Kulturdialog - innspillsmøter til kulturplanen

Tromsø kommune arrangerer i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen for kultur 2024-2031 innspillsmøter om 15 ulike tema.

Siste oppdatering 07. sep 2023, kl. 15:19

Publisert 30. aug 2023

Møteserien kaller vi Kulturdialog. Vi ønsker alle i Tromsø velkommen til å delta på disse åpne møtene. I tillegg til å delta på dialogmøetene kan alle levere innspill til kulturplanen på kommunens nettsider.

31. august: Kvensk kultur

Sammen med Kvenforeninga arrangerer Tromsø kommune en Kulturdialog med Inngangsspørsmålet: Hvordan kan Tromsø kommune bedre legge til rette for at kvensk kultur får utvikle seg fritt? Tid: 18:00-20:00 Sted: Bankhjørnet.

20. september: Inkludering

Balansekunst gjennomfører sammen med Tromsø kommune en kulturdialog om inkludering og mangfoldet av stemmer i kultur-Tromsø. Tid: 18:00-20:00. Sted: Tvibit.

21. september: Visuell kunst 

Sammen med Tromsø kunstforening stiller vi spørsmålet: Hvordan kan Tromsø kommune bedre legge til rette for det visuelle kunstfeltet? Tid: 18:00-20:00 Sted: Muségata 2. 

27. september: Scenekunst

Sammen med Davvi - senter for scenekunst stiller vi spørsmålet: Hvordan kan Tromsø kommune bedre legge til rette for scenekunsten? Tid: 18:00-20:00 Sted: Rådstua Teaterhus. 

28. september: Frivilligheten i kulturlivet

Sammen med Tromsø kulturråd stiller vi spørsmålet: Hvordan kan Tromsø kommune bedre legge til rette for frivilligheten innen kulturlivet? Tid: 18:00-20:00 Sted: Bankhjørnet. 

11. oktober: Kulturarv

Sammen med Perspektivet museum arrangerer Tromsø kommune en kulturdialog med inngangsspørsmålet: Hvordan kan Tromsø kommune bedre bidra til god forvaltning av lokal kulturarv? Tid: 18:00-20:00 Sted: Perspektivet museum. 

12. oktober: Kulturnæring

Hvordan kan Tromsø kommune bedre legge til rette for kulturnæringa? Tid: 18:00-20:00 Sted: Kunngjøres senere. 

18. oktober: Distrikt yttersia 

Sammen med Yttersia utviklingslag spør vi: Hvordan kan Tromsø legge til rette for et levende kulturliv i hele kommunen? Tid: 18:00-20:00 Sted: Sommarøya hotell.

19. oktober: Tilgjengelighet

Sammen med Safo og Norsk Handicapforbund spør vi: Hvordan kan Tromsøs kulturliv bli mer tilgjengelig for alle? Tid: 18:00-20:00 Sted: Rådhuset. 

25. oktober: Arrangører og festivaler 

Sammen med Insomnia-festivalen og Tromsø Jazzklubb stiller vi inngangsspørsmålet Hvordan kan Tromsøs kommune spille godt på lag med arrangører og festivaler? Tid: 18:00-20:00 Sted: Tvibit. 

26. oktober: Distrikt innersia

Sammen med Lakselvbukt utviklingslag spør vi: Hvordan kan Tromsø legge til rette for et levende kulturliv i hele kommunen? Tid: 17:00-20:00 Sted: Lakselvbukt grendehus.

27. oktober: Demokratikultur 

Hva er kulturens rolle i demokratiet? Hvorfor er kultur viktig? Hvordan er "kulturlivet" vårt satt sammen? Tid: Kunngjøres senere. Sted: Hålogaland Teater 

1. november: Barn og unge 

Sammen med Ungdomsrådet spør vi: Hvordan kan Tromsøs kulturliv legges bedre til rette for barn og unge? Tid: 18:00-20:00 Sted: Rådhuset 

2. november: Eldre 

Sammen med Eldrerådet spør vi: Hvordan kan Tromsøs kulturliv legges bedre til rette for eldre? Tid: 18:00-20:00 Sted: Rådhuset 

Dato

-
Sted
14 arrangement - flere lokasjoner