Sámi álbmotbeaivi 2022 ráđđeviesus / Samenes nasjonaldag 2022 på rådhuset

Guovvamánu 6. beaivve prográmma gávnnat dás. / Programmet for 6. februar finner du her.

Det samiske flagget vaier i flaggstang.

Guovvamánu 6. beaivve prográmma gávnnat dás. / Programmet for 6. februar finner du her.

Siste oppdatering 17. jan 2023, kl. 11:53

Publisert 25. jan 2022

(På norsk lenger ned)

Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen ja sámi álbmotbeaivvelávdegoddi bovdejit álbmotbeaivvi ávvudeapmái Romssa ráđđevissui guovvamánu 6. beaivve tiibmu 10:00. Doalut bistet guokte tiimmu. Fállat iđitborramuša, sártniid ja musihka.

Njoammuneastadeami geažil leat uhcit sajit go dábálaččat. Dan dihtii vuorbádit 40 saji mat várrejuvvojit Romssa álbmogii. Sii geat háliidit searvat doaluide fertejit deavdit dieđihanskovi. Skovvi doaibmá vuorbin.

Áigemearri sáddet skovi lea ođđajagimánu 30. beaivve tiibmu 23:59.

Mii vuorbádit sajiid maŋit beaivve, ođđajagimánu 31. beaivve. Sii geaidda fállojuvvojit sajit ožžot dieđu buori áiggis.

Váhnemat ja eará mánnáovddasteaddjit sáhttet dieđihit mánáideaset geat leat vuollel 18 jagi. Rávisolmmoš sáhttá iežas guoimmi dieđihit.

Okta dieđihanskovvi doaibmá oktan vuorbin beroškeahttá galle nama skovis leat. Jos geassit vuorbádanskovi mas vihtta nama, de leat vihtta saji váldon.

Njoammuneastadeapmi

Doalut lágiduvvojit nášunála njuolggadusaid hárrái, muhto mii fertet maiddái vuhtii váldit suohkana njoammundili.

Lágideamis lea juohkehaččas sierra sadji ja juohkehaš ferte geavahit njálbmesuoji go ii čohkká iežas sajis.

Jos it oru dearvvas, de it galgga boahtit.

Dieđihanskovi gávnnat dás: Samenes nasjonaldag // Sámi álbmotbeaivi

Samenes nasjonaldag på rådhuset

Ordfører Gunnar Wilhelmsen og 6. februar-komiteen inviterer til festfrokost, taler og musikalske innslag på Tromsø rådhus for å feire samenes nasjonaldag søndag 6. februar fra klokken 10 til 12.

(Teksten fortsetter under bildet)

På grunn av restriksjoner knyttet til koronapandemien er det et begrenset antall plasser på festfrokosten. Dette medfører at inntil 40 av plassene vil bli loddet ut blant Tromsøs befolkning. Du som ønsker å være til stede på arrangementet må fylle ut påmeldingsskjemaet, som fungerer som et lodd i loddtrekningen.

Fristen for påmelding er søndag 30. januar klokken 23.59.

Loddtrekningen vil foregå den 31. januar. De som får plass vil få beskjed om det i god tid før 6. februar.

Foreldre og foresatte kan melde på seg selv og barn under 18 år. Voksne kan registrere seg selv, enten alene eller med partner.

Hvert skjema er ett lodd uansett antall navn på skjemaet. Dette vil si at om det blir trukket en familie på fem personer, minsker antall tilgjengelige plasser med fem personer.

Smittevern

Arrangementet blir gjennomført i tråd med de nasjonale smittevernreglene, men vi må samtidig ta forbehold om utviklingen i smittesituasjonen i kommunen.

Det vil være faste tilviste plasser og alle må bruke munnbind når de ikke sitter på sin tildelte plass.

Hvis du har sykdomssymptomer må du holde deg hjemme.

Påmeldingsskjema finner du her: Samenes nasjonaldag // Sámi álbmotbeaivi

Program // Prográmma

10.00: Rådhuset åpnes // Rahpan   

  • Samenes nasjonalsang // Sámi soga lávlla
  • Festfrokost // iđitborramuš
  • Ordfører Tromsø kommune // Romssa sátnejođiheaddji 
  • Landbruks- og matminister // Eanandoallo- ja biebmoministtar
  • Sametingsrådet // Sámediggeráđđi 
  • Prestvannet skoles samiskklasse // Báhpajávrri skuvlla sámeluohkká

12:00: Arrangementet avsluttes // Doalut loahpahuvvojit