24 år

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år. 

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Det er flere endringer i årets tilskuddsordning, så det er viktig å sette seg godt inn i forskrift og veileder.

Les mer og søk i Bufdirs søknadsportal.