Slik vil vi beholde og rekruttere helseansatte

Kommunen har nylig vedtatt en rekke forbedrede og nye tiltak, som blant annet lønnstillegg, mer stipend og nedbetaling av studielån. Tiltakene trer i kraft umiddelbart.

Glade helseansatte i Tromsø kommune

Slik vil vi beholde og rekruttere helseansatte

Kommunen har nylig vedtatt en rekke forbedrede og nye tiltak, som blant annet lønnstillegg, mer stipend og nedbetaling av studielån. Tiltakene trer i kraft umiddelbart.

Siste oppdatering 09. feb 2023, kl. 11:09

Publisert 03. feb 2023

Tromsø kommune har over tid hatt utfordringer med å rekruttere og beholde nok arbeidskraft i kommunehelsetjenesten.

Vi har allerede nådd et kritisk punkt i flere av tjenestene innen hele avdelingen for helse og omsorg i kommunen.

Det er derfor et høyt prioritert mål at Tromsø kommune skal være attraktiv å søke seg til, og være i over tid, for deg som er eller skal bli helseansatt.

Vi styrker eksisterende tilbud og oppretter nye

Kommunen har nylig vedtatt en rekke forbedrede og nye tiltak for å rekruttere og beholde helseansatte, blant annet:

  • Lønnstillegg og ekstra godtgjøringer
  • Økte satser på eksisterende stipender
  • Nye stipendordninger
  • Lengre fritidsperioder for turnusansatte
  • Nedbetaling av studielån for sykepleiere og vernepleiere

Listen ovenfor er ikke utfyllende. De er listet opp og beskrevet nærmere her:

Tiltakene trer i kraft med umiddelbar virkning

Nylig presenterte kommunen tiltakene for presse og andre tilhørende på et av kommunens sykehjem, Kvaløysletta sykehjem.

Tiltakene trer i kraft umiddelbart både for helseansatte som allerede er i stillinger som tiltakene omfatter, og for helseansatte som rekrutteres fra nå av.

De som stod for presentasjonen var:

  • Magne Nicolaisen, avdelingsdirektør for helse og omsorg
  • Sigrid Moen Dybdal, enhetsleder ved Kvaløysletta sykehjem
  • Daniel Brox, hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund

Se presentasjonen i opptak her:

00:00:00 – Magne Nicolaisen, avdelingsdirektør for helse og omsorg
00:06:25 – Sigrid Moen Dybdal, enhetsleder for Kvaløysletta sykehjem
00:15:50 – Daniel Brox, hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund
00:20:38 – Spørsmålsrunde med media

Se alle våre ledige stillinger innen helse

I WebCruiter finner du ledige stillinger i Tromsø kommune, inkludert alle ledige helsestillinger:

Les også: