Forslag til ny gebyrforskrift for bygge- og gravetiltak

Det blir enklere å søke, og billigere for deg som følger planverket. Høringsfrist er 8. november.

Arkitekttegning, byggesak.

Det blir enklere å søke, og billigere for deg som følger planverket. Høringsfrist er 8. november.

Siste oppdatering 02. nov 2022, kl. 8:59

Publisert 28. okt 2022

Tromsø kommune har utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge- og geodatatjenester. Den nye forskriften er ute på høring, og det er åpent for merknader fram til 8. november.

Bakgrunnen for det nye forslaget er presiseringer gjort av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i måten kommunene beregner gebyrer på. Tromsø er en av de første kommunene i landet som har utarbeidet en ny forskrift basert på den nye fortolkningen av reglene. 

Gebyret følger saksbehandlingstiden

– Det vil bli rimeligere gebyrer for saker som ikke trenger dispensasjon. Det skal lønne seg å følge planverket, sier Pål Lyngstad, seniorrådgiver i seksjon for byutvikling.  

Det er også gode nyheter for de som har større byggetiltak. Fram til nå har gebyrer tatt utgangspunkt i størrelsen på tiltaket; jo flere kvadrat eller boenheter, desto høyere gebyr.  Nå vil gebyrene gjenspeile den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for hver tiltakstype.  

– For de som skal søke om å bygge en enebolig som følger planverket blir det billigere, mens det blir litt dyrere for de som har de minste byggetiltakene. Tidligere har gebyrer fra større tiltak i praksis subsidiert de mindre, men dette har vi ikke lenger anledning til å gjøre ifølge KDD, sier Lyngstad. 

Ønsker innspill

Før forslaget fremmes for politisk behandling ber kommunen om merknader og innspill til form, innhold og nivå. 

Høringsutkastet og forslaget til ny gebyrforskrift kan du lese på vår side Planer, utbyggingsavtaler og andre saker til offentlig ettersyn. Høringsdokumenter er også tilgjengelig i Bytorget på rådhuset. 

Kommentarer eller merknader til forslaget kan sendes til Tromsø kommune, seksjon for byutvikling, postboks 6900, 9299 Tromsø eller postmottak@tromso.kommune.no

Merknadsfrist: 8. november 2022