Første spadetak for tryggere skolevei

I fremtiden skal det bli tryggere for elevene ved Workinnmarka skole å gå eller sykle til skolen. Nå er arbeidet i gang.

Skolevei Workinnmarka

Første spadetak for tryggere skolevei

I fremtiden skal det bli tryggere for elevene ved Workinnmarka skole å gå eller sykle til skolen. Nå er arbeidet i gang.

Siste oppdatering 14. des 2022, kl. 9:12

Publisert 23. mai 2022

Rektor ved skolen, Cecilie Bakkevold, forteller at mange elever sykler eller går til skolen, men at de skulle ønske at skoleveien var tryggere.

Nå får hun og hennes elever ønsket oppfylt. Nylig gikk entrepenør Herbjørn Nilssen AS og vi i gang med arbeidet med å utbedre skoleveien ved Workinnmarka skole.

Når arbeidet er ferdig, etter planen allerede før sommerferien, så vil forhåpentligvis enda flere sykle eller gå til skolen, både elevene selv, men også foresatte som ofte følger de yngste til skolen.

Ved skolen ønsker man så lite biltrafikk som mulig, nettopp for å gjøre det tryggest mulig for de som ferdes i området.

«Trafikksikker skolevei» er en del av samarbeidsprosjektet Tenk Tromsø, som består av Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Les mer om prosjektet her: Trygg skolevei for alle barn

Road signs