Koronatesting

Kort fortalt

  • Spørsmål og svar om koronatesting.
  • Informasjon om private testaktører, som blant annet tilbyr hurtig- og PCR-test og «fit to fly»-test.
  • Det er ikke behov for eller krav om å få positiv selvtest (hjemmetest) bekreftet på kommunalt testsenter.

Driften av kommunens koronatestsenter i Kroken opphørte 30. juni 2022.

Dersom du ønsker å teste deg hos en profesjonell aktør, må du oppsøke private testutførere.

Oversikt over private testaktører i Tromsø, finner du under fanen Private testaktører som tilbyr hurtigtest, PCR-test og attest for reise.

Vi minner om:

  • Det er ikke lenger krav i Norge om å la seg teste mot covid-19, verken med hurtigtest eller PCR-test.
  • Det er heller ikke krav om å teste seg før innreise til Norge.
  • I Norge er det ikke lenger mulig eller krav om å registrere positive selvtester.
  • Det er heller ikke mulig eller krav om å få positiv selvtest bekreftet på kommunalt testsenter.

Hent gratis selvtester på rådhuset

Dersom du ønsker å teste deg mot covid-19, kan du bruke selvtester, også omtalt som hjemmetester.

Selvtester kan hentes på rådhuset i foajeen fra egen selvbetjeningshylle.

Hylla med selvtester, hvor du selv kan plukke med deg selvtester, finner du rett ved resepsjonen inne i rådhusfoajeen.

Slik tar du selvtest

Husk å følge bruksanvisningen som følger med testen nøye, men du må også ta testen fra hals/svelg selv om dette ikke nødvendigvis står i bruksanvisningen.

Se instruksjonsvideo:

Testkrav ved reise til Svalbard ble opphevet 1. mars 2022

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunens legevakt eller fastleger ikke tilbyr koronatesting, verken hurtig- eller PCR-test, utelukkende basert på reise- eller attestbehov.

Dersom du har behov for å teste deg med hurtigtest eller PCR-test, og/eller trenger den såkalte «fit to fly»-attesten, ta kontakt med private testaktører.

Privat testaktør i Tromsø:

(Klikk på firmanavnet for åpningstider og kontaktinfo)

Avonova Helse

Adresse: Grønnegata 39

Les om symptomer på covid-19 på Helsenorge.no.

  • Dersom du har behov for legehjelp, må du ringe din fastlege eller legevakta på telefon 116 117.
  • Ved akutt alvorlig sykdom ring 113.