Returordning for avfall utvides – se hvor og når du kan levere avfall

Prøveordningen med mobile returstasjoner i bydeler ble tatt meget godt imot. Nå utvider vi ordningen betraktelig fra tirsdag 21. juni.

Logo miniretur

Returordning for avfall utvides – se hvor og når du kan levere avfall

Prøveordningen med mobile returstasjoner i bydeler ble tatt meget godt imot. Nå utvider vi ordningen betraktelig fra tirsdag 21. juni.

Siste oppdatering 21. jun 2022, kl. 13:15

Publisert 16. jun 2022

«Remiks MiniRetur» er en bemannet mobil returstasjon som vi plasserer ut i ulike bydeler. Stasjonen vil være plassert noen timer på hvert sted. Dette skjer på ettermiddager.

Dette er en tjeneste som skal minimere avstanden mellom deg og Remiks slik at du kan levere fra deg mindre mengder kildesortert avfall, som blant annet papp, farlig avfall, ting til gjenbruk og metall.

NB! MiniRetur tar ikke imot restavfall!

Se oversikt

Ordningen ble igangsatt som en prøveordning sensommeren 2021. Fra tirsdag 21. juni 2022 utvides MiniRetur-ordningen fra seks til hele 19 steder på Tromsøya, fastlandet og Kvaløya.

Hva kan du levere?

Du kan levere det du klarer å bære med deg, altså mindre mengder avfall.

Om du har større mengder avfall må det leveres til Remiks' ordinære returstasjoner. Restavfall tar MiniRetur ikke imot. Ellers kan du levere følgende typer avfall:

 • Metall
 • Trevirke (maks én-meters lengder)
 • Keramikk og porselen
 • Papp
 • Småbatterier, lysstoffrør og pærer
 • EE-avfall (småelektrisk)
 • Farlig avfall (maling, lim og lakk, sprayflasker o.l.)
 • Isopor
 • Blank folieplast (kun blank plast)
 • Ombruk

Hva må du ellers huske på?

 • MiniRetur er en flyttbar returstasjon med begrenset kapasitet
 • Vi tar ikke imot restavfall
 • Vi tar kun imot avfallstypene det er opplyst om her
 • Ta hensyn til og respekter anvisningene fra kundeveilederne på stasjonen
 • Dette er et tilbud hvor vi er avhengig av et godt samarbeid for at det skal fungere
 • Ha godt humør når du oppsøker MiniRetur