Her er årets prismottakere – vi gratulerer!

Tradisjonen tro overrakte ordføreren flust av kommunale priser i forbindelse med årets siste kommunestyremøte.

Prisvinnere 2022

Tradisjonen tro overrakte ordføreren flust av kommunale priser i forbindelse med årets siste kommunestyremøte.

Siste oppdatering 14. des 2022, kl. 15:58

Publisert 14. des 2022

Tromsø kommune deler hvert år ut blant annet en idrettspris, hederspris, kulturpris og kulturvernpris.

De kommunale prisene overrekkes tradisjonelt ut i forbindelse med hvert års siste kommunestyremøte.

I forbindelse med at 2022 er frivillighetens år, vedtok formannskapet at kommunen i år skal dele ut ytterligere en pris, som kalles idrettens hederspris.

Prisene for 2022 ble overrakt av ordfører Gunnar Wilhelmsen på kommunestyremøtet den 14. desember. Artist Ronja Lindbach opptrådte i forbindelse med prisoverrekkelsene.

Disse ble hedret med de respektive prisene:

Siri Therese Lier ble tildelt kulturprisen

Kulturprisen: Siri Therese Lier

Prisbegrunnelsen lyder:

«Årets prisvinner er oppvokst på Skittenelv og er utdannet sanger, men å bare kalle henne for sanger ville ikke vært i nærheten av dekkende for alt hun har foretatt seg i Tromsøs kulturliv:

  • Skuespiller
  • Historieforteller
  • Standupkomiker
  • Sufflør
  • Inspisient
  • Produsent
  • Kulturformidler
  • Kulturarbeider

Og nå kan vi nok også kalle henne byutvikler etter at hun overtok driften av den 111 år gamle Rakettkiosken, eller Løkkekiosken som den egentlig heter, for snart fem år siden. Det var nok mange som stusset over at hun – en multikunstner – ville drive kiosk?

Men vi har begynt å skjønne tegningen nå, for med Løkkekiosken har prisvinneren utviklet sin egen byscene, hvor det ikke bare formidles Mydland-pølser og Mack-øl, men også musikk, teater, fortellerkunst og byhistorie.

For innbyggerne og turistene er dette en oase av menneskelig varme og ekthet, hvor de kan nyte lokalmat og lokalkultur, og samtidig få råd og informasjon om hva det skulle være. For mange tilreisende framstår nok Løkkekiosken som Tromsøs hjerte, og byens ansikt er Siri sitt ansikt.»

Prisen som Siri Kristine Lier mottar består av 25.000 kr og en kollasj av Vigdis Møllmann. Møllmanns verk heter «Så hjertelig til stede».

Kulturvernprisen: Henrik Broberg

Henrik Broberg ble tildelt Kulturvernprisen

Prisbegrunnelsen lyder:

«Kulturvern handler om å synliggjøre og ta vare på kulturarven. Det kan blant annet dreie seg om å dokumentere, og formidle historie. Et kjennetegn med kulturminnevernet er at det handler om å ta vare på minner som ellers ville gått tapt.

Årets kulturvernpris går til en person som har arbeidet med en del av Tromsøs historie som i liten grad har blitt fortalt i andre historiske verk.

Prisvinneren har skrevet en bok som bringer tilbake minner om de jødiske menneskene som bodde og levde her. Denne boka er et pionerarbeid som gjorde skjebnen til jødene i Tromsø kjent i offentligheten, og som i senere tid har inspirert til ny forskning.

Boka skildrer ulike elementer av jødenes ankomst, deltakelse og liv i byen. Den tar for seg idrett, næringsliv, sosialt liv, men også den angsten jødene følte under andre verdenskrig. Den beskriver arrestasjonene, deportasjonen og utryddelsen. Andre temaer i boka er plyndring av jødiske forretninger, leiligheter og verdipapirer.

I år er det 80 år siden 529 norske jøder ble deportert og sendt til konsentrasjonsleirer med skipet «Donau». Dette er nylig markert i Tromsø av Norges Arktiske museum, Universitetsmuseet i Tromsø, Perspektivet museum, Hålogaland Teater og Tromsø kommune.

Prisvinneren var også en viktig bidragsyter til denne markeringen.

Årets kulturvernpris går til Henrik Broberg for det viktige arbeidet med boka, og dokumentasjonsprosjektet «Da byen ble stille» Han har gjennom dette arbeidet levendegjort en del av Tromsøs historie som det i mange år var tiet om.  

Ved hjelp av historisk kildesøk, og ikke minst samtaler med familiemedlemmer av de jødiske familiene, og andre personer, har han løftet fram og synliggjort en del av Tromsø sin historie som i liten grad har blitt fortalt tidligere.

Og det er sterke tromsøhistorier Henrik løfter fram i sin bok. Blant annet skriver han om lille Ruth Sakolsky som bare ble 2 år gammel. En snublestein er lagt ned i Kirkegata til minne om Ruth. Henrik var en av initiativtakerne til at Tromsø kommune la ned 14 snublesteiner i 2014. Disse snublesteinene i messing er viktige vitnesbyrd over disse grusomme hendelsene.

Henrik Broberg har gjort et stort og verdifullt arbeid (...).»

Prisen han mottar består av 25.000 kroner og en fotokollasj som heter «Mellom himmel og hav» av Inger Johanne Lauritzen.

Idrettsprisen: TUIL ved Roger Ness og Beate Karlsen

TUIL ved Roger Ness og Beate Karlsen ble tildelt idrettsprisen.

Ser vi tilbake på året som snart har gått har 2022 vært et godt år for tromsøidretten.

Blant utøvere fra kommunen har vi blant annet fått to nye verdensmestere og intet mindre enn sju norgesmestere i idrettene ski, hopp, turn, styrkeløft, polesport, ridning og klatring. I tillegg vant en av våre egne sammenlagtseieren i Arctic Race of Norway.

Vi gratulerer alle med gode resultater og heier på dere videre.

Når vi i år skal tildele idrettsprisen har priskomiteen imidlertid sett til dem som står bak slike utøvere. De som står på sidelinjen og legger ned en enorm innsats for at barn og unge skal få muligheten til å bli god.

2022 har vært og er frivillighetens år og dermed er det ekstra hyggelig å hylle våre frivillige. Uten dugnadsinnsatsen og den jobben frivillige legger ned hadde vi ikke hatt i nærheten av det idrettsmangfoldet og antall idrettsarrangementer vi ser i kommunen i dag.

Tromsø kommunes idrettspris skal tildeles kandidater som har gjort en fortjenestefull innsats for idretten i Tromsø. Det er det ingen tvil om at årets vinner har gjort både for laget sitt, for Tromsdalen bydel og for Tromsø som helhet.

(...)

Som begrunnelse for dette viser priskomiteen til det samfunnsansvaret TUIL har tatt i Tromsdalen og hvor engasjert de er i bydelen sin.

I bresjen for dette står blant annet Roger Ness som nærmest uavbrutt har vært en del av klubben siden 1973. Han er nå leder for samfunnsutvikling og bærekraft i TUIL Arena, men er i tillegg frivillig som sportslig leder i TUIL ski hvor han koordinerer skirenn, samlinger og andre aktiviteter i klubben.

I nominasjonen kommer det fram at Roger er en man kan stole på og som ønsker alle vel. Det står også at Roger må være den som har størst hjerte for Tromsdalen i hele verden og den neste tromsdalingen som bør på søyle etter Arthur Arntzen.

Beate Karlsen blir i sin nominasjon beskrevet som en utrolig viktig person for fotballgutter i Tromsdalen. Hun er fotballtrener og planlegger treninger, følger opp og tilrettelegger for at over tretti gutter skal få et godt tilbud tilpasset sitt nivå.

Hun inkluderer spillere fra andre klubber som ikke har et tilbud og har jobbet spesielt mye med tilrettelegging for minoritetsspråklige gutter. Hun arrangerer møter med tolk og gratis buss for at alle skal få dra på turneringer.

Hun følger også opp utviklingen til spillerne og legger til rette for både ønsket treningsmengde, ambisjoner og ferdighetsnivå. Og som om det ikke var nok å være fotballtrener, er hun også en engasjert mamma i Tromsø rideskole og bidrar i alle sportslige sammenhenger for barnas skoleklasse.»

Prisen som Ness og Karlsen mottar består av 25.000 kroner og verket «Muligheter» av Trude Lind Oftedal.

Olga Ivanova mottok idrettens hederspris.

Idrettens hederspris: Olga Ivanova

Dette er en pris som ikke er blitt tildelt før, og som deles ut kun i år i forbindelse med at 2022 er erklært som frivillighetens år.

6. desember i år vedtok formannskapet å opprette idrettens hederspris. Formannskapets begrunnelse er å hylle en av dem som gjør en ekstra innsats for barn og unge innenfor idretten.

Prisbegrunnelsen lyder:

«Priskomiteen har sett til en person som har fått fram det beste innenfor sin idrett.

Personen har vært trener i 20 år og beskrives av klubben som en med høy kompetanse og med et brennende engasjement for dem hun trener. Med fokus på mestring, idrettsglede, fellesskap og utvikling har vinneren dyrket fram noen av Norges beste.

Hun trener rundt 30 gymnaster og flere av disse har blitt tatt ut på landslaget, men rett og slett takket nei til plassen fordi de ønsker å kunne konkurrere i tropp og trene under henne.

Av meritter kan vinneren vise til seier i Norgescupen sammenlagt, flere norgesgull og -sølv i nordisk mesterskap bare i år.

Idrettens hederspris tildeles Olga Ivanova som er trener for Tromsø turnforenings avdeling for rytmisk gymnastikk.

Olga beskrives i nominasjonen som en fantastisk trener som jobber hardt og utover det som kan forventes av en trener for at hennes gymnaster skal nå sitt fulle potensial.

Selv i en krevende tid med krig i sitt hjemland, har Olga fått fram helt utrolige resultater for sine gymnaster. I tillegg har hun, sammen med Tromsø Turnforening, tatt imot ukrainske gymnaster og trenere, som har fått trene i turnhallen sammen med de norske jentene.»

Prisen som Ivanova mottar består av 25.000 kroner og et tresnitt av Marit Bockelie som heter «I skibakken».

Hedersprisen: Odd «Klaudius» Klaudiussen

Hedersprisvinner Odd Klaudiussen

Prisbegrunnelsen lyder:

«Årets hedersprisvinner er oppvokst i Ersfjordbotn på Kvaløya i en familie hvor alle var ivrige tegnere.

Han jobbet noen år i fiskeindustrien før han fikk mulighet til å utfolde seg profesjonelt innen sin store lidenskap, først i et lokalt reklamebyrå og deretter i bladet Tromsø (nå iTromsø) hvor han har vært fast ansatt som tegner siden 1989. Han har bidratt til å gjøre lokalavisa kjent nasjonalt.

I 33 år har han kommentert, i første rekke lokale, men også rikspolitiske hendelser, med en skarp strek og en lun humor.

Med sitt fantasifulle skråblikk treffer han alltid presist, men aldri ondskapsfullt. Slik er han blitt en av Tromsø-samfunnets viktigste fortellere, og hans tydelige budskap leses både i byen og langt nord for Tromsøbrua og sør for Tromsøsvingen.»

Prisen som Klaudiussen mottar består av 25.000 kr og et kunstfototrykk av Hilde Eilertsen Sletvold.

Tromsø kommunes priser

Det er kommunens priskomiteer som utnevner prismottakerne. Alle kan sende inn forslag til priskandidater, med unntak av for hedersprisen.

Les mer om kommunens priser her: Kommunale utmerkelser og prisutdelinger

Disse mottok kommunens priser i fjor: Her er prismottakerne for 2021 – vi gratulerer!