Testing

Kort fortalt

 • Bestill koronatest eller besøk vårt drop-in testsenter i Tromsø sentrum.
 • Spørsmål og svar om hjemmetesting, nærkontakter og isolasjon.
 • Reise til utlandet? Her finner du informasjon om hvilke regler og tilbud som gjelder for testing.

Koronasenteret i Kroken (timebestilling)

Du kan bestille time for covid-19-test ved vårt testsenter ved gamle Kroken sykehjem i Jadevegen 69. Her gis det kun PCR-test, ikke hurtigtest eller drop-in.
 
Du kan bestille test på to måter:

Bestill time via vår digitale bestillingsløsning: Timebestilling

Bestill time via koronatelefonen på 46 90 78 99.
Se koronatelefonens åpningstider.

Alle som skal teste seg må ha på munnbind, ha med legitimasjon og kunne oppgi navnet på fastlegen sin.

Testsenteret i sentrum (drop-in)

I Fredrik Langes gate 14, midt i Tromsø sentrum, kan du møte opp uten timebestilling til såkalt «drop in»-testing.

Alle som skal teste seg må ha på munnbind, ha med legitimasjon og kunne oppgi navnet på fastlegen sin.

Åpningstider:

Klokken 09:00 – 21:30 (stengt mellom 11:00-12:00 og 14:30-15:30 og 18:00-19:00) alle dager inkludert lørdag og søndag.

NB! På grunn av ventetid på prøvesvaret, stenger hurtigtesting 15 minutter før hver pause eller før dagens stengetid. Køavviklingen skjer på utsiden, så kle deg slik været krever.

Testsenteret tilbyr:
 • Standard koronatest, den såkalte PCR-testen, som er gratis. Prøvesvar får man ved å logge inn på Helsenorge.no, hvor man kan laste ned eller skrive ut prøvesvaret. Prøvesvaret kan da framvises som dokumentasjon på at man har testet negativt på covid-19, men du må selv undersøke om utskrift av prøvesvar fra Helsenorge.no anses som gyldig hos den eller de som krever dokumentasjon.   
 • Gratis hurtigtest til de som trenger det av medisinske årsaker, hvis du for eksempel har vært i kontakt med en smittet person, eller du har symptomer på covid-19.

Sydspissen hotell (drop-in og timebestilling)

Det midlertidige testsenteret på Sydspissen hotell, Strandvegen 166, holder åpent i perioden 8.–30. november. Her tilbys det både drop-in og timebestilling.

Bestill time via vår digitale bestillingsløsning: Timebestilling

Bestill time via koronatelefonen på 46 90 78 99.
Se koronatelefonens åpningstider.

Åpningstider

15:30 – 18:00 og 18:45 – 21:00 hver dag

Testsenteret tilbyr:
 • Standard PCR-test. For å få tatt hurtigtest må man besøke drop-in testsenteret i Fredrik Langes gate.

NB. Køavviklingen skjer på utsiden, så kle deg slik været krever.

Har du symptomer eller er nærkontakt? Kommunen har åpnet for henting av hjemmetester i Tromsø sentrum.

Følgende grupper kan få utdelt hjemmetester:

 • Personer med luftveissymptomer, også de som er vaksinert.
 • Husstandsmedlemmer (eller kjæreste/bestevenn) til en person som har testet positivt på covid-19 og som skal følge et testopplegg med daglig testing i sju dager.
  • NB. Er du fullvaksinert eller har hatt covid-19 i løpet av de siste tolv måneder anbefales du også å ta en test straks og en ny test i løpet av sju dager.
 • Nærkontakter utenom husstanden som anbefales å ta en test. Les om anbefalinger på siden Spørsmål og svar om smittehåndtering, testing og isolasjon.

Her kan du hente hjemmetester:

Strandgata 41 (kantina til Voksenopplæringa/inngangen til det gamle hovedpostkontoret)

Åpningstider:

Hverdager: 14:00 – 20:30
Lørdag og søndag: 12:00 – 15:00

NB. Husk å følge bruksanvisningen som følger med testen nøye.

Testing ved reise til Svalbard

Kravet om negativ-attest for reisende til Svalbard er nå opphevet.

Testing med negativ-attest for andre reisende

Vi henviser deg med behov for denne tjenesten til å benytte tilbudet hos de private aktørene Helsepartner Omsorg AS eller Avonova Helse.

Hvilken type test du trenger, og hvor lenge før avreise du må ta den, må du selv sjekke hos ditt flyselskap eller reiseoperatør.

Helsepartner Omsorg AS

Helseparner Omsorg AS tilbyr test med attest for reisende.

Adresse: Kaigata 5

Åpningstider

Se Helsepartner Omsorg sine hjemmesider

Avonova Helse

Adresse: Grønnegata 39

Her kan du bestille time på nett: Avonova Helse Tromsø.

Åpningstider

Se Avonovas hjemmesider

Personer med symptomer på covid-19 bør testes raskest mulig. Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.
 
Covid-19 har ofte følgende symptomer:

 • Feber 
 • Hoste 
 • Tungpustethet 
 • Tap av smak- eller luktesans 
 • Sår hals 
 • Sykdomsfølelse.

For de fleste gir sykdommen bare mild til moderat sykdom. Noen få vil trenge legehjelp. Dersom du på et tidspunkt skulle oppleve behov for legehjelp må du ringe din fastlege eller legevakta (telefon 116 117). Ved akutt alvorlig sykdom ring 113. Dette gjelder også om du får behov for legehjelp før du har fått prøvesvaret. Opplys da om at du har blitt testet når du kontakter lege. Tegn på alvorlig sykdom er blant annet feber og nedsatt allmenntilstand kombinert med tungpust.

Koronasjekken 

Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten «Koronasjekk»

Koronasjekken, som HelseNorge.no står bak, hjelper deg å finne ut av om du trenger å testes, og viser deg veien videre. Etter at du har besvart noen spørsmål vil du få kortfattede og tilpassede råd til din situasjon. Du er anonym når du bruker tjenesten.
 

 
Trenger du akutt helsehjelp?  
 • Hvis du har behov for rask helsehjelp og føler deg alvorlig syk skal du ringe ambulanse (113)
 • Hvis du føler deg syk og trenger helsehjelp, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117)
 • Hvis du skal testes eller er usikker på om du bør testes, ring kommunens koronatelefon  469 07 899.  (Åpningstidene kan variere – du finner gjeldende åpningstider øverst i artikkelen i ingressen).  
 • For hørselshemmede er det en egen SMS-tjeneste. Les mer om dette under fanen «For hørselshemmede». 

For informasjon om regler for karantene og isolasjon for personer som reiser inn til Norge henviser vi til de nasjonale aktørene:

Helse-Norge: Reiser til og fra utlandet
Folkehelseinstituttet: Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge
Regjeringen: Innreise til Norge og koronavirus – spørsmål og svar

Troms kommune har avtale med Radisson Blu, Tromsø som karantenehotell.

For spørsmål:

Telefon: 77 79 00 00
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no

Information in different languages:

Smittestopp-app

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den er frivillig å bruke, og ett av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19. Appen har 16-års aldersgrense. Appen funker slik at hvis en person med koronavirus gir beskjed gjennom Smittestopp, får du melding hvis du har vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme. Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke. Smittestopp er tilgjengelig for Android og Apple-enheter, og kan lastes ned herfra:

Mer info om personvernhensyn og appen finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: Om smittestopp – FHI.no

Smittesporing i Tromsø

I en pandemi som covid-19 er smittesporing et viktig arbeid som er lovfestet gjennom smittevernloven. Tromsø kommune har etablert et smittesporingsteam som skal følge opp personer som tester positivt på covid-19 (SARS-COV 2.) For å kunne utføre dette arbeidet er det nødvendig å behandle personopplysninger.

Formål

Hensikten med sporingsarbeidet er å bidra til rask kartlegging av personer som er smittet eller er i fare for å bli smittet, og formidling av karantene eller isolasjonsråd. Videre skal sporingssystemet gjennom overvåkning på befolkningsnivå også bidra til å følge smitteutbredelse og vurdere effekt av smitteverntiltak.

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Hvis du har blitt testet for covid-19, kan du logge deg inn på helsenorge.no for å lese svaret på testen.

Dersom testen din er positiv, vil smittesporingsteamet kontakte deg per telefon. Du vil bli spurt om opplysninger som kontaktdetaljer, fødselsnummer, symptomer, underliggende sykdom, yrke, og arbeidsgiver. I tillegg vil vi spørre deg om reiser og andre oppholdssteder den siste tiden. For å sikre kvalitet i innsamlingen bruker smittesporingsteamet et spørreskjema som er laget spesielt for smittesporingsarbeid ved pandemier. Smittesporingsteamet vil rutinemessig kontakte deg minst to ganger i løpet av din sykdomsperiode.  

Vi innhenter også din vaksinasjonsstatus fra vaksinasjonsregisteret. Dette for å vurdere risiko for alvorlig forløp og dermed kunne gi tilpasset rådgivning.

Tidligere varslet smittesporingsteamet også nærkontakter. Nå er det den smittede selv som har ansvar for å kontakte sine nærkontakter.

Hvem deles opplysningene med?

Dersom du har fått påvist smitte er kommunen forpliktet til å videreformidle disse opplysningene til Folkehelseinstituttet (FHI). Din arbeidsgiver blir kontaktet dersom du er helsepersonell, jobber i store bedrifter eller i barnehage og skole. Ved behov for oppfølging i annen kommune kan det være nødvendig å videreformidle opplysninger til kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen.

Det er også viktig at de du kan ha smittet får beskjed om dette, slik at de kan ta forholdsregler for å unngå videre smittespredning. For å sikre dette vil de personene du oppgir som nærkontakter bli kontaktet av smittesporingsteamet. De vil kunne bli kontaktet både via SMS og ved oppringing fra en smittesporer.  Vi vil ikke oppgi ditt navn til nærkontakten med mindre du samtykker, men kan ikke utelukke at vedkommende vil kunne resonnere seg fram til hvem den smittede er.

I særlige tilfeller der kommunen vurderer at noen kan være smittet eller står i fare for å kunne bli smittet, vil vi kunne videreformidle opplysninger uten ditt samtykke.

Lagring

Selve opplysningen om at du er smittet vil bli lagret i din pasientjournal. Øvrige opplysninger som innhentes lagres i Fiks Smittesporing, en nasjonal løsning utviklet for kommunenes smittesporingsarbeid. Folkehelseinstituttet vil også ha disse lagret i meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Analyser vil ikke inneholde navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Hvilke rettigheter har du?

 • Du har rett til innsyn

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn fram til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.

Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.

 • Du har rett til korrigering 
 • Du har rett til å be om begrensning eller sletting 
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet 

Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven. Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.

 • Kostnadsfrie rettinger 

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

Kontaktinfo

Kommunedirektøren er øverste ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller personvernombud@tromso.kommune.no

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.