Roste tromsøinnbyggernes raushet overfor flyktninger

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (midten) var nylig på en tromsøvisitt, og besøkte blant annet kommunens voksenopplæring og flyktningtjeneste.

Rektor ved voksenopplæringen Lena Steinsvik Hansen, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og språklærer Marit Næsvoll foran språkklassen står fremst i klasserommet under norskopplæringen for innvandrere

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (midten) var nylig på en tromsøvisitt, og besøkte blant annet kommunens voksenopplæring og flyktningtjeneste.

Siste oppdatering 22. sep 2022, kl. 13:27

Publisert 21. sep 2022

Ved Voksenopplæringa ble statsråden tatt imot av enhetsleder Lena Steinsvik Hansen (t.v.). Her fikk Mjøs Persen også besøke norskopplæringsklassen, som lærer Marit Næsvold (t.h.) underviste i.

Hos flyktningtjenesten og Voksenopplæringa fikk ministeren se og lære hvordan kommunen jobber med flyktninger, og organiserer boliger og gir andre tilbud til dem.

På dagsprogrammet sto også besøk av blant annet Otium bo- og velferdssenter.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen ønsker velkommen til flyktningtjenesten av May-Britt Stensjø Miri
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (t.v.) ble ønsket velkommen til flyktningtjenesten av enhetsleder May-Britt Stensjø Miri.

Husrom og hjerterom for ukrainere

Simon Nilsen, avdelingsleder ved kommunens boligkontor for utleie og miljøarbeid, fikk anledningen til å fortelle ministeren hva som skjedde da Tromsø kommune sist vinter henvendte seg til innbyggerne med forespørsler om innbyggerne hadde privatboliger til disposisjon for ukrainske flyktninger.

– Vi fikk så mange tilbud og henvendelser at det gikk over all forventning, sa Nilsen til statsråden.

Kommunen måtte i slutten av april stanse annonseringen etter boliger da antall tilbud ble langt flere enn behovet på det tidspunktet.

– Fantastisk

Arbeids- og inkluderingsministeren lot seg imponere over tromsøinnbyggernes raushet, selv om hun ikke ble overrasket.

– Det bekrefter den dugnadsinnsatsen som veldig mange ville yte overfor ukrainere på flukt, også blant privatpersoner som hadde boliger til disposisjon. Det er helt fantastisk. Boliger er helt nødvendig for å kunne ta imot flyktninger på en god og verdig måte, sa Mjøs Persen og la til:

– Det skal sies at det ikke bare var i Tromsø dette skjedde. Vi så dette mange plasser i hele landet etter Russlands invasjon av Ukraina.

Mjøs Persen var selv ordfører i Bergen for noen år tilbake da det kom mange syriske flyktninger.

– Da opplevde vi at mange bergensere stilte privatboliger til disposisjon. Grunnet til at jeg ikke ble overrasket, verken den gangen overfor syrere eller nå overfor ukrainere, er fordi jeg tror vi i Norge og Tromsø har dette i oss, ønsket om å hjelpe, sa Mjøs Persen.

Da Mjøs Persen (helt til høyre) besøkte kommunens voksenopplæring fikk hun blant annet høre syriske Mirhans gripende historie om hans flukt til Norge, hans tilværelse i Syria og som pensjonist i Tromsø, og hvor takknemlig han er overfor de ansatte og for norskopplæringstilbudet han får fra Voksenopplæringa.

Gir norskopplæring også til dem som ikke har rett til det

Mange innvandrere inntil 67 år har rett til gratis opplæring i norsk. Likevel tilbyr Tromsø kommune opplæring i norsk for mange innvandrere som ikke er omfattet av rettigheten.

– Det er prisverdig at Tromsø kommune er fleksible med å gi språkopplæring også for den eldste språkgruppen. Det å lære norsk er nøkkelen til å trives i Norge, og det gjelder i høyeste grad de eldste også, sa Mjøs Persen og la til:

– Å lære norsk inkluderer, det motvirker isolasjon, har en positiv helsegevinst, og gjør at man kan delta i samfunnslivet.

Vil du vite mer om Voksenopplæringa eller flyktningtjenesten, og hvordan du kommer i kontakt med dem? Besøk deres nettsider: