Koronatesting

Kort fortalt

 • Spørsmål og svar om koronatesting.
 • Det er ikke behov eller krav om å registrere positive selvtester, ei heller behov eller krav om å få bekreftet positiv selvtest på kommunalt testsenter.
 • Informasjon om private testaktører som blant annet tilbyr «fit to fly»-test.

Koronasenteret i Kroken (Kun drop-in fra 1.april)

Testsenteret er i lokalene til gamle Kroken sykehjem, Jadevegen 69.

Tilbyr:
 • PCR-test
 • Hurtigtest
 • Utlevering av selvtester

Alle som skal teste seg må ha på munnbind, ha med legitimasjon og kunne oppgi navnet på fastlegen sin.

Parkeringsplass tilgjengelig for deg som skal testes eller hente selvtest.

Åpningstider:

Hverdager 09:00 – 14:30 (stengt mellom 11:30 og 12:30)

Lørdag og søndag stengt.

17.mai stengt

26.mai Kristi himmelfartsdag stengt

Hent gratis selvtester på rådhuset

Selvtester kan også hentes på rådhuset i foajeen fra egen selvbetjeningshylle.

Hylla med selvtester, hvor du selv kan plukke med deg selvtester, finner du rett ved trappeoppgangen. Gå rett frem når du har gått inn hovedinngangen.

Slik tar du selvtest

Husk å følge bruksanvisningen som følger med testen nøye, men du må også ta testen fra hals/svelg selv om dette ikke nødvendigvis står i bruksanvisningen. Se og les hvordan:

Selvtester kan hentes i rådhusfoajeen. Se nærmere beskrivelse under «Her kan du ta koronatest og hente selvtester» for hvor selvtestene er plassert.

Se instruksjonsvideo:

Bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk anbefales for:

 • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.
 • Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

En positiv hurtigtest tatt på teststasjon blir registrert i koronasertifikatet på lik linje med en positiv PCR-test. Men det er større sannsynlighet for at en hurtigtest feilaktig blir negativ (falsk negativ).

Dersom man har symptomer, en positiv selvtest og får en negativ hurtigtest på teststasjon, anbefaler vi å få tatt en PCR dersom dette er viktig for koronasertifikatet.

Se hvor du kan ta koronatest i Tromsø

Bekreftende PCR-test er ikke nødvendig for:

 • Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").
 • Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste tre månedene.

Testkrav ved reise til Svalbard ble opphevet 1. mars 2022

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunens testsentre ikke utsteder den såkalte «fit to fly»-attesten. Ta kontakt med private testaktører dersom du har behov for dette.

Helsepartner Omsorg AS (privat)

Helseparner Omsorg AS tilbyr test med attest for reisende.

Adresse: Sjøgata 5A

Åpningstider

Se Helsepartner Omsorg sine hjemmesider

Avonova Helse (privat)

Adresse: Grønnegata 39

Her kan du bestille time på nett: Avonova Helse Tromsø.

Åpningstider

Se Avonovas hjemmesider

Volvat Tromsø (privat)

Adresse: Skippergata 7A

Her kan du bestille time på nett: Volvat Tromsø

Åpningstider

Se Volvats hjemmeside

Personer med symptomer på covid-19 bør testes raskest mulig. Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.
 
Covid-19 har ofte følgende symptomer:

 • Feber 
 • Hoste 
 • Tungpustethet 
 • Tap av smak- eller luktesans 
 • Sår hals 
 • Sykdomsfølelse.

For de fleste gir sykdommen bare mild til moderat sykdom. Noen få vil trenge legehjelp. Dersom du på et tidspunkt skulle oppleve behov for legehjelp må du ringe din fastlege eller legevakta (telefon 116 117). Ved akutt alvorlig sykdom ring 113. Dette gjelder også om du får behov for legehjelp før du har fått prøvesvaret. Opplys da om at du har blitt testet når du kontakter lege. Tegn på alvorlig sykdom er blant annet feber og nedsatt allmenntilstand kombinert med tungpust.

Koronasjekken 

Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten «Koronasjekk»

Koronasjekken, som HelseNorge.no står bak, hjelper deg å finne ut av om du trenger å testes, og viser deg veien videre. Etter at du har besvart noen spørsmål vil du få kortfattede og tilpassede råd til din situasjon. Du er anonym når du bruker tjenesten.
 

 
Trenger du akutt helsehjelp?  
 • Hvis du har behov for rask helsehjelp og føler deg alvorlig syk skal du ringe ambulanse (113)
 • Hvis du føler deg syk og trenger helsehjelp, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117)
 • Hvis du skal testes eller er usikker på om du bør testes, ring kommunens koronatelefon  469 07 899.  (Åpningstidene kan variere – du finner gjeldende åpningstider øverst i artikkelen i ingressen).  
 • For hørselshemmede er det en egen SMS-tjeneste. Les mer om dette under fanen «For hørselshemmede». 

For informasjon om regler for karantene og isolasjon for personer som reiser inn til Norge henviser vi til de nasjonale aktørene:

Helse-Norge: Reiser til og fra utlandet
Folkehelseinstituttet: Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge
Regjeringen: Innreise til Norge og koronavirus – spørsmål og svar

For spørsmål:

Telefon: 77 79 00 00
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no

Smittesporing i Tromsø

I en pandemi som covid-19 er smittesporing et viktig arbeid som er lovfestet gjennom smittevernloven. Tromsø kommune har etablert et smittesporingsteam som kan følge opp personer som tester positivt på covid-19 (SARS-COV 2.) For å kunne utføre dette arbeidet er det nødvendig å behandle personopplysninger.

Formål

Hensikten med sporingsarbeidet er å bidra til rask kartlegging av personer som er smittet eller er i fare for å bli smittet, og formidling av karantene- eller isolasjonsråd. Videre skal sporingssystemet gjennom overvåkning på befolkningsnivå også bidra til å følge smitteutbredelse og vurdere effekt av smitteverntiltak.

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Hvis du har blitt testet for covid-19, kan du logge deg inn på helsenorge.no for å lese svaret på testen.

Dersom testen din er positiv, kan smittesporingsteamet kontakte deg per telefon. Du vil da bli spurt om opplysninger som kontaktdetaljer, fødselsnummer, symptomer, underliggende sykdom, yrke, og arbeidsgiver. I tillegg vil vi spørre deg om reiser og andre oppholdssteder den siste tiden. For å sikre kvalitet i innsamlingen bruker smittesporingsteamet et spørreskjema som er laget spesielt for smittesporingsarbeid ved pandemier. Smittesporingsteamet vil rutinemessig kontakte deg minst to ganger i løpet av din sykdomsperiode.  

Vi innhenter også din vaksinasjonsstatus fra vaksinasjonsregisteret. Dette for å vurdere risiko for alvorlig forløp og dermed kunne gi tilpasset rådgivning.

Tidligere varslet smittesporingsteamet også nærkontakter. Nå er det den smittede selv som har ansvar for å kontakte sine nærkontakter.

Hvem deles opplysningene med?

Dersom du har fått påvist smitte er kommunen forpliktet til å videreformidle disse opplysningene til Folkehelseinstituttet (FHI). Din arbeidsgiver blir kontaktet dersom du er helsepersonell, jobber i store bedrifter eller i barnehage og skole. Ved behov for oppfølging i annen kommune kan det være nødvendig å videreformidle opplysninger til kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen.

Det er også viktig at de du kan ha smittet får beskjed om dette, slik at de kan ta forholdsregler for å unngå videre smittespredning. For å sikre dette vil de personene du oppgir som nærkontakter bli kontaktet av smittesporingsteamet. De vil kunne bli kontaktet både via SMS og ved oppringing fra en smittesporer.  Vi vil ikke oppgi ditt navn til nærkontakten med mindre du samtykker, men kan ikke utelukke at vedkommende vil kunne resonnere seg fram til hvem den smittede er.

I særlige tilfeller der kommunen vurderer at noen kan være smittet eller står i fare for å kunne bli smittet, vil vi kunne videreformidle opplysninger uten ditt samtykke.

Lagring

Selve opplysningen om at du er smittet vil bli lagret i din pasientjournal. Øvrige opplysninger som innhentes lagres i Fiks Smittesporing, en nasjonal løsning utviklet for kommunenes smittesporingsarbeid. Folkehelseinstituttet vil også ha disse lagret i meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Analyser vil ikke inneholde navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Hvilke rettigheter har du?

 • Du har rett til innsyn

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn fram til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.

Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.

 • Du har rett til korrigering 
 • Du har rett til å be om begrensning eller sletting 
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet 

Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven. Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.

 • Kostnadsfrie rettinger 

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

Kontaktinfo

Kommunedirektøren er øverste ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller personvernombud@tromso.kommune.no

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.