Slik vil vi beholde og rekruttere helseansatte

Kommunen har nylig vedtatt en rekke forbedrede og nye tiltak, som blant annet lønnstillegg, mer stipend og nedbetaling av studielån. Tiltakene trer i kraft umiddelbart.

Glade helseansatte i Tromsø kommune

Kommunen har nylig vedtatt en rekke forbedrede og nye tiltak, som blant annet lønnstillegg, mer stipend og nedbetaling av studielån. Tiltakene trer i kraft umiddelbart.

Siste oppdatering 09. feb 2023, kl. 11:09

Publisert 03. feb 2023

Tromsø kommune har over tid hatt utfordringer med å rekruttere og beholde nok arbeidskraft i kommunehelsetjenesten.

Vi har allerede nådd et kritisk punkt i flere av tjenestene innen hele avdelingen for helse og omsorg i kommunen.

Det er derfor et høyt prioritert mål at Tromsø kommune skal være attraktiv å søke seg til, og være i over tid, for deg som er eller skal bli helseansatt.

Vi styrker eksisterende tilbud og oppretter nye

Kommunen har nylig vedtatt en rekke forbedrede og nye tiltak for å rekruttere og beholde helseansatte, blant annet:

  • Lønnstillegg og ekstra godtgjøringer
  • Økte satser på eksisterende stipender
  • Nye stipendordninger
  • Lengre fritidsperioder for turnusansatte
  • Nedbetaling av studielån for sykepleiere og vernepleiere

Listen ovenfor er ikke utfyllende. De er listet opp og beskrevet nærmere her:

Tiltakene trer i kraft med umiddelbar virkning

Nylig presenterte kommunen tiltakene for presse og andre tilhørende på et av kommunens sykehjem, Kvaløysletta sykehjem.

Tiltakene trer i kraft umiddelbart både for helseansatte som allerede er i stillinger som tiltakene omfatter, og for helseansatte som rekrutteres fra nå av.

De som stod for presentasjonen var:

  • Magne Nicolaisen, avdelingsdirektør for helse og omsorg
  • Sigrid Moen Dybdal, enhetsleder ved Kvaløysletta sykehjem
  • Daniel Brox, hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund

Se presentasjonen i opptak her:

00:00:00 – Magne Nicolaisen, avdelingsdirektør for helse og omsorg
00:06:25 – Sigrid Moen Dybdal, enhetsleder for Kvaløysletta sykehjem
00:15:50 – Daniel Brox, hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund
00:20:38 – Spørsmålsrunde med media

Se alle våre ledige stillinger innen helse

I WebCruiter finner du ledige stillinger i Tromsø kommune, inkludert alle ledige helsestillinger:

Les også: