Nyheter og tall

Kort fortalt

 • NB! Vi gjør oppmerksom på at innholdet på denne siden oppdateres ikke lenger grunnet opphør av alle koronarestriksjoner i Norge.
 • Finn pressemeldinger, status og ukesrapport for koronasituasjonen i Tromsø kommune.
 • Se pressekonferanser i opptak.

Oppdatering opphørt

Vi gjør oppmerksom på at denne nyhetsspalten ikke oppdateres lenger grunnet opphør av alle koronarestriksjoner i Norge.

Tirsdag 3. januar: Vaksinering i januar

Vaksinering mot covid-19 og influensa fortsetter på kommunens vaksinesenter på Sydspissen, Strandvegen 166. Første vaksinedag i 2023 er torsdag 5. januar 11:00–16:30. Ut januar måned er åpningstidene tirsdag–torsdag 11:00–16:30

Bestill vaksinetime på nett eller ring Servicetorget 77 79 00 00 for veiledning.

Tirsdag 11. oktober: Oppdatert koronavaksine

Tromsø kommune har 11. oktober fått levert en ny og oppdatert vaksine fra Pfizer. Denne heter Comirnaty, Orginal/Omicron BA.4-5. Alle som skal ha oppfriskningsdose, vil få tilbud om denne. 

Torsdag 13.oktober blir det levert en oppdatert vaksine fra Moderna, Spikevax Orginal/Omicron BA.1. 

Den originale vaksinen fra Moderna vil fortsatt tilbys som grunnvaksinering og oppfriskningsdose vil være av den oppdaterte typen.

16. september: Oppdatert vaksine og oppfriskningsdose til gravide og personer i risikogrupper under 65 år fra 20. september

Det har nå blitt godkjent en oppdatert vaksine som også er tilpasset omikronvariantene av koronaviruset. Tromsø kommune tilbyr den oppdaterte vaksinen som oppfriskningsdose fra tirsdag 20. september kl 13:00.

I tillegg åpner nå FHI for å gi oppfriskningsdose til gravide og til personer under 65 år (ned til 12 år) med sykdommer som gjør at man tilhører risikogruppene.

Se oversikt over de ulike aldersgruppene og hvilke diagnoser og medikamenter som defineres inn i risikogruppene på vår vaksineside.

Det må ha gått minimum fire måneder siden siste vaksinedose.

Oppdatert vaksine

Den oppdaterte vaksinen er laget for å virke bedre mot omikron-varianten av koronaviruset. Kommunen vil starte vaksinering med denne vaksinen i løpet av uke 38. De som har fått time til vaksinering før denne datoen må da velge om de vil ha den opprinnelige vaksinen eller om de vil utsette vaksineringen til den oppdaterte vaksinen kommer.

Foreløpig er det bare Comirnaty (Pfizer/BioNTech) som har kommet med oppdatert vaksine, men det forventes at Spikevax (Moderna) også vil komme med oppdatert vaksine i nær framtid.

Mens den opprinnelige vaksinen bare var rettet inn mot det første viruset fra Wuhan, inneholder den oppdaterte vaksinen både virkestoffer rettet mot både Wuhan-viruset og dagens omikronvirus.

Den oppdaterte vaksinen vil gi økt beskyttelse mot å bli smittet av omikron-viruset som nå sirkulerer. Nøyaktig hvor mye bedre beskyttelsen blir er ikke avklart. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom, dersom man blir smittet, antas å være den samme for begge vaksinene.

Bivirkningene til den oppdaterte vaksinen ser ut til å være lik bivirkningene fra den opprinnelige.

Alle som skal få oppfriskningsdose vil, etter at vi har startet vaksineringen med denne, bli tilbudt den oppdaterte vaksinen, med mindre de særskilt ber om å få den opprinnelige.

Den oppdaterte vaksinen gis kun som oppfriskningsdose. De som trenger vaksine som del av grunnvaksineringen vil bli tilbudt den opprinnelige vaksinen. Grunnvaksineringen for Comirnaty består av to vaksinedoser med minst tre ukers mellomrom. Dersom du har hatt korona teller dette på linje med en vaksinedose.

Krav til dokumentasjon

Det er ikke behov for å kontakte lege for å skaffe ny dokumentasjon på underliggende sykdom. Tidligere vaksinebrev, epikriser, tidligere legeerklæringer eller resepter/medisinpakker kan brukes som dokumentasjon.

Nylig gjennomgått korona

Dersom man nylig har fått påvist korona anbefales det å vente tre til fire måneder før man tar neste oppfriskningsdose. Dette vil gi bedre effekt av vaksinen.

Dersom man ønsker kan man likevel få vaksinen tidligere, men minimum tre uker etter påvist korona.

Hvordan bestille time for vaksinering

For å se hvilke regler som gjelder de enkelte gruppene og hvordan du bestiller time, må du gå inn på vår vaksineside.

Fredag 20. august: Koronavaksinering på Jekta ut september

Tromsø kommune forlenger vaksinetilbudet på Jekta storsenter tom. 30. september.

Bestill vaksinetime via Helseboka eller ring Servicetorget 77 79 00 00 for veiledning. Drop-in kun på onsdager.

Åpningstider:

Mandag kl. 13:00 – 17:00 (for 12 år og eldre)
Tirsdag kl. 13:00 – 17:00 (for 12 år og eldre)
Onsdag kl. 13:00 – 17:00 (for 12 år og eldre) Åpent for drop-in.
Torsdag kl. 13:00 – 17:00 (for 5 år og eldre)
Fredag kl. 13:00 – 17:00 (for 12 år og eldre)

Torsdag 11. august: Oppfriskningsdose til personer over 65

Bestill time via Helseboka eller møt opp på drop-in på Jekta i åpningstiden.

For personer fra 18 til 64 år med underliggende sykdom avventes foreløpig ny vurdering om oppstart for fjerde dose fra FHI.

FHI åpner nå opp for at kommuner som har kapasitet kan tilby oppfriskningsdose (fjerde dose) også til de som er i aldersgruppen 65–75 år.

Det er usikkert hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg på ettersommeren og hvordan høst– og vinterbølgen vil bli. Vaksinebeskyttelsen hos de som fikk vaksinen for lang tid tilbake svekkes gradvis. Det anbefales derfor nå at vaksineringen av denne aldersgruppen ikke utsettes lenger enn nødvendig.

Tromsø kommune vil derfor tilby vaksine til alle over 65 år fra 9. august. Det må ha gått fire måneder siden siste vaksinedose. Har du nylig hatt korona, anbefales det å vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar fjerde dose.

Vaksineringen foregår på Jekta og du kan bestille time via Helseboka eller møte opp på drop-in på Jekta. Se åpningstider her.

Det vil fortsatt være de eldste som har størst risiko for alvorlig koronasykdom så vi anbefaler også alle i aldersgruppen over 75 år som ikke har fått en oppfriskningsdose om å ta dette nå.

Eldre nyhetsmeldinger finner du i fanen Siste nytt og pandemitall.

NB! Utarbeidelse og publisering av ukesrapporter opphørte den 29. mars 2022.

Ukesrapportene redegjorde for status for smittesituasjonen i Tromsø kommune, og var basert på på nasjonale registre og tall hentet fra kommunens egne systemer.

Du finner ukesrapportarkivet her: Ukesrapport covid-19 Tromsø kommune

Du finner opptak og direktesendinger av de aller fleste møtene våre på vår youtubeside: Politiske møter – Tromsø kommune. Der finner du opptak av politiske møter og konferanser som vi under koronasituasjonen frem til og med 29. mai 2020 har sendt direkte på nett. 

For pressekonferanser om koronasituasjonen fra og med 26. mars 2020, se vår YouTube-spilleliste Pressekonferanser om koronasituasjonen i Tromsø.

Fredag 1. juli: Bruk selvtest – ikke belast legevakta unødvendig

Legevakta opplever en betydelig økning i henvendelser angående PCR-test for covid-19. Dette påfører legevakta økt belastning, som er unødvendig.

Vi minner om at det i Norge ikke lenger er krav om å la seg teste mot covid-19.

Ønsker man likevel å teste seg, kan man benytte selvtester/hjemmetester. Selvtester kan hentes gratis på rådhuset innenfor åpningstiden, som er kl. 08:00 til 15:00 i ukedagene. Fra 15. september er åpningstiden kl. 08:00-15:45. Selvtester kan også kjøpes på apotek og i de fleste dagligvarebutikker.

Dersom du har behov for å ta en PCR-test eller hurtigtest av hensyn til for eksempel attest på negativt prøvesvar ved reise, koronasertifikat eller såkalt «fit to fly»-attest, må du oppsøke privat testaktør.

På siden koronatesting finner du oversikt over private testaktører i Tromsø.

Torsdag 30. juni: Fjerde vaksinedose til utvalgte grupper

Fjerde vaksinedose til personer over 75 år fra 1. juli

Personer i denne aldersgruppen anbefales å ta en ekstra oppfriskningsdose. Det må ha gått fire måneder siden siste vaksinedose. Har du nylig hatt korona, anbefales det å vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar fjerde dose.

Bestill vaksinetime via Helseboka eller møt opp på drop-in på Jekta i åpningstiden.

Oppfriskningsdose til aldersgruppen 65 til 74 år og 18 til 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Det er planlagt oppstart for en fjerde vaksinedose til disse gruppene fra 1. september.

Torsdag 30. juni: Koronasenteret og koronatelefonen legges ned fra

Koronatest ved mistanke om smitte gjøres fra 1. juli hos fastlege eller legevakten.

Har du spørsmål om korona, kontakt servicetorget på telefon 77 79 00 00 i åpningstiden.

Mandag 20. juni: Vaksineringstilbudet på Jekta fortsetter

Det er nå vedtatt at vaksineringstilbudet på Jekta storsenter opprettholdes ut august i år. Bestill vaksinetime via Helseboka eller møt opp på drop-in innenfor vaksineringsstasjonens åpningstid.

Fra 1. september overtar Tromsø vaksinasjonskontor oppgaven med å tilby koronavaksinering. Vaksinasjonssted er ennå ikke bestemt.

Tirsdag 14. juni: Koronasenteret og -telefonen legges ned fra 1. juli

All drift av kommunens koronasenter i Kroken og kommunens koronatelefon opphører fra og med 1. juli i år. Torsdag 30. juni er dermed koronasenterets og -telefonens siste åpningsdag.

Selvtester kan hentes gratis på rådhuset innenfor åpningstiden.

Fra 1. juli kan koronatesting på såkalt «klinisk indikasjon», ved mistanke om smitte, gjøres av din fastlege eller på legevakta hvis selvtesting ikke lar seg gjøre.

Innbyggere kan ringe servicetorget for koronarelaterte spørsmål.

Dersom det er koronasertifikat man trenger, eller attest på negativt prøvesvar ved reise, må du gjøre det hos private aktører. Se oversikt over private aktører i Tromsø.

Frem til og med 31. august kan du oppsøke vaksineringsstasjonen på Jekta storsenter hvis du ønsker vaksine mot covid-19.

Fra september overtar Tromsø vaksinasjonskontor oppgaven med å tilby koronavaksinering, men vaksinasjonssted er ennå ikke bestemt.

Vi gjør oppmerksom på at vaksinasjonskontoret ikke har et testtilbud for å få gyldig koronasertifikat, men tilbyr papirutskrift av koronasertifikat til ikke-digitale innbyggere.

Kommunens lager av smittevernutstyr videreføres i henhold til nasjonale retningslinjer.

Torsdag 19. mai: Avløpsvannet i Tromsø koronaovervåkes

I regi av Folkehelseinstituttet, og som et testprosjekt, tas det for tiden prøver av avløpsvannet her i Tromsø. Hensikten er å vurdere nytteverdien av å overvåke SARS-CoV-2 i avløpsvann. Dette gjøres for å se om vi kan følge med på smittetrenden blant befolkningen i Tromsø og om vi kan fange opp nye virusvarianter.

Les om overvåking av SARS-CoV-2 i avløpsvann – et testprosjekt på FHIs nettside.

(Illustrasjon: FHI.no)

Mandag 2. mai: Noe kortere åpningstid på Koronasenteret

Fra og med i dag er åpningstiden på Koronasenteret i Kroken 09 – 14:30 i ukedagene (stengt mellom 11:30 og 12:30). Koronasenteret har ikke åpent i helgene, og som hovedregel heller ikke på helligdager.

Mandag 2. mai: Selvtester fås nå også på rådhuset

Fra og med i dag utleveres selvtester i rådhusfoajeen. Selvtestene er tilgjengelig for henting innenfor rådhusets åpningstider, som for tiden er 8 – 15:45. Selvtestene er å finne i egen selvbetjeningshylle ved trappeoppgangen. Gå rett fram etter å ha gått inn hovedinngangen på rådhuset:

Onsdag 27. april: Ikke lenger mulig å registrere positive selvtester

Vi minner om at ordningen med å registrere positive selvtester er opphørt. Dette betyr at det ikke lenger er krav, behov eller mulig å benytte det digitale skjemaet for registrering av selvtest. Skjemaet er derfor deaktivert og fjernet fra kommunens nettsider.

Vi minner også om at det heller ikke er krav om å få bekreftet positiv selvtest på kommunalt testsenter, selv om dette anbefales for enkelte grupper. Les mer om bekreftende test til personer med positiv selvtest.

Mandag 25. april: Vaksinering på Jekta fortsetter ut juni måned.

Tilbud om drop-in og timebestilling på Jekta storsenter fortsetter.

Se åpningstider her

Torsdag 31. mars: Selvtester utleveres i Kroken fra og med 1. april

Fra og med fredag 1. april kan selvtester hentes i Kroken på testsenteret vårt, som er lokalene til gamle Kroken sykehjem i Jadevegen 69.

Selvtestene fås utlevert innenfor testsenterets åpningstider, som for tiden er mandag til fredag 9 – 15 (lørdag og søndag stengt).

Dette betyr at utleveringsstedet i Strandgata 41 har sin siste åpningsdag i dag og stenger klokken 20:30.

Tirsdag 29. mars: Publisering av ukesrapporter opphører – her er siste rapport

Selv om testaktiviteten har gått ytterligere ned, og usikkerheten knyttet til hvor stor andel av de smittede som har testet seg er stor, er det flere tegn til at smitten i samfunnet er på vei nedover. I ukesrapporten for perioden mandag 21. til og med søndag 28. mars fra kommunens smittevernoverlege heter det blant annet:

 • Smittetallene fortsetter å falle, også blant de eldste
 • Andelen konsultasjoner på grunn av covid-19 hos fastleger har gått ned
 • Antallet smitteundersøkelser på legevakta har gått ned, og;
 • På sykehjemmene har antallet liggedøgn med beboere isolert for covid-19 blitt færre

Helseforetakene har sluttet å rapportere på innlagte pasienter, noe som gjør at vi ikke får informasjon om smittesituasjonen fra dem. Det, sammen med blant annet den reduserte testaktiviteten, gjør at utarbeidelse og publisering av disse ukesrapportene fra kommunen opphører.

Du finner siste rapport her: Ukesrapporter for covid-19

Fredag 25. mars: Fra 1. april blir det omlegging av driften ved Koronasenteret.

 • Teststasjonen i Fredrik Langes gt. 14 legges ned. Her har det over tid, vært betydelig mindre etterspørsel av de tjenestene som leveres her. Tilbudet flyttes til Kroken.
 • Testing i Kroken vil fra 1. april foregå kun på dagtid. (Pause 11:30-12:30)
 • Kun drop-in. Timebestilling opphører.
 • I Kroken kan man ta både PCR og Hurtigtest antigen. Utskrift av Koronasertifikat for ikke-digitale innbyggere vil også flyttes hit.

Torsdag 24. mars: Siste mulighet for vaksinering på Jekta er satt til 28. april

På grunn av lavere etterspørsel legges vaksinetilbudet på Jekta ned i slutten av april. Innbyggere som ønsker vaksine etter denne datoen , bes ta kontakt med vaksinasjonskontoret.

Tirsdag 22. mars: Ny ukesrapport: Smittetallene minker for alle unntatt de eldste

Antallet nye tilfeller registrert med covid-19 fortsetter å minke i Tromsø, som i resten av landet. For aldersgruppen over 65 år er det derimot ingen klar tegn til nedgang, men dette er en gruppe der en svært liten andel har blitt smittet tidligere.

Antallet covid-19-mottak på legevakta går ned, og andelen med konsultasjoner hos fastleger med covid-19 har det også blitt færre av.

Liggedøgn-antallet på UNN er stabilt, noe som vel gjenspeiler stabil smitte hos de eldste. Det er derfor tegn til at smittetallene for alle, unntatt de eldste, er på vei ned.

Ellers minker aktiviteten på alle områder:

 • Antallet tester minker
 • Antall koronarelaterte telefonhenvendelser blir det færre av, og;
 • Vaksineringen er nå nede i 156 nye vaksinerte per uke

Dette og mer kan du lese i kommunens ukesrapport for covid-19, som gjelder for perioden 14. til 20. mars: Ukesrapporter for covid-19

Tirsdag 15. mars: Ny ukesrapport: Smittetallene fortsetter å synke

Antallet nye tilfeller registrert med covid-19 går fremdeles nedover. Reduksjonen er på 35 prosent fra uke 9 til uke 10. Det er imidlertid stor usikkerhet hvor tett dette henger sammen med den reelle smitteutviklingen siden fokuset på covid-19 har gått ned. Det er grunn til å tro at andelen som er smittet og som tar en test og rapporterer positiv testsvar blir gradvis mindre.

Samtidig ser man den samme utviklingen over hele landet. Antallet med covid-19 som ble undersøkt av legevakta har minket de siste ukene. Antallet liggedøgn med covid-19-pasienter på UNN har også gått noe ned.

Dette skriver Tromsø kommunes smittevernoverlege i den siste ukesrapporten for korona. Rapporten gjelder for perioden 7. til 13. mars.

Du finner rapporten her: Ukesrapporter for covid-19

Tirsdag 15. mars: Nytt vaksinetilbud for barn mellom 5 og 11 år

Alle mellom 5 og 11 år tilbys vaksine mot covid-19. Det er nå utviklet egen dosering for små barn. Dette er en variant av Comirnaty (Pfizer/BioNTech) som inneholder mindre virkestoff enn den ordinære vaksinen.

Fra og med i dag vil man kunne få denne vaksinen på Jekta kjøpesenter.

Én dose vurderes å gi best nytte- og ulempebalanse, men det er mulig å gi dose to etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette. Kortere intervall hvis særlige forhold tilsier dette.

Man kan bestille time direkte via Helseboka, ringe koronatelefonen på telefon 469 07 899, eller man kan komme på drop-in.

Tirsdag 8. mars: Ny ukesrapport

Torsdag 24. februar: Ny video: Slik tar du selvtest fra både svelg og nese

Selvtester, også kalt hjemmetester, er blitt veldig vanlige. Folkehelseinstituttet (FHI) oppfordrer til at du tar prøven først fra svelget/halsen og deretter fra nesen, men dette står ikke nødvendigvis i selvtestenes bruksanvisninger.

Vi har nå lagt ut en ny video som viser hvordan du tar selvtest i tråd med FHIs anbefalinger. Du finner videoen her: Instruksjonsvideo: Slik tar du selvtest mot covid-19

Les mer om testtilbudet i Tromsø og selvtesting

Tirsdag 22. februar: Ny ukesrapport: Vanskelig å vurdere smittespredningen

«Vurderingen av smittespredningen er nå vanskelig. Smittetallene som kommunen har registrert vil være avhengig av hvor mange som velger å teste seg, samt hvor mange av de som tester positivt som velger å registrere seg.

Ser man på tallene er det nedgang i de fleste parameterne. Antall nye tilfeller synker. Antall tester synker. Antall utleverte hjemmetester synker. Antall selvregistreringer synker.
(...)
Fremdeles gjelder de generelle rådene:

Slik lyder deler av smittevernoverlegens rapport for forrige uke, for perioden mellom mandag 14. og søndag 20. februar

Ukesrapport for covid-19 for uke 7 – 2022 i Tromsø kommune

Mandag 21. februar: Færre nyhetsmeldinger

Hyppigheten for publisering av nyhetsmeldinger vil sannsynligvis gå noe ned fra og med nå.

De vesentligste grunnene er at de aller fleste restriksjoner og anbefalinger knyttet til koronapandemien er fjernet, publisering av daglige smittetall er opphørt, og testregimet både lokalt og nasjonalt er justert ned.

Vi vil selvsagt fortsatt legge ut nyhetsmeldinger her ved behov, om ikke like ofte som før, men for eksempel ved eventuelle endringer i test- eller vaksinetilbudet i Tromsø.

Fredag 18. februar: Se dagens pressekonferanse i opptak

Pressekonferansen om koronasituasjonen og sykefraværet i Tromsø, som var i dag klokken 13, kan du se i opptak på våre nettsider eller via Youtube.

Torsdag 17. februar: Pressekonferanse fredag 18. februar klokken 13

Du er velkommen til å følge vår pressekonferanse om koronasituasjonen og sykefraværet i Tromsø i morgen klokken 13. Du kan følge pressekonferansen her på våre nettsider eller via Youtube. Til stede er ordfører Gunnar Wilhelmsen, kommunedirektør Stig Tore Johnsen, smittevernoverlege Trond Brattland, seksjonsleder for skole, Geir Olsen, og organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms og Finnmark idrettskrets.

Torsdag 17. februar: En-meters-regelen og munnbindpåbud gjelder fortsatt hos legen

Dette er en viktig påminnelse til deg som besøker legevakta eller fastlegen din her i Tromsø.

Fra og med den 12. februar i år ble, som kjent, alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om bruk av munnbind og en meters avstand til andre, opphevet av regjeringen. Opphevingen gjelder nasjonalt og dermed følgelig også i Tromsø.

Vi minner om at på alle kommunale fastlegekontorer og på legevakta gjelder fortsatt krav om bruk av munnbind og man må fortsatt holde en meters avstand til andre.

Takk for at du følger påbudene.

Onsdag 16. februar: Ny ukesrapport: Stigende smittetall, men svært milde symptomer

Vi har nå publisert ukesrapporten for covid-19 for perioden 7. til 13. februar. I rapporten skriver smittevernoverlegen innledningsvis blant annet:

«Smittetallene for Tromsø fortsetter å stige. I løpet av uke 6 ble anbefalinger knyttet til testing endret slik at det er vanskelig å sammenligne tallene. Det er også usikkerhet knyttet til i hvor stor grad folk vil fortsette å registrere positive selvtester, og dermed vår evne til å følge utviklingen i smitte.

Den praktiske betydningen av dette er usikkert, da nesten alle smitteverntiltak uansett er fjernet.

Antallet vaksinedoser satt per uke går stadig nedover, og det nærmer seg avvikling av vaksineringen på vaksinesenteret på Mellomveien 110. Vaksineringen med drop-in på Jekta kommer til å fortsette. Behovet vurderes fortløpende.

Pandemien har nå gått over i noe som antas å være en sluttfase. Utfordringen vil i hovedsak dreie seg om sykefravær de neste ukene.

Ellers må nå enhver gjør sin egen risikovurdering og tilpasse sine egne smitteverntiltak etter denne.»

Les rapporten i sin helhet her: Ukesrapport for covid-19 – Tromsø kommune

Tirsdag 15. februar: Økt sykefravær i kommunen

Tromsø kommune merker nå økt fravær blant ansatte. Kommunen har vurdert risikoen av fravær for opp mot mellom 20 og 40 prosent, og jobber systematisk med tiltak.

Det kan være behov for spesielle tiltak i deler av kommunen, som kan føre til omdisponeringer av personell, nedjusteringer av tjenester og eventuelle andre akutte tiltak for å sikre samfunnskritiske tjenester og funksjoner.

Mandag 14. februar: Publisering av smittetall opphører

Daglig publisering av pandemitall avsluttes fra kommunens side. Dette betyr at dagens pandemitall var de siste som ble lagt ut.

Hovedårsaken er at antall nye smittetilfeller og antall koronatester gjort siste døgn er nå av mindre betydning fordi de aller fleste benytter seg av selvtester. Vi vet også at ikke alle positive selvtester blir meldt inn til kommunen selv om vi anmoder om det, og dermed blir antallet testede og smittede unøyaktige.

Den ukentlige rapporten om statusen for koronasituasjonen i Tromsø vil vi fortsatt publisere inntil videre. Den finner du lenger ned på siden under fanen «Ukesrapporter om koronasituasjonen i Tromsø».

Vi gjør også oppmerksom på at antall pasienter innlagt på UNN med covid-19 nå har begrenset betydning siden tallene også omfatter pasienter innlagt av andre årsaker, men som i tillegg er covid-19-smittet.

Du kan fortsatt følge FHIs statistikk for koronasituasjonen i Norge.

Mandag 14. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn405
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
266


Avviklet
Antall som er isolert pga. covid-19Avviklet
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenterAvviklet
Antall personer på karantenehotell Avviklet
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Fredag 11. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn786
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
538


Avviklet
Antall som er isolert pga. covid-192249
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter24
Antall personer på karantenehotell Avviklet
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 10. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn831
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
621


Avviklet
Antall som er isolert pga. covid-191915
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter35
Antall personer på karantenehotell Avviklet
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Onsdag 9. februar: Bekreftende test til personer med positiv selvtest.

Vi har kapasitetsproblemer både på testing og på analyser av PCR-tester. Derfor anbefaler vi i utgangspunktet en hurtigtest tatt på teststasjon for de som ønsker å få bekreftet en positiv selvtest.

Bekreftende PCR-test anbefales ikke til følgende personer:

· Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").

· Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk anbefales videreført til følgende personer:

· Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.

· Barn og ungdom mellom 0-16 år.

· Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

En positiv hurtigtest tatt på teststasjon blir registrert i koronasertifikatet på lik linje med en positiv PCR-test. Men det er større sannsynlighet for at en hurtigtest feilaktig blir negativ (falsk negativ). Dersom man har symptomer, en positiv selvtest og får en negativ hurtigtest på teststasjon anbefaler vi å få tatt en PCR dersom dette er viktig for koronasertifikatet.

Onsdag 9. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn846
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
601


Avviklet
Antall som er isolert pga. covid-192020
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter28
Antall personer på karantenehotell Avviklet
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Tirsdag 8. februar: Utdeling av selvtester på Sydspissen

Selvtesting

Fra onsdag 9. februar blir det mulig å hente gratis selvtest på Sydspissen, Strandveien 166 og i Strandgata 41.

Åpningstider Sydspissen: kl. 09:00 – 14:30 mandag tom. fredag.

Åpningstider Strandgata 41:

Hverdager: 14:00 – 20:30
Lørdag og søndag: 12:00 – 15:00

Det er fortsatt nødvendig å begrense antall tester til de som har rett til å få disse gratis.

Inntil videre gjelder følgende:

 • Personer med luftveissymptomer: Inntil to tester per person.
 • Voksne husstandsmedlemmer / tilsvarende nære (bestevenn / kjæreste) til en med bekreftet covid-19: Inntil fem tester per person.
 • Barn som er husstandsmedlemmer / tilsvarende nær (bestevenn / kjæreste) til en med bekreftet covid-19: Inntil to tester per person.

De som har behov for flere selvtester må enn så lenge kjøpe disse på apotek, dagligvare og andre steder der disse selges.

Har du en positiv selvtest?

 • Du bør registrere testresultat på nett (krever BankID).
 • Dersom man ønsker å få registrert sin test for å få koronasertifikat, vil en hurtigtest tatt på kommunal teststasjon være tilstrekkelig. Vi oppfordrer til at flest mulig velger å ta hurtigtest for å begrense belastningen på sykehusets laboratorium.

Se hvor du kan ta koronatest i Tromsø

Tirsdag 8. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn888
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
542


Avviklet
Antall som er isolert pga. covid-191640
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter29
Antall personer på karantenehotell Avviklet
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

mandag 7. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn547
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
508


Avviklet
Antall som er isolert pga. covid-191103
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter26
Antall personer på karantenehotell Avviklet
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Søndag 6. februar: Testtilbudet i Tromsø endres

Fra og med mandag 7. februar endres tilbudet for koronatesting i Tromsø kommune. Årsaken er regjeringens endring av det nasjonale testregimet for covid-19. Det påvirker hvilket tilbud for koronatesting kommunen kan gi til innbyggere og tilreisende.

Fra førstkommende mandag vil følgende gjelde:

På testsenteret i Kroken tilbys kun PCR-test mot timebestilling. Test bestilles via helseboka eller ved å ringe koronatelefonen: 46 90 78 99. Det er ikke mulig å ta hurtigtest ved testsenteret i Kroken.

På testsenteret i sentrum, Fredrik Langes gate 14, tilbys kun hurtigtest på drop-in. Dette betyr at testsenteret ikke lenger tilbyr PCR-test.

Informasjonen på våre nettsider om testtilbudet endres i løpet av mandag 7. februar.

Vi minner om at de som har behov for bekreftelse på positiv selvtest, trenger ikke PCR-test. Det er tilstrekkelig med antigen hurtigtest som kan tas på teststasjonen i Fredrik Langes gate.

Søndag 6. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn466
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
399


Avviklet
Antall som er isolert pga. covid-191583
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter28
Antall personer på karantenehotell Avviklet
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Lørdag 5. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn420
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
431


Avviklet
Antall som er isolert pga. covid-191749
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter30
Antall personer på karantenehotell Avviklet
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Fredag 4. februar: Rapportering av smittetall i helgene opphører

Daglige smittetall har for lørdager og søndager frem til nå blitt sendt direkte til mediene, og deretter blitt etterpublisert førstkommende mandager her i Siste nytt-spalta på kommunens nettside. Dette endres fra og med i helgen.

Utsendelse til mediene av tall for lørdager og søndager opphører. Tall for helgene publiseres isteden de førstkommende mandager etter helgene. Tall som legges ut på mandager inneholder dermed summen av registrert smitte for fredag, lørdag og søndag.

Vi vil fortsatt legge inn daglige smittetall i ukedagene her.

Fredag 4. februar: Testtilbudet i Tromsø endres

Fra og med mandag 7. februar endres tilbudet for koronatesting i Tromsø kommune. Årsaken er regjeringens endring av det nasjonale testregimet for covid-19, som påvirker hvordan kommunen vil tilby koronatesting til innbyggere og tilreisende.

Fra førstkommende mandag vil følgende gjelde:

På testsenteret i Kroken tilbys kun PCR-test mot timebestilling. Test bestilles ved å bestille via nett/Helseboka eller ved å ringe koronatelefonen. Her vil det ikke være mulig å ta hurtigtest.

På testsenteret i sentrum i Fredrik Langes gate 14 tilbys kun hurtigtest på drop-in. Dette betyr at testsenteret ikke lenger vil tilby PCR-test.

Informasjonen på våre nettsider om testtilbudet endres i løpet av mandag 7. februar.

Vi minner om at de som har behov for bekreftelse på positiv selvtest, trenger ikke PCR-test. Det er tilstrekkelig med antigen hurtigtest som kan tas på teststasjonen i Fredrik Langes gate.

Fredag 4. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn467
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
540


Avviklet
Antall som er isolert pga. covid-191703
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter35
Antall personer på karantenehotell Avviklet
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 3. februar: Sydspissen testsenter stengt

Vårt testsenter på Sydspissen hadde sin siste åpningsdag mandag 31. januar og er dermed stengt. Vi har til vurdering hvorvidt testsenteret skal avvikles eller opprettholdes i perioder ved behov. Alle som har behov for ta koronatest på kommunalt testsenter, uavhengig av hvorvidt det gjelder PCR- eller hurtigtest, kan oppsøke vårt testsenter i Kroken eller testsenteret i Fredrik Langes gate 14. Dette gjelder både de som bor i Tromsø og tilreisende. Mer info og åpningstider finner du her: Her kan du koronateste deg i Tromsø

Torsdag 3. februar: Vi har fått inn selvtester til gratis utdeling for visse grupper

Vi fikk nylig inn en etterlengtet leveranse av selvtester til vårt utdelingssenter i Strandgata 41, men vi må fortsatt begrense antallet som deles ut til dem som har rett til gratis selvtest. Les mer om hvordan fordelingen er og hvem som har rett til gratis selvtester.

Onsdag 2. februar: Viktige råd til deg som har fastlege

Det kan bli mye covid-19-smitte i tromsøsamfunnet i tiden fremover. Dette kan føre til stort sykefravær både i det offentlige og på private arbeidsplasser, og i fastlegetjenesten. Vår smittevernoverlege kommer derfor med viktige råd til deg som har fastlege. Følger du rådene bidrar du til å sikre at du og andre får nødvendig helsehjelp.

Les rådene her: «De seks fastlegebud» til deg som har fastlege

Torsdag 3. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn511
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
565


0
Antall som er isolert pga. covid-192302*
*Tallene er ikke justert for endret isolasjonsperiode.
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter39
Antall personer på karantenehotell• 0 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Onsdag 2. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn625
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
771


161
Antall som er isolert pga. covid-192276*
* Tallene er ikke justert for endret isolasjonsperiode.
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter36
Antall personer på karantenehotell• Ikke aktuelt
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Onsdag 2. februar: Vi oppdaterer koronainfoen fortløpende nå

Vi er i gang med å oppdatere informasjonen og lenker på kommunens nettsider hva gjelder koronaanbefalinger og -regler i henhold til de nasjonale endringene som regjeringen kunngjorde i går, 1. februar.

Det er derfor sannsynlig at deler av koronainformasjonen på våre nettsider vil være utdatert og ukorrekt frem til vi får oppdatert det vesentligste innholdet i løpet av kort tid.

For oppdatert informasjon, benytt de nasjonale koronainfosidene:

Informasjon som gjelder lokale forhold og tilbud, slik som eksempelvis åpningstider ved våre testsentre og vaksineringssteder, er enn så lenge uendret, og dermed skal informasjonen om dette være korrekt.

Tirsdag 1. februar: Hold deg oppdatert via nasjonale infosider om korona

Regjeringen har i dag en pressekonferanse klokken 19 hvor regjeringen kunngjør en rekke endringer i de nasjonale koronareglene og -anbefalingene. Det er derfor sannsynlig at deler av koronainformasjonen på våre nettsider vil være utdatert og ukorrekt fra og med i kveld til vi får oppdatert innholdet i løpet av dagtid onsdag 2. februar.

For oppdatert informasjon, følg med på nasjonale koronainfosider her:

Tirsdag 1. februar: Over 45? Bestill gjerne «booster»-dose

Dersom du er over 45 år og ennå ikke har tatt oppfriskningsdosen, er du velkommen til å bestille vaksinetime dersom det er over 20 uker siden du har tatt dose to.
Les mer om framgangsmåten for å få vaksine.

Tirsdag 1. februar: Tilstrekkelig med hurtigtest for gyldig koronasertifikat

Du som har tatt tre vaksinedoser trenger ikke ta PCR-test eller hurtigtest på teststasjon for å bekrefte positiv selvtest. Mangel på bekreftende test på teststasjon vil ikke påvirke ditt gyldige koronasertifikat.

Dette gjelder også deg som har fått oppfriskingsdose (boosterdose), eller har fått to vaksinedoser og i løpet av de siste tre månedene i tillegg har hatt covid-19 som er registrert. Du trenger heller ikke ta PCR-test eller hurtigtest for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. Mangel på bekreftende test på teststasjon vil ikke påvirke ditt gyldige koronasertifikat.

Hvis du ikke tilhører de to nevnte gruppene, kan du ta kontakt med koronatelefonen eller oppsøke en av våre teststasjoner dersom du ønsker å få tatt hurtigtest for å bekrefte resultatet av selvtesten – hvis du for eksempel trenger gyldig koronasertifikat. 

Det er ikke et krav om at det må være PCR-test for å få gyldig koronasertifikat. Antigen hurtigtest, som er den eneste type hurtigtest kommunen tilbyr, er tilstrekkelig.

Tirsdag 1. februar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn570
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
659


158
Antall som er isolert pga. covid-192155
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter39
Antall personer på karantenehotell• 0 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Mandag 31. januar: Selvtesting: FHI anbefaler prøvetaking fra både svelg og nese

FHI anbefaler at prøvetaking med selvtester tas både fra svelget/halsen og fra nesen. Ifølge FHI øker sannsynligheten for å fange opp smitte da. Du bør ikke ta prøven bare fra svelget/halsen, heter det i anbefalingen. En neseprøve alene vil fortsatt fange opp de fleste smittede, så personer som syns det er ubehagelig eller vanskelig å ta test fra svelget/halsen kan teste seg på vanlig måte i nesen. For barn er det fortsatt anbefalt å ta testen fra nesen.

Oppdatert veiledning til hvordan man tar selvtest finner du på FHI.no.

Mer info om selvtester finner du under koronatesting.

Mandag 31. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn467
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
599


0
Antall som er isolert pga. covid-192197
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter26
Antall personer på karantenehotell• 0 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Søndag 30. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn406
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
430


753
Antall som er isolert pga. covid-192150
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter30
Antall personer på karantenehotell• 0 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Lørdag 29. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn402
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
681


0
Antall som er isolert pga. covid-192163
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenterTall ikke tilgjengelig
Antall personer på karantenehotell• 3 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 1 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Fredag 28. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn491
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
686


44
Antall som er isolert pga. covid-192113
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter35
Antall personer på karantenehotell• 3 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 1 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 27. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn442
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
723


215
Antall som er isolert pga. covid-191963
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter35
Antall personer på karantenehotell• 3 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 1 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Onsdag 26. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn490
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
738


288
Antall som er isolert pga. covid-191783
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter35
Antall personer på karantenehotell• 8 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 1 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Tirsdag 25. januar: Har du tre vaksinedoser? Du trenger ikke testes igjen

Du som har tre vaksiner trenger fra og med i dag ikke ta PCR-test ved et av våre testsentre for å bekrefte positiv selvtest. Dette gjelder også deg som har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene. Disse endringene skyldes blant annet fordi det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR-test hvis du ikke har behov for det.

Tirsdag 25. januar: Velkommen på barnevaksinering på torsdag klokken 15:30

Det er satt opp tid til vaksinering av barn mellom 5 og 11 år på vårt vaksinesenter i Mellomvegen 110 torsdag 27. januar klokken 15:30 til 19:30.

Man kan bestille time via Helseboka, eller man kan ringe til koronatelefonen på 469 07 899 for å bestille.

NB! Barn som ikke er fylt 16 år må ha samtykke fra den eller de med foreldreansvar, og det må innhentes særskilt samtykke for hver vaksinedose. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Samtykke kan gis på følgende måter:

 • Digitalt samtykkeskjema (krever BankID) (foretrukket metode): Gå til samtykkeskjema 
 • Man kan også printe ut papirversjon av samtykkeskjemaet og signere det. Dette må barnet ta med til vaksinetimen. Last ned samtykkeskjema
 • Foreldre eller foresatt(e) møter opp sammen med barnet på vaksinetimen. Husk legitimasjon.
 • Forelder eller foresatt møter opp sammen med barnet på vaksinetimen og har med signert samtykkeskjema fra den andre foresatte. Eventuelt at den andre foresatte har fylt ut elektronisk samtykkeskjema.

Mer info om vaksinetilbudet vårt, også for barn, finner du på vår infoside for vaksinering.

Tirsdag 25. januar: Maks tre selvtester per utlevering – god testkapasitet på Sydspissen

Grunnet midlertidig knapphet på selvtester på kommunens lagre, kan vi kun dele ut maks tre selvtester til hver og en som henter gratis selvtester i Strandgata 41. De som ønsker flere selvtester utover disse tre må enn så lenge selv gå til innkjøp av disse på apotek, dagligvare og andre steder der disse selges.

I løpet av nær framtid venter vi imidlertid ny leveranse av et stort antall selvtester, som skal kunne etterkomme behovet her i Tromsø. Enn så lenge må vi beklageligvis rasjonere utdelingen.

Vi minner om at det kun er utvalgte grupper som kan få utdelt selvtester gratis av kommunen.

Vi gjør oppmerksom på at vi har meget god testkapasitet på testsenteret på Sydspissen nå for tiden. Åpningstidene er å finne på våre nettsider under Koronatesting».

Tirsdag 25. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn435
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre

Tester på flyplassen
704


0
Antall som er isolert pga. covid-191393
Antall personer isolert grunnet covid-19 i regi av kommunens koronasenter30
Antall personer på karantenehotell• 10 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Tirsdag 25. januar: Åpningstider for vaksinering på Mellomvegen fastsatt

Åpningstidene for vaksinetilbudet på Mellomvegen 110 er nå fastsatt for perioden fra og med mandag 31. januar til og med fredag 11. februar. Du finner de oppdaterte åpningstidene på informasjonssiden for vaksinetilbud.

Mandag 24. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn326
Antall nye uten kjent smittekilde-
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
641


0
Antall som er isolert pga. covid-191448
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter26
Antall personer på karantenehotell• 11 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Fredag 21. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn306
Antall nye uten kjent smittekilde-
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
548


37
Antall som er isolert pga. covid-191131
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter16
Antall personer på karantenehotell• 1 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Fredag 21. januar: Smittesporingsteamet ringer ikke opp smittede under 18 år

Fra og med nå ringer smittesporingsteamet kun opp smittede som er over 65 år, noe som betyr at smittede under 18 ikke lenger blir oppringt. Vårt koronasenter og smittesporingsteam har erfart at foreldre og foresatte har god kontroll på mindreårige de har ansvar for hva gjelder de mindreåriges smittesituasjon.

Har du testet positivt på hjemmetest?  Registrer testresultatet på nett (krever BankID). Har du ikke BankID, må du ringe smittesporingsteamet på telefon 48 22 61 27.Ta gjerne i bruk Smittestopp-appen, som hjelper deg å varsle andre som kan ha blitt utsatt for smitte.

Torsdag 20. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn216
Antall nye uten kjent smittekilde-
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
590


286
Antall som er isolert pga. covid-19983
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter18
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Onsdag 19. januar: Nå kan lokalt næringsliv igjen søke koronastøtte

Virksomheter innen servering, reiseliv, kulturbasert næring, eller næringer som direkte eller indirekte var berørt av nasjonale smitteverntiltak mellom 15. desember 2021 og 14. januar i år, kan nå søke om driftsstøtte.

Til sammen 10.31.000 kroner utlyses i en søknadsbasert ordning, slik det tidligere er gjort.

Les mer om hvordan man søker her: Koronastøtte til lokalt næringsliv – søk innen 3. februar

Onsdag 19. januar: Kan du få gratis selvtest?

Vi forventer en stor smittebølge de neste ukene.

Regjeringen har samtidig gjort endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og den enkelte skal sørge for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.

Kommunene har ansvar for å fordele gratis selvtester til prioriterte gruppe i samfunnet.

I dag er lageret i Tromsø begrenset, men det forventes leveranse neste uke. Inntil disse er på plass, må kommunen fordele testene strengt etter de kravene som Helsedirektoratet har fastsatt.

Selvtest kan hentes i Strandgata 41, hverdager: 14:00 – 20:30, lørdag og søndag: 12:00 – 15:00.

Onsdag 19. januar: Ukesrapport for forrige uke publisert

Det er nå publisert ny ukesrapport for koronasituasjonen i Tromsø. I ukesrapporten finner man blant annet statistikk og vaksinetall. Ukesrapportene publiseres én gang i uken her: Ukesrapport for covid-19

Onsdag 19. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn241
Antall nye uten kjent smittekilde-
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
627


114
Antall som er isolert pga. covid-19878
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter18
Antall personer på karantenehotell• 5 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Tirsdag 18. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn189
Antall nye uten kjent smittekilde-
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
654


0
Antall som er isolert pga. covid-19695
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter24
Antall personer på karantenehotell• 10 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Mandag 17. januar: Gult og grønt nivå i Tromsøskolene fra 17. januar 2022

Regjeringen har fjernet forskriftsfestet gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler og rødt nivå på videregående skoler. Dette betyr at utgangspunktet for skolene nå er grønt nivå, men kommunene skal foreta egne vurderinger ut fra den lokale smittesituasjonen.

I Tromsø kommune er det besluttet at barne- og ungdomsskolene skal fortsette på gult nivå, fra og med mandag 17. januar til og med fredag 28. januar. Trafikklysmodellen gjelder fortsatt.

I barnehager og videregående skoler gjelder grønt nivå.

Mandag 17. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn194
Antall nye uten kjent smittekilde-
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
394


0
Antall som er isolert pga. covid-19680
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter13
Antall personer på karantenehotellTall mangler
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Søndag 16. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn158
Antall nye uten kjent smittekilde-
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
320


0
Antall som er isolert pga. covid-19597
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter13
Antall personer på karantenehotell• 9 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Lørdag 15. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn149
Antall nye uten kjent smittekilde-
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
433


0
Antall som er isolert pga. covid-19546
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter19
Antall personer på karantenehotell• 1 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 13. januar: Har du en positiv hjemmetest? Slik fungerer det nå

Antallet nye tilfeller av covid-19 øker. Smittesporingsteamet i Tromsø kommune endrer derfor rutinene for å kunne arbeide mer effektivt.

Smittesporingsteamet ringer kun opp smittede som er under 18 år eller over 65 år. I tillegg forsøker smittesporingsteamet å ringe opp de som antas å være fremmedspråklige.

Det betyr at for alle mellom 18 og 65 år, er nå mye av smittesporingsarbeidet lagt på den enkelte som er smittet. 

Vi oppfordrer alle innbyggere, som har mulighet, til å registrere sine testresultater digitalt. Foresatte kan registrere sine barn.

Registrer prøvesvaret her (krever BankID). All informasjon blir behandlet konfidensielt.

Du kan også ringe til smittesporingsteamet på telefon 48 22 61 27 og melde om koronasmitten.

De som er mellom 18 og 65 år og har fått en positiv hjemmetest, vil i utgangspunktet ikke lenger bli oppringt av smittesporingsteamet. I stedet vi de i denne aldersgruppen motta en SMS med nødvendig informasjon.

Fredag 14. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn157
Antall nye uten kjent smittekilde-
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
506


40
Antall som er isolert pga. covid-19542
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter16
Antall personer på karantenehotell• 16 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 13. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn123
Antall nye uten kjent smittekilde-
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
418


144
Antall som er isolert pga. covid-19465
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter26
Antall personer på karantenehotell• 18 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Onsdag 12. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn119
Antall nye uten kjent smittekilde17
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
466


0
Antall som er isolert pga. covid-19406
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter31
Antall personer på karantenehotell• 17 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Tirsdag 11. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn97
Antall nye uten kjent smittekilde23
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
485


0
Antall som er isolert pga. covid-19353
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter21
Antall personer på karantenehotell• 10 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 10 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Mandag 10. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn96
Antall nye uten kjent smittekilde20
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
392


0
Antall som er isolert pga. covid-19315
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter21
Antall personer på karantenehotell• 13 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 23 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Søndag 9. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn91
Antall nye uten kjent smittekilde17
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
459

510
Antall som er isolert pga. covid-19315
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter27
Antall personer på karantenehotell• 13 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 12 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Lørdag 8. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn61
Antall nye uten kjent smittekilde7
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
518


Tall ikke tilgjengelig
Antall som er isolert pga. covid-19279
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter28
Antall personer på karantenehotell• 11 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 11 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Fredag 7. januar: Les våre ukesrapporter om korona

Fra og med i dag kan du lese våre ukesrapporter som omtaler koronasituasjonen i Tromsø med tall og statistikk. Se ukesrapporten for uke 52.

Fredag 7. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn79
Antall nye uten kjent smittekilde9
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
595


244
Antall som er isolert pga. covid-19267
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter23
Antall personer på karantenehotell• 9 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 13 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 6. januar: Hjemmetestresultater kan registreres på nett

De som tester seg mot covid-19 ved hjelp av hjemmetest, og får positivt resultat, kan nå registrere resultatet på nett. Da vil vårt smittesporingsteam ta kontakt med den smittede, og man trenger ikke å ringe koronatelefonen.

Man kan registrere sitt testresultat på Minside.kommune.no. NB! Tjenesten krever at man har BankID.

Torsdag 6. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn79
Antall nye uten kjent smittekilde22
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
526


Tallene var ikke rapportert inn på publiseringstidspunktet
Antall som er isolert pga. covid-19225
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenterMinst 32
Antall personer på karantenehotell• 6 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 18 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 6. januar: Koronatelefonen stengt i dag

Tromsø kommunes koronatelefon vil ikke være betjent torsdag 6. januar. Årsaken er at en ansatt har fått påvist smitte. Nærkontakter er satt i karantene og det er iverksatt testing og smittesporing.

Du kan bestille time til vaksinering og testing på Tromsø kommunes nettsider.

Drop-in-tilbudene på Jekta, Sydspissen og i Fredrik Langes gate er åpne i henhold til annonserte åpningstider.

Onsdag 5. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn71
Antall nye uten kjent smittekilde23
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
377


146
Antall som er isolert pga. covid-19193
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter28
Antall personer på karantenehotell• 3 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 20 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Tirsdag 4. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn58
Antall nye uten kjent smittekilde18
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
579


0
Antall som er isolert pga. covid-19206
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter30
Antall personer på karantenehotell• 3 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 13 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Mandag 3. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn37
Antall nye uten kjent smittekilde5
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre (eks. flyplass)

Tester flyplass
177


289
Antall som er isolert pga. covid-19155
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter24
Antall personer på karantenehotell• 2 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 10 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Søndag 2. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn51
Antall nye uten kjent smittekilde7
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre763
Antall som er isolert pga. covid-19163
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter25
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 16 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Lørdag 1. januar: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn21
Antall nye uten kjent smittekilde3
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre202
Antall som er isolert pga. covid-19123
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter18
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 7 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Fredag 31. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn40
Antall nye uten kjent smittekilde11
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre296
Antall som er isolert pga. covid-19144
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter18
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 7 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 30. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn48
Antall nye uten kjent smittekilde15
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre378
Antall som er isolert pga. covid-19129
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter8
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Onsdag 29. desember: Vaksinering av gruppen 5-11 år

Regjeringen har åpnet for at enkelte personer i aldersgruppen 5-11 år kan få tilbud om koronavaksine.

Primærvaksinasjon består av to doser. Minsteintervall mellom første og andre dose er 3 uker. Det er en fordel for immunresponsen å la det gå lengre tid (8-12 uker) mellom dosene, da dette gir en større og mer langvarig immunrespons. FHI anbefaler derfor at det i de fleste tilfeller siktes mot et intervall på 8 uker.

Og det er utviklet en egen dosering for disse barna. Dette er en variant av Comirnaty (Pfizer/BioNTech) som inneholder mindre virkestoff en den ordinære vaksinen.

Vaksinen tilbys til barn med de sykdommene som er listet opp nedenfor.

Det er to måter å få tilbud om denne vaksinen på.

 1. Barneleger på sykehuset identifiserer hvem som kvalifiserer. Disse barna vil få et brev fra sykehuset. Når brevet er kommet kan man gå inn i kommunens vanlige timebestillingssystem og bestille time for vaksinering. Ta brevet med til timen.
 2. Derom man ikke får brev kan man kontakte sin fastlege. Fastlegen vil da vurdere om man kvalifiserer for vaksine og i så fall sende beskjed til kommunen. Vi ringer da opp og avtaler time for vaksinering.

NB1: Det er viktig å ikke møte opp til en vanlig vaksinetime siden det er en spesiell vaksine som skal brukes. Vi setter opp timer i uke 1 og uke 2 for denne vaksineringen. Det vil også bli mulighet for å få satt vaksinen seinere.

NB2: Det er viktig med samtykke fra begge foreldre. For at denne aldersgruppen skal kunne få koronavaksinen, må begge foreldre/verger gi samtykke. Dette kan gis på følgende måter:

 • Digitalt samtykkeskjema (krever BankID) (foretrukket metode): Gå til samtykkeskjema
 • Skriv ut og signer samtykkeskjema. Dette må barnet ta med til vaksinetimen. Last ned samtykkeskjema
 • Begge foreldre/verger møter opp sammen med barnet på vaksinetimen. Husk legitimasjon.
 • En forelder/verge møter opp sammen med barnet på vaksinetimen og har med signert samtykkeskjema fra den andre foresatte. Eventuelt at den andre foresatte har fylt ut elektronisk samtykkeskjema.

Følgende sykdommer gir grunn for vaksinering:

 • Organtransplantasjon (for eksempel hjerte, nyre, lever etc.).  
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon) 
 • Hematologisk kreftsykdom (for eksempel leukemi, lymfom) siste fem år   
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift  
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon   
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon   
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (for eksempel cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege. 

Onsdag 29. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn37
Antall nye uten kjent smittekilde3
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre550
Antall som er isolert pga. covid-19113
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter7
Antall personer på karantenehotell• 3 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Tirsdag 28. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn35
Antall nye uten kjent smittekilde11
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre400
Antall som er isolert pga. covid-19117
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter6
Antall personer på karantenehotell• 6 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 2 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Mandag 27. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn28
Antall nye uten kjent smittekilde8
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre202
Antall som er isolert pga. covid-19107
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell• 11 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Søndag 26. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn18
Antall nye uten kjent smittekilde5
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre372
Antall som er isolert pga. covid-19118
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter7
Antall personer på karantenehotell• 9 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 2 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Lørdag 25. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn24
Antall nye uten kjent smittekilde7
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre159
Antall som er isolert pga. covid-19113
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter9
Antall personer på karantenehotell• 5 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Fredag 24. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn31
Antall nye uten kjent smittekilde6
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre562
Antall som er isolert pga. covid-19165
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter7
Antall personer på karantenehotell• 3 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 23. desember: Innfører jevnlig testing i barneskoler etter nyttår

For å få oversikt over smittesituasjonen etter juleferien starter Tromsø kommune med jevnlig testing for covid-19 i alle barneskoler etter skolestart. Jevnlig testing vil også inkludere de ansatte på skolen og i SFO. 

– Barneskolene prioriteres fordi det er her det er sett mest smitte og det vil også her være størst andel uvaksinerte, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Elevene vil få utdelt testene ved skolestart. Tilbudet om testing i barneskolen vil også gjelde de private barneskolene. Distriktskoler som har 1.-10. trinn vil også få testpakker til ungdomsskoletrinnet.

Ved jevnlig testing tas det tester fast to ganger i uka (onsdag kveld/torsdags morgen og søndag kveld/mandags morgen).

– Alle får utdelt fem tester slik at dette er et tiltak som varer i to og en halv uke. Testingen vil eventuelt forlenges på de skolene som har en del smitte, sier Inger Hilde Trandem. 

Det vil være frivillig å ta testene, men Tromsø kommune oppfordrer til at dette gjøres for å få god oversikt over smittestatusen i skolen.

Torsdag 23. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn39
Antall nye uten kjent smittekilde11
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre607
Antall som er isolert pga. covid-19186
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell• 2 i innreisekarantene
• 2 i regi av arbeidsgiver
• 2 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Onsdag 22. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn42
Antall nye uten kjent smittekilde9
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre556
Antall som er isolert pga. covid-19200
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter9
Antall personer på karantenehotell• 2 i innreisekarantene
• 2 i regi av arbeidsgiver
• 2 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Tirsdag 21. desember: Skal du ta tredje vaksinedose? Da må du passe på at det har gått lang nok tid siden dose to.

De fleste som skal ta tredje dose koronavaksine må ha et minimumsintervall på 4,5 måneder (20 uker) siden de fikk dose to. Doseintervallet er bestemt av FHI, og kommunene må forholde seg til dette.

– Man må selv ha kontroll på når man fikk forrige dose når man bestiller vaksinetime eller møter på drop-in. Slik systemet med timebestilling på nett fungerer, vil man ikke få et varsel dersom man bestiller en time med for kort intervall, sier Kamilla Sofie Thorsteinsen, vaksinekoordinator i Tromsø kommune.

Informasjon om når du fikk forrige vaksinedose finner du på din profil hos Helsenorge. Finner du ikke informasjonen, kan du ringe Helsenorges veiledningstelefon: 23 32 70 00. Har du tatt forrige vaksinedose i Tromsø, kan du også ringe kommunens koronatelefon: 46 90 78 99 og få hjelp.

På kommunens vaksinesenter er det de siste ukene mange som har måttet snu med uforrettet sak fordi det har gått for kort tid siden forrige dose. Enkelte dager har så mange som 10 % av de frammøtte møtt opp til vaksinetime med for kort intervall.

– Dette er så klart noe vi ønsker å unngå. Vi vil jo ikke at folk skal gå bomtur, og timene de har bestilt kunne vært benyttet av andre. Det trenger ikke å ha gått nøyaktig 20 uker, men holder å være innenfor samme uke, sier Kamilla Sofie Thorsteinsen.

Under finner du en oversikt over når du kan få tredje vaksinedose, basert på når du fikk dose to. Fikk du dose to i starten av august eller tidligere, kan du få tredje dose denne uka.

Når fikk du vaksinedose 2Når kan du tidligst få vaksinedose 3
Uke 3026. juli – 1. augustUke 5013. – 19. desember
Uke 312. – 8. augustUke 5120. – 26. desember
Uke 329. – 15. augustUke 5227. desember – 2. januar
Uke 3316. – 22. augustUke 13. – 9. januar
Uke 3423. – 29. augustUke 210. – 16. januar
Uke 3530. august – 5. septemberUke 317. – 23. januar
Uke 366. – 12. septemberUke 424. – 30. januar
Uke 3713. – 19. septemberUke 531. januar – 6. februar
Uke 3820. – 26. septemberUke 67. – 13. februar

Tirsdag 21. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn52
Antall nye uten kjent smittekilde6
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre538
Antall som er isolert pga. covid-19215
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter11
Antall personer på karantenehotell• 7 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 1 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Mandag 20. desember: Åpner for tredje vaksinedose til nye grupper

Gravide og personer i gruppen 18-44 år med moderat risiko for alvorlig sykdomsforløp kan bestille seg time for vaksinering av tredje dose allerede før nyttår.

Det må ha gått minimum fire og en halv måned (20 uker) siden dose to for disse gruppene. Personer med moderat risiko trenger ikke å ha med bekreftelse fra lege. Se oversikt over diagnoser som gjelder for denne gruppen under. Gravide tilbys vaksine i andre og tredje trimester.

Mange ledige timer før nyttår

Vaksineringen foregår på Mellomvegen 110. Bestill time på nett eller ring koronatelefonen: 46 90 78 99.

– Det er mange ledige timer både tirsdag og onsdag før jul og mandag i romjula, så det er gode muligheter for å få vaksinetime allerede nå, sier vaksinekoordinator i Tromsø kommune, Kamilla Sofie Thorsteinsen.

Vaksinesenteret på Mellomvegen holder åpent kl. 08:40 – 15:00 tirsdag 21. og onsdag 22. desember, og 14:30 – 21:00 mandag 27. desember.

De øvrige i aldersgruppen 18–44 kan også bestille seg time til tredje dose nå, men anbefales å velge timer etter nyttår. Doseintervallet for denne gruppen er også fire og en halv måned (20 uker).

Hvem gjelder dette?

Personer med følgende diagnoser regnes som å ha moderat risiko for alvorlig sykdomsforløp:

•  Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

•  Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

•  Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

•  Diabetes  

•  Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

•  Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

•  Demens  

•  Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

•  Hjerneslag  

Mandag 20. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn37
Antall nye uten kjent smittekilde14
Antall nye tilfeller «ikke delta» *0
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre456
Antall som er isolert pga. covid-19212
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter13
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 11 i regi av arbeidsgiver
• 1 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider
* = Prøven er sekvensert og vurdert som ikke å være delta-viruset. Dette vil med all sannsynlighet bety at det er omikron, men endelig bekreftelse gjøres av referanselaboratoriet til FHI.
** = Antall i karantene er antallet som er nærkontakter til noen som har testet positiv på omikron eller mistenkt omikron.

Fredag 17. desember: Øker bemanning for koronatesting

Kommunen trenger nå at flere kan jobbe med de funksjonene som sikrer at vitale deler av samfunnet ikke skal gå i stå.

De nye karantenereglene krever større kapasitet til testing og smittesporing, samtidig som det er usikkerhet knyttet til spredning av omikronviruset.

Tromsø kommune har tidligere hatt god tilgang på personell til testing, sporing og vaksinering under pandemien. Ansatte, innleide og frivillige gjør en uvurderlig innsats for at tjenestetilbudet til innbyggerne skal opprettholdes og at smitten begrenses.

Nå er det behov for å øke bemanningen. Det er fortsatt mange som kommer til Tromsø for å arbeide eller som turister, og det setter testing og smittesporing under press.

Her er beskrivelser av jobbene som skal bemannes.

Fredag 17. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn46
Antall nye uten kjent smittekilde6
Antall nye tilfeller «ikke delta» *2
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre531
Antall som er isolert pga. covid-19232
Antall i karantene **Registreres ikke.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter10
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider
* = Prøven er sekvensert og vurdert som ikke å være delta-viruset. Dette vil med all sannsynlighet bety at det er omikron, men endelig bekreftelse gjøres av referanselaboratoriet til FHI.
** = Antall i karantene er antallet som er nærkontakter til noen som har testet positiv på omikron eller mistenkt omikron.

Torsdag 16. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn71
Antall nye uten kjent smittekilde10
Antall nye tilfeller «ikke delta» *0
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre684
Antall som er isolert pga. covid-19232
Antall i karantene **Registreres ikke.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter6
Antall personer på karantenehotell• 6 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider
* = Prøven er sekvensert og vurdert som ikke å være delta-viruset. Dette vil med all sannsynlighet bety at det er omikron, men endelig bekreftelse gjøres av referanselaboratoriet til FHI.
** = Antall i karantene er antallet som er nærkontakter til noen som har testet positiv på omikron eller mistenkt omikron.

Onsdag 15. desember: Registrering av positiv selvtest

Når du benytter selvtest for covid-19 og denne gir et positivt resultat, kan du nå registrere testresultatet på nett selv. Ved å bruke denne muligheten blir sporingsarbeidet mer effektivt.

– Du unngår telefonkø, og kommunens smittesporingsteam tar kontakt med deg så raskt det lar seg gjøre etter at testen er registrert, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret.

Du må benytte BankID for å logge deg inn.

Registrer din positive selvtest her

Hvis du ikke har BankID må du ringe smittesporingsteamet i Tromsø kommune hvis du har positivt resultat på en selvtest. Telefon 48 22 61 27.

Dersom du tester positivt på en selvtest for covid-19, må du isolere deg og du bør ta en PCR-test innen ett døgn. Du bør være hjemme til du får svar på PCR-testen.

Bestill time for PCR-test her

Onsdag 15. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn46
Antall nye uten kjent smittekilde5
Antall nye tilfeller «ikke delta» *2
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre545
Antall som er isolert pga. covid-19205
Antall i karantene **57
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell• 2 i innreisekarantene
• 2 i regi av arbeidsgiver
• 1 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider
* = Prøven er sekvensert og vurdert som ikke å være delta-viruset. Dette vil med all sannsynlighet bety at det er omikron, men endelig bekreftelse gjøres av referanselaboratoriet til FHI.
** = Antall i karantene er antallet som er nærkontakter til noen som har testet positiv på omikron eller mistenkt omikron.

Tirsdag 14. desember: Tredje vaksinedose til skole- og barnehageansatte

Ansatte i skoler og barnehager kan nå bestille seg time til tredje vaksinedose.

Det må ha gått minst fire og en halv måned siden de i denne gruppen fikk dose to.

Bestill vaksinetime på nett eller ring koronatelefonen: 46 90 78 99.

Oversikt over alle grupper som kan få tredje vaksinedose finner du på våre nettsider.

Tirsdag 14. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn66
Antall nye uten kjent smittekilde12
Antall nye tilfeller «ikke delta» *0
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre325
Antall som er isolert pga. covid-19204
Antall i karantene **60
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 2 i regi av arbeidsgiver
• 1 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider
* = Prøven er sekvensert og vurdert som ikke å være delta-viruset. Dette vil med all sannsynlighet bety at det er omikron, men endelig bekreftelse gjøres av referanselaboratoriet til FHI.
** = Antall i karantene er antallet som er nærkontakter til noen som har testet positiv på omikron eller mistenkt omikron.

Mandag 13. desember: Åpner testsenteret på Sydspissen

Testsenteret ved Sydspissen vil holde åpent fra 15. desember til og med 2. januar. Åpningstiden vil være 10:00 – 16:00. Julaften, nyttårsaften og røddager i jule- og nyttårshelgene vil det være stengt. Formålet med gjenåpningen av testsenteret er å fange opp turister i transit fra andre flyplasser.

– Det er til tider stort press på testsenteret i Fredrik Langes gate på grunn av turister som er ankommet Tromsø, og trenger å ta en test innen 24 timer etter ankomst. Vi ønsker nå å få disse til å benytte testsenteret på Sydspissen, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret.  

Testsenteret bemannes av personell fra Helsepartner Nord-Norge, men eies av Tromsø kommune. Det vil kun tilbys hurtigtest ved testsenteret på Sydspissen.

Mandag 13. desember: Bekreftet omikron-tilfelle i Tromsø

Det er nå bekreftet et tilfelle av omikron-varianten av koronaviruset på Kvaløysletta ungdomsskole. To skoleklasser og sju ansatte er å regne som nærkontakter til vedkommende. Alle disse har vært i karantene.

– Alle nærkontakter er nå kontaktet, og blir fulgt opp tett, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Mandag 13. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn50
Antall nye uten kjent smittekilde12
Antall nye tilfeller «ikke delta» *1
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre382
Antall som er isolert pga. covid-19197
Antall i karantene **54
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter6
Antall personer på karantenehotellTall ikke kommet.
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider
* = Prøven er sekvensert og vurdert som ikke å være delta-viruset. Dette vil med all sannsynlighet bety at det er omikron, men endelig bekreftelse gjøres av referanselaboratoriet til FHI.
** = Antall i karantene er antallet som er nærkontakter til noen som har testet positiv på omikron eller mistenkt omikron.

Fredag 10. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn66
Antall nye uten kjent smittekilde13
Antall nye tilfeller «ikke delta» *0
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre517
Antall som er isolert pga. covid-19213
Antall i karantene **50
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell• 7 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider
* = Prøven er sekvensert og vurdert som ikke å være delta-viruset. Dette vil med all sannsynlighet bety at det er omikron, men endelig bekreftelse gjøres av referanselaboratoriet til FHI.
** = Antall i karantene er antallet som er nærkontakter til noen som har testet positiv på omikron eller mistenkt omikron.

Torsdag 9. desember: Mistenkt omikronsmitte

En person ved Kvaløysletta ungdomsskole har testet positiv på covid-19 og er definert som «mistenkt omikron».

To skoleklasser og 7 ansatte er definert som nærkontakter og satt i karantene. Disse må gjennomføre testing i henhold til gjeldende regelverk.

I tillegg vil hele skolen gjennomføre jevnlig testing i en uke fremover. Dette for å fange opp eventuell smitte utenom de berørte klassene.

 • Det er ingen overraskelse at vi får smitte med mistenkt omikron på en skole. Foreløpig er det ikke noe som tyder på at denne virusvarianten gir mer sykdom, men den antas å være mer smittsom. Derfor innfører vi ekstra smitteverntiltak for å sikre at vi ikke får et stort utbrudd, sier smittevernoverlege Trond Brattland

Bekreftelse av om det dreier seg om omikron vil ikke komme før ut i neste uke.

Torsdag 9. desember: Lokal koronaoppskrift opphevet

Formannskapet behandlet i går hastesak 201/21, som landet på følgende vedtak: «Forskrift om opphevelse av forskrift om forebygging av koronasmitte, Tromsø kommune, Troms og Finnmark vedtas».

Dette betyr at det per nå ikke er særegne, lokale smittevernregler- og anbefalinger gjeldende i Tromsø.

Inntil videre er det dermed de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder.

Torsdag 9. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn48
Antall nye uten kjent smittekilde8
Antall nye tilfeller «ikke delta» *0
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre361
Antall som er isolert pga. covid-19190
Antall i karantene **3
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter0
Antall personer på karantenehotell• 3 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider
* = Prøven er sekvensert og vurdert som ikke å være delta-viruset. Dette vil med all sannsynlighet bety at det er omikron, men endelig bekreftelse gjøres av referanselaboratoriet til FHI.
** = Antall i karantene er antallet som er nærkontakter til noen som har testet positiv på omikron eller mistenkt omikron.

Onsdag 8. desember: Nye nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen vedtok 7. desember nye nasjonale tiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron-varianten av koronaviruset. Tiltakene gjelder fra 9. desember 2021 og i fire uker framover.

Tiltakene baserer seg på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Oppdaterte anbefalinger og regler finnes på regjeringens nettside.

Onsdag 8. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn44
Antall nye uten kjent smittekilde8
Antall nye tilfeller «ikke delta» *0
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre489
Antall som er isolert pga. covid-19182
Antall i karantene **5
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter0
Antall personer på karantenehotell• 1 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider
* = Prøven er sekvensert og vurdert som ikke å være delta-viruset. Dette vil med all sannsynlighet bety at det er omikron, men endelig bekreftelse gjøres av referanselaboratoriet til FHI.
** = Antall i karantene er antallet som er nærkontakter til noen som har testet positiv på omikron eller mistenkt omikron.

Tirsdag 7. desember: Alle over 45 år kan nå bestille tredje vaksinedose

Tromsø kommune har nå åpnet opp for at alle personer over 45 år kan bestille seg time for dose tre med koronavaksine, en såkalt «boosterdose». For denne gruppen må det ha gått minimum fem måneder siden man fikk dose to.

– Vi har mange ledige timer for vaksinering på Mellomvegen framover, og vi anbefaler derfor at folk bestiller seg time for vaksinering. Drop-in-tilbudet på Jekta har ikke kapasitet til å ta unna mer enn de allerede gjør, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Man kan bestille time enten på Helseboka på internett, eller ved å ringe koronatelefonen: 46 90 78 99.

FHI har anbefalt at alle over 18 år skal få tilbud om en tredje dose koronavaksine. Tromsøværinger i gruppen 18 – 44 år må imidlertid vente litt.

– Vi regner med å få gitt de fleste over 45 en boosterdose nå før jul. På nyåret vil vi da kunne åpne opp for de mellom 18 og 44, sier Trond Brattland.

Personer over 18 år med nedsatt immunforsvar eller høy risiko for alvorlig sykdom kan imidlertid  få tredje dose allerede nå. Hvem dette gjelder kan du lese på våre vaksinesider.

Tirsdag 7. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn68
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre478
Antall som er isolert pga. covid-19172
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter0
Antall personer på karantenehotell• 1 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Mandag 6. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn35
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre475
Antall som er isolert pga. covid-19162
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall personer på karantenehotell• 0 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Søndag 5. desember: Mistanke om omikron-variant

En person bosatt i Tromsø har testet positivt etter å ha vært på den omtalte konferansen i Oslo som nylig ble rammet av smitteutbrudd. Søndag ettermiddag hadde til sammen sju deltakere på konferansen testet positivt - flere av dem med mistenkt omikron-variant.

– Personen testet positivt etter hjemkomst. Siden vedkommende har vært på konferansen, behandler vi tilfellet som et mistenkt omikron-tilfelle i tråd med retningslinjene som gjelder nå. Det betyr at vedkommende er i isolasjon. Vedkommende har hatt kontakt med få personer. Disse følges opp etter retningslinjene med testing og karantene. Vi har derfor god oversikt over situasjonen, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Tromsø kommune vil informere om det endelige utfallet når prøven er ferdig analysert.

Fredag 3. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn52
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre369
Antall som er isolert pga. covid-19182
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter3
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 2. desember: Her kan svalbardreisende teste seg

Regjeringen har vedtatt at fra og med midnatt, altså natt til fredag 3. desember, gjeninnføres krav til negativ koronatest før innreise til Svalbard.

Reisende til Svalbard, som må kunne dokumentere negativ koronatest før innreise dit, kan teste seg og få digital dokumentasjon ved vårt testsenter i sentrum, Fredrik Langes gate 14.

NB! Teststasjonen her kan ikke utstede fysisk papirdokumentasjon, men kun digital versjon som er tilgjengelig på HelseNorge.no. Reisende som har behov for fysisk papirdokumentasjon må inntil videre kontakte private testaktører.

Åpningstider vil man finne på Tromso.kommune.no/korona/testing under fanen «Hvor kan jeg teste meg?». Teststasjonen er åpent i kveld fra og med klokken 19 til og med klokken 21:30.

Torsdag 2. desember: Lokal smittevernforskrift er nå tilgjengelig i Lovdata

Den kommunale forskriften om forebygging av koronasmitte, som regulerer lokale smittevernregler her i Tromsø, er opphevet. Hjelp til å forstå og tolke forskriften er å finne i Veileder til koronaforskriften.

Torsdag 2. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn50
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre268
Antall som er isolert pga. covid-19137
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell• 5 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Onsdag 1. desember: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn60
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre396
Antall som er isolert pga. covid-19175
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Tirsdag 30. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn64
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre379
Antall som er isolert pga. covid-19163
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Mandag 29. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn30
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre271
Antall som er isolert pga. covid-19152
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Fredag 26. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn40
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre237
Antall som er isolert pga. covid-19163
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter11
Antall personer på karantenehotell• 2 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 25. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn46
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre273
Antall som er isolert pga. covid-19165
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter6
Antall personer på karantenehotell• 2 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Onsdag 24. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn42
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre303
Antall som er isolert pga. covid-19182
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5
Antall personer på karantenehotellTall ikke kommet.
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Tirsdag 23. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn55
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre322
Antall som er isolert pga. covid-19147
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell• 1 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Mandag 22. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn39
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre249
Antall som er isolert pga. covid-19134
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter3
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Fredag 19. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn54
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre327
Antall som er isolert pga. covid-19214
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall personer på karantenehotell• 0 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 18. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn56
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre407
Antall som er isolert pga. covid-19198
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall personer på karantenehotell• 1 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 18. november: Problemer hos Telenor påvirker driften i kommunen

Tekniske problemer hos Telenor fører til at mange nå opplever å ikke komme igjennom på telefon til kommunen. Dette gjelder også koronatelefonen. På grunn av dette går også køa på koronatestsenteret i sentrum saktere, da all registrering må gjøres manuelt. Vi beklager, og håper feilen blir utbedret raskt.

Onsdag 17. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn58
Antall som er isolert pga. covid-19221
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter0
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider
Tall for antall testede i kommunal regi og personer i innreisekarantene var ikke kommet inn da tabellen ble publisert.

Tirsdag 16. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn50
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre502
Antall som er isolert pga. covid-19258
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter0
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Mandag 15. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn75
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre394
Antall som er isolert pga. covid-19217
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Søndag 14. november: Oppdatering om vaksinetilbudet i Tromsø

Vaksinering på Jekta

Tromsø kommune har utvidet tilbudet på Jekta storsenter med vaksinering tirsdag og torsdag kommende uke.

Her er åpningstidene for de neste to ukene:

Mandag 15. november 14:00 – 20:00
Tirsdag 16. november 12:00 – 18:00
Torsdag 18. november 12:00 – 18:00
Fredag 19. november 12:00 – 18:00

Mandag 22. november 14:00 – 20:00
Fredag 26. november 12:00 – 18:00

Vaksinering på Mellomvegen 110

På grunn av stor pågang på timebestilling, blir det ikke mulighet for drop-in på vaksinesenteret på Mellomvegen kommende uke.

Åpningstider, vaksinesenteret på Mellomvegen

Bestill time på koronatelefonen: 46 90 78 99 eller benytt vår timebestillingsskjema på internett (krever BankID).

Vaksinering på UiT

Følgende dager er det drop-in-vaksinering på universitetet i Breivika. Vaksineringen foregår på Bazinga i teorifagbygget.

Tirsdag 16. november 10:00 – 14:00
Onsdag 17. november 10:00 – 14:00
Torsdag 18. november 10:00 – 14:00

Tirsdag 23. november 10:00 – 14:00
Onsdag 24. november 10:00 – 14:00
Torsdag 25. november 10:00 – 14:00

Fredag 12. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn84
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre510
Antall som er isolert pga. covid-19294
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Torsdag 11. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn61
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre561
Antall som er isolert pga. covid-19285
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall personer på karantenehotell• 0 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFSe UNNs hjemmesider

Onsdag 10. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn87
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre421
Antall som er isolert pga. covid-19291
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall pasienter innlagt på UNN HF16

Tirsdag 9. november: Smittevernsregler for Tromsø fra 10. november

Tirsdag 9. november vedtok formannskapet en ny koronaforskrift for Tromsø kommune. Her ble det vedtatt smittevernregler og anbefalinger som gjelder fra 10. november til og med 23. november.

Tirsdag 9. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn88
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre490
Antall som er isolert pga. covid-19258
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall personer på karantenehotell• 3 i innreisekarantene
• 1 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HF18

Mandag 8. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn70
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre480
Antall som er isolert pga. covid-19257
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter3
Antall personer på karantenehotell• 3 i innreisekarantene
• 4 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HFTall oppdateres ikke i helga.

Søndag 7. november: Åpner testsenteret på Sydspissen i to uker

Det midlertidige testsenteret på Sydspissen hotell, Strandvegen 166, holder åpent fra i morgen, mandag 8. november. I første omgang vil det være åpent i to uker, til og med søndag 21. november.

På Sydspissen tilbys det kun PCR-test.

– Mange av de som oppsøker testsenteret i sentrum kommer for å få tatt PCR-test for å få bekreftet en positiv hjemmetest. Vi ønsker at denne gruppen heller benytter testsenteret på Sydspissen. Dette vil forhåpentligvis gjøre køa noe mindre i sentrum. Vi unngår også at de som har testet positivt på hjemmetest står i samme kø som folk som bare er litt forkjølte og skal ta en rutinemessig test, sier Per Harald Korsmo, leder ved koronasenteret.  

For å få tatt en hurtigtest må man fortsatt benytte drop-in testsenteret i Fredrik Langes gate.

Åpningstider Sydspissen testsenter:

8. – 21. november
15:30 – 21:30 (stengt 18:00 – 18:45) hver dag

NB. Køavviklingen skjer på utsiden, så kle deg slik været krever.

Fredag 5. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn101
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre487
Antall som er isolert pga. covid-19319
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5
Antall personer på karantenehotell• 4 i innreisekarantene
• 15 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HF22

Fredag 5. november: Følg dagens pressekonferanse direkte fra klokken 14

På dagens pressekonferanse presenteres forslag til kommunal koronaforskrift. Forskriftsforslaget inneholder lokale tiltak, med mål om å hindre eller begrense spredning av covid-19. Følg pressekonferansen via vår videoside eller på Youtube:

Forslaget behandles på et ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag 9. november klokken 10, som du kan også kan følge direkte.

Torsdag 4. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn79
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre540
Antall som er isolert pga. covid-19271
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter3
Antall pasienter innlagt på UNN HF21

Onsdag 3. november: Tilbud om drop-in koronavaksinering og henting av selvtester på UiT

Tromsø kommune, i samarbeid med Universitetet og Studentsamskipnaden i Tromsø, har nå opprettet et tilbud om koronavaksinering på campus på UiT i Breivika. Vaksineringen foregår på "Bazinga", innenfor kantina i teorifagbygget. Vaksinetilbudet er åpent for både studenter, ansatte og andre.

Det er også mulig for studenter å hente en gratis covid-19-selvtest på Infotorget på Universitetsbiblioteket og i alle tre Grut-kaffebarer.

Åpningstider vaksinering på UiT

Onsdag 3. november 10:00 – 14:00
Torsdag 4. november 10:00 – 14:00

Tirsdag 9. november 10:00 – 14:00
Onsdag 10. november 10:00 – 14:00
Torsdag 11. november 10:00 – 14:00

Tirsdag 16. november 10:00 – 14:00
Onsdag 17. november 10:00 – 14:00
Torsdag 18. november 10:00 – 14:00

Tirsdag 23. november 10:00 – 14:00
Onsdag 24. november 10:00 – 14:00
Torsdag 25. november 10:00 – 14:00

Onsdag 3. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn94
Antall som er isolert pga. covid-19328
Antall personer på karantenehotell• 9 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HF22

Tirsdag 2. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn78
Antall som er isolert pga. covid-19242
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell• 6 i innreisekarantene
• 3 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HF22*
* Antall innlagte på UNN HF er rettet fra 25 til 22.

Mandag 1. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn60
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre367
Antall som er isolert pga. covid-19212
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell• 6 i innreisekarantene
• 34 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HF22

Fredag 29. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn58
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre571
Antall som er isolert pga. covid-19186
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5
Antall personer på karantenehotell• 1 i innreisekarantene
• 29 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HF15

Torsdag 28. oktober: Undergruppe av deltaviruset identifisert i Tromsø


Tromsø kommune har i dag fått informasjon om at det viruset som sannsynligvis sirkulerer i Tromsø er en undergruppe av deltaviruset som heter AY. 4.3

Denne undergruppen har vært observert i andre land uten at det er rapport noen særskilte utfordringer med dette, og denne undergruppen har nå for første gang i Norge blitt oppdaget i Tromsø.

Viruset har flere mutasjoner men disse er ikke i de områdene som vanligvis forbindes med økt smittsomhet eller evne til å unnslippe vaksinebeskyttelse.

– Vi registrerer at denne virusvarianten er oppdaget i Tromsø, men vi vet lite om hva dette egentlig vil ha av betydning for smittespredningen i Tromsø framover. For håndteringen av smitten har det ingen praktisk betydning, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Nasjonale helsemyndigheter vil følge med på utbredelsen av denne varianten på samme måte som man følger andre varianter av viruset.

Torsdag 28. oktober: Nye råd for smittevern i Tromsø kommune

Smittevernoverlege Trond Brattland annonserte følgende lokale råd for smittevern på en pressekonferanse på rådhuset torsdag 28. oktober:

 • Alle voksne oppfordres til å prøve å redusere antall nærkontakter. Dette betyr å redusere det antallet personer man har kontakt med på fritiden, og heller møt de samme personene oftere.
  Dette er ikke en generell anbefaling om å avlyse selskaper og arrangementer, men å redusere den samlede kontaktflaten i løpet av uka.
 • Det oppfordres til mer bruk av hjemmekontor, der dette er mulig.
 • Alle oppfordres til å holde økt avstand til andre på offentlige steder, og bruke munnbind innendørs der det er vanskelig å holde avstand. Dette vil gjelde både kollektivtransport, i butikker og andre offentlige steder.

I tillegg kommer rådet som fremdeles er det viktigste: Hold deg hjemme hvis du er syk.

Torsdag 28. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn62
Antall som er isolert pga. covid-19156
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell• 3 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN HF14

Onsdag 27. oktober: Pressekonferanse torsdag kl. 11:00

Tromsø kommune inviterer media til pressekonferanse om koronasituasjonen i Tromsø.

Tid og sted:

Torsdag 28. oktober kl. 11:00
Kommunestyresalen, Rådhuset

Til stede: ordfører Gunnar Wilhelmsen og smittevernoverlege Trond Brattland.

Du kan se pressekonferansen i opptak her:

Onsdag 27. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn59
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre412
Antall som er isolert pga. covid-19177
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter3

Tirsdag 26. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn40
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre401
Antall som er isolert pga. covid-19118
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell• 1 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene

Mandag 25. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn46
Antall tester gjennomført i går i regi av kommunens testsentre318
Antall som er isolert pga. covid-19112
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell• 1 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene

Fredag 22. oktober: Har du symptomer? Hold deg hjemme – selv om du er vaksinert eller har en negativ hjemmetest.

I går ble det registrert 49 nye tilfeller av covid-19 i Tromsø.

– Det peker seg foreløpig ikke ut noen enkeltårsaker til den plutselige økningen, og vi vet jo heller ikke om den vil fortsette. Men vi følger situasjonen nøye, og er i dialog med FHI om veien videre, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Kommunen åpnet i går et hentepunkt for hjemmetester i Strandgata 41 sentrum, som var godt besøkt allerede på åpningsdagen.

– At flere tester seg gjør nok også at vi oppdager flere tilfeller, sier Trond Brattland.

Åpningstider for henting av hjemmetester i Strandgata 41:

Hverdager: 14:00 – 20:30
Lørdag og søndag: 12:00 – 15:00

Bli hjemme hvis du har symptomer

Det viktigste rådet til befolkningen er at man holder seg hjemme, og tar en koronatest, hvis man er forkjølt eller har andre symptomer.

– Har du symptomer, så hold deg hjemme, og test deg. Dette gjelder alle, også de som er vaksinert eller har fått en negativ hjemmetest sier smittevernoverlege Trond Brattland.

–  Så håper vi at så mange som mulig vaksinerer seg. Dette vil redusere smittespredningen, og minske faren for alvorlig sykdomsforløp og sykehusinnleggelser, sier Brattland.

I dag og tirsdag og onsdag neste uke har kommunen drop-in-vaksinering på Jekta storsenter.   


Åpningstider drop-in-vaksinering på Jekta:

Fredag 22. oktober 12:00 – 18:00
Tirsdag 26. oktober 14:00 – 20:00
Onsdag 27. oktober 14:00 – 20:00

Fredag 22. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn49
Antall som er isolert pga. covid-19113
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5
Antall personer på karantenehotell• 0 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene

Torsdag 21. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn32
Antall som er isolert pga. covid-19141
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter6
Antall personer på karantenehotell• 0 i innreisekarantene
• 0 i regi av arbeidsgiver
• 0 i smittekarantene

Onsdag 20. oktober: Nå kan man hente hjemmetester i Tromsø sentrum

Tromsø kommune åpner i dag et lokale i Tromsø sentrum, hvor innbyggere som faller inn under kriteriene kan hente gratis hjemmetester for korona.

– Å ha dette tilbudet i sentrum av byen vil gjøre det tilgjengelig for mange flere innbyggere, sier Per Harald Korsmo, leder ved koronasenteret.

Tidligere måtte man hente hjemmetester på koronasenteret i Jadevegen i Kroken. Etter fredag denne uka vil dette tilbudet legges ned i Kroken.

Det nye lokalet er i Strandgata 41, inngangen til det gamle hovedpostkontoret, hvor Voksenopplæringa holder til i dag.

Åpningstider:

Hverdager 14:00 – 20:30
Lørdag og søndag: 12:00 – 15:00

Følgende grupper kan hente hurtigtester i Strandgata 41:


• Husstandsmedlemmer (eller kjæreste/bestevenn) til en person som har testet positiv på covid-19 og som anbefales å følge et testopplegg med daglig testing i sju dager.*
• Nærkontakter utenom husstanden som anbefales å ta en test.
• Personer med luftveissymptomer, også de som er vaksinert.

* Gjelder ikke hvis du har hatt covid-19 i løpet av de siste 12 måneder eller om du er fullvaksinert. Da trenger du ikke ta test dersom du ikke har symptomer. Har du fått første vaksinedose for mer enn tre uker siden trenger du bare å ta én test.

Onsdag 20. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn32
Antall som er isolert pga. covid-19112
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5

Tirsdag 19. oktober: Fortsetter med drop-in-vaksinering på Jekta

Tromsø kommune viderefører koronavaksineringen på Jekta storsenter denne og kommende uke. Følgende dager og tidspunkt er det mulig å komme på drop-in:

Torsdag 21. oktober 14:00 – 20:00
Fredag 22. oktober 12:00 – 18:00
Tirsdag 26. oktober 14:00 – 20:00
Onsdag 27. oktober 14:00 – 20:00

Vaksineringen foregår i lokalet ved siden av Interoptik i første etasje av senteret.

Tilbudet gjelder for alle personer over 12 år. Er man under 16 år, må man ha med samtykke fra foreldre/verger. Les om samtykke her: Vaksinering av gruppen 12-15 år

Skal du ta tredje vaksinedose, må du ha med dokumentasjon på at du kan få denne. Les om dokumentasjon her: Vaksinering dose 3

Både Pfizer- og Moderna-vaksinen tilbys. Det må ha gått minst 28 dager fra du fikk forrige vaksinedose.

Tirsdag 19. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn29
Antall som er isolert pga. covid-19106
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5

Mandag 18. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn34
Antall som er isolert pga. covid-19100
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell- 1 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene

Søndag 17. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn30
Antall som er isolert pga. covid-1988
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1

Lørdag 16. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn32
Antall som er isolert pga. covid-1961
Antall personer på karantenehotell- 1 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene

Fredag 15. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn25
Antall som er isolert pga. covid-1989
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene
- 5 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene

Torsdag 14. oktober: Vaksinedatoer for tredje dose til de over 65 år

Det er besluttet at personer over 65 år kan få en tredje vaksinedose som «boosterdose». Vi har nå åpnet for timebestilling for denne gruppen.

Det må ha gått minst seks måneder siden forrige vaksinedose for denne gruppen.

Foreløpige datoer for vaksinering av dose 3 til denne gruppen:

Onsdag 3. november 0840 – 15:00
Torsdag 4. november 0840 – 15:00

Flere datoer vil komme etter hvert.

Timebestilling

Vi anbefaler at du bestiller time på internett: Gå til timebestilling

Man kan også bestille time ved å ringe koronatelefonen: 46 90 78 99

Torsdag 14. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn26
Antall som er isolert pga. covid-1972
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene

Onsdag 13. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn22
Antall som er isolert pga. covid-1967
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene

Tirsdag 12. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn26
Antall som er isolert pga. covid-1969
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene

Mandag 11. oktober: Drop-in-vaksinering på UiT

Tirsdag 12. oktober vil Tromsø kommune ha en drop-in vaksineringsstasjon på campus på UiT i Breivika.

Tid og sted:

Tirsdag 12. oktober
10:00 – 16:00
Medisin og helsefagbygget (MH 2), Universitetsvegen
Auditorium Cerebrum, plan 7, rom U7.322 (inngang i etasjen under Grut kaffebar)

Tilbudet gjelder for alle personer over 12 år. Er du under 16 år, må du ha med samtykke fra foreldre/verger. Les om samtykke her: Vaksinering av gruppen 12–15 år

Skal du ta tredje vaksinedose, må du ha med dokumentasjon på at du kan få denne. Les om dokumentasjon her: Vaksinering dose 3

Både Pfizer- og Moderna-vaksinen tilbys.
Minimumsintervallet mellom vaksinedosene avhenger av hvilke type vaksine du har fått tidligere. Les hva som gjelder for deg på helsenorge.no.

Mandag 11. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn16
Antall som er isolert pga. covid-1941
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene

Fredag 8. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn14
Antall som er isolert pga. covid-1966
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell- 3 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene

Torsdag 7. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn26
Antall som er isolert pga. covid-1965
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5
Antall personer på karantenehotell- 4 i innreisekarantene
- 8 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene

Onsdag 6. oktober: Tredje vaksinedose til de over 65 år – fredag 8. oktober

FHI har anbefalt en tredje vaksinedose til alle personer over 65 år. Vaksinering av denne gruppen vil i hovedsak skje i november.

Tromsø kommune sitter imidlertid på en del doser Pfizer-vaksine som må brukes opp raskt. Derfor vil det allerede fredag 8. oktober være mulig å få tredje vaksinedose.

Bestill time eller kom på drop-in

For å unngå å stå i kø ved vaksinelokalet, anbefaler i at du bestiller time. Det kan du gjøre enten på nett eller telefon.

Bestill time på internett: Timebestilling i Helseboka

Bestill time på koronatelefonen 46 90 78 99

Det er også mulighet for å komme på drop-in.

Vaksinesenteret ligger på Mellomvegen 110.
Åpningstid: 08:40 – 15:00 (drop-in stenger 13:00).

Kriterier

Du må være frisk, og det må ha gått minst seks måneder siden du fikk andre vaksinedose.

Onsdag 6. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn13
Antall som er isolert pga. covid-1949
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell- 4 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19*

* UNN publiserer ikke lenger en egen oversikt over innlagte pasienter med covid-19. Vi henviser til Helsedirektoratets nasjonale oversikt: Covid-19 – antall innlagte pasienter på sykehus

Tirsdag 5. oktober: Tredje vaksinedose til de over 65 år

Folkehelseinstituttet anbefaler at det gis en tredje dose av koronavaksinen til de som er 65 år og eldre. Det vil være vaksinen fra Pfizer som gis til denne gruppen. Den tredje dosen bør tas seks måneder etter forrige dose.

Informasjon om når vaksineringen av dose tre til de over 65 år blir satt i gang vil komme her på nettsidene når dette er klart.

Les mer på regjeringens nettsider: Oppfriskningsdose til alle over 65 år

Tirsdag 5. oktober: Utvider drop-in-vaksinering på Jekta

Tromsø kommune fortsetter tilbudet med drop-in-vaksinering på Jekta Storsenter denne og neste uke.

 • Onsdag 6. oktober 12:00 – 18:00
 • Torsdag 7. oktober 12:00 – 18:00
 • Mandag 11. oktober 12:00 – 18:00
 • Tirsdag 12. oktober 12:00 – 18:00

Vaksineringen foregår i lokalet ved siden av Interoptik i første etasje av senteret.

Tilbudet gjelder for alle personer over 12 år. Er du under 16 år, må du ha med samtykke fra foreldre/verger. Les om samtykke her: Vaksinering av gruppen 12–15 år

Skal du ta tredje vaksinedose, må du ha med dokumentasjon på at du kan få denne.

Både Pfizer- og Moderna-vaksinen tilbys. Det må ha gått minst 28 dager fra du fikk forrige vaksinedose.

Tirsdag 5. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn17
Antall som er isolert pga. covid-1951
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter3
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene
- 4 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 4. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn12
Antall som er isolert pga. covid-1949
Antall personer på karantenehotell- 2 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Fredag 1. oktober: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn13
Antall som er isolert pga. covid-1979
Antall personer på karantenehotell- 3 i innreisekarantene
- 2 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Torsdag 30. september: Færre vaksinedatoer i oktober og november

De kommende ukene vil tilbudet om koronavaksinering i Tromsø kommune bli samlet på færre dager enn tidligere.

– De fleste innbyggerne i kommunen har nå blitt vaksinert, og det er derfor ikke like stor pågang på vaksinesenteret på Mellomvegen. Ved å samle vaksineringen på færre dager, får vi utnyttet ressursene våre bedre, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Man kan enten bestille time eller komme på drop-in. Dette gjelder om man skal ta både dose en, to eller tre.

Tilbudet gjelder for alle personer over 12 år. Er man under 16 år, må man ha med samtykke fra foreldre/verger. Les om samtykke her: Vaksinering av gruppen 12–15 år

Skal du ta tredje vaksinedose, må du ha med dokumentasjon på at du kan få denne.

Vaksinedatoer framover (Flere datoer kan bli lagt til etter hvert.)

NB. Drop-in stenger to timer før oppsatt stengetid hver dag.

September

Torsdag 30. september 08:40 – 21:00

Oktober

Fredag 1. oktober 08:40 – 15:00
Tirsdag 5. oktober 08:40 – 15:00
Fredag 8. oktober 08:40 – 15:00
Fredag 15 oktober 08:40 – 15:00
Onsdag 20. oktober 08:40 – 15:00
Torsdag 28. oktober 08:40 – 15:00

November

Tirsdag 9. november 15:30 – 21:00
Onsdag 10. november 15:30 – 21:00
Torsdag 11. november 15:30 – 21:00
Onsdag 17. november 15:30 – 21:00

Torsdag 30. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn27
Antall som er isolert pga. covid-19116
Antall personer på karantenehotell- 3 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Onsdag 29. september: Råd for ungdom fjernes

I forbindelse med kraftig smitteøkning blant skoleelever, i hovedsak på ungdomsskolen og 1. og 2. trinn på videregående trinn innførte vi den 16. september råd om å begrense sosial kontakt for disse gruppene. I første omgang gjaldt rådene fram til høstferien, som er i neste uke.

I lys av gjenåpningen av samfunnet og en nedadgående smittetrend, er det nå bestemt å fjerne disse rådene. Det er dermed ingen lokale regler eller anbefalinger relatert til koronasituasjonen for tiden.

Onsdag 29. september: Drop-in-vaksinering på Jekta lørdag

Vi utvider drop-in-tilbudet med koronavaksinering på Jekta Storsenter, og holder åpent også førstkommende lørdag kl. 11:00-17:00. Vi holder til i første etasje, ved siden av Interoptik.

Tilbudet gjelder for alle personer over 12 år. Er man under 16 år, må man ha med samtykke fra foreldre/verger. Les om samtykke her: Vaksinering av gruppen 12–15 å

Skal du ta tredje vaksinedose, må du ha med dokumentasjon på at du kan få denne.

Både Pfizer- og Moderna-vaksinen tilbys. Det må ha gått minst 28 dager fra du fikk forrige vaksinedose.

Onsdag 29. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn14
Antall som er isolert pga. covid-19142
Antall personer på karantenehotell- 3 i innreisekarantene
- 2 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 28. september: Befolkningen kan nå velge koronavaksine

Fra og med i dag, 28. september, kan vaksinemottakere i Tromsø kommune velge om de vil ha vaksinen fra Pfizer eller Moderna.

God tilgang på begge vaksinetyper som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet, innebærer at befolkningen nå kan velge hvilken vaksinetype de ønsker å benytte. Det opplyser Folkehelseinstituttet.

Personer under 18 år anbefales å ta vaksinen fra Pfizer.

Les mer hos FHI: Befolkningen kan nå velge koronavaksine

Tirsdag 28. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn25
Antall som er isolert pga. covid-19129
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene
- 3 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 27. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn23
Antall som er isolert pga. covid-19150
Antall personer på karantenehotell- 1 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside
Antall nye positive siste døgn25
Antall som er isolert pga. covid-19129
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene
- 3 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Fredag 24. september: Gjenåpningen av Norge

De nasjonale smittevernreglene opphører fra lørdag klokken 16:00.

Det som per nå er beskrevet om smittehåndtering, karantene og isolasjon på kommunens nettsider er derfor ikke nødvendigvis oppdatert.

– De nye reglene trår i kraft lørdag 25. september kl. 16.00 og etter dette vil det være de som er gjeldende, selv om det skulle være angitt noe annet på kommunens nettsider, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Oppdaterte retningslinjer og regler finnes på regjeringens nettside: Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap - regjeringen.no

Fredag 24. september: Drop-in-vaksinering på Jekta tirsdag og onsdag

Tromsø kommune har drop-in-tilbud for koronavaksinering på Jekta storsenter tirsdag 28. og onsdag 29. september i tidsrommet 12:00 – 18:00.

Vaksineringen foregår i lokalet ved siden av Interoptik i første etasje av senteret.

Tilbudet gjelder for alle personer over 12 år. Er man under 16 år, må man ha med samtykke fra foreldre/verger. Les om samtykke her: Vaksinering av gruppen 12–15 å

Skal du ta tredje vaksinedose, må du ha med dokumentasjon på at du kan få denne.

Både Pfizer- og Moderna-vaksinen tilbys. Det må ha gått minst 28 dager fra du fikk forrige vaksinedose.

Fredag 24. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn24
Antall som er isolert pga. covid-19225
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5
Antall personer på karantenehotell- 1 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Torsdag 23. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn19
Antall som er isolert pga. covid-19231
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5
Antall personer på karantenehotell- 1 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Onsdag 22. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn18
Antall som er isolert pga. covid-19211
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 21. september: Drop-in med Pfizer-vaksine onsdag 18:00 – 20:00

På grunn av mange ledige timer tilbyr Tromsø kommune drop-in med Pfizer-vaksine onsdag 22. september i tidsrommet 18:00 – 20:00. Tilbudet gjelder for både de over og under 18 år.

Vaksineringen foregår på Mellomvegen 110.

De som er under 16 år må ha med samtykke fra foresatte. Les mer om hvordan man ordner samtykke her: Vaksinering av gruppen 12–15 år.

Tilbudet gjelder uansett om du skal ta dose 1, 2 eller 3. Les mer om hvem som har tilbud om tredje vaksinedose her: Vaksinering dose 3

Husk at minimumsintervall mellom to Pfizer vaksinedoser må være tre uker. Fikk du Moderna-vaksinen som forrige dose må intervallet være minimum fire uker.

NB. Vaksineringen stenger klokken 20:00. Hvis det fortsatt er kø utenfor lokalet ved stengetid, vil ikke de som står i kø komme inn.  

Tirsdag 21. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn38
Antall som er isolert pga. covid-19236
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 20. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn21
Antall som er isolert pga. covid-19225
Antall personer på karantenehotell- 2 i innreisekarantene
- 3 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Fredag 17. september: Drop-in med Pfizer-vaksine fredag kveld

Tromsø kommune har i dag, fredag 17. september, Pfizer-vaksine til overs i forbindelse med vaksinering av ungdom.

Det vil dermed være mulig å komme på drop-in fredag kveld i tidsrommet 18:00-20:00. Vaksineringen foregår på Mellomvegen 110.

Både voksne og ungdom i aldersgruppen 12–17 år som ønsker vaksine kan møte opp uten time. For dem som er under 16 år må det ordnes med samtykke fra foresatte. Les mer om hvordan man ordner samtykke her: Vaksinering av gruppen 12–15 år.

Tilbudet gjelder uansett om du skal ta dose 1, 2 eller 3. Les mer om hvem som har tilbud om tredje vaksinedose.

Husk at minimumsintervall mellom to Pfizer vaksinedoser må være tre uker. Fikk du Moderna-vaksinen som forrige dose må intervallet være minimum fire uker.

NB. Vaksineringen stenger klokken 20:00. Hvis det fortsatt er kø utenfor lokalet ved stengetid, vil ikke de som står i kø komme inn.  

Fredag 17. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn49
Antall som er isolert pga. covid-19197
VurderingSituasjonen er preget av unge som smitter unge. Hovedgrep i håndteringen er testing med hjemmetester i regi av skolene. Det vil komme konkrete råd til de aktuelle gruppene i løpet av dagen i dag.
Antall personer på karantenehotell- 2 i innreisekarantene
- 4 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Torsdag 16. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn35
Skoler med nye smittetilfeller- Tromsdalen vgs
- Kongsbakken vgs
- Kvaløya vgs
- Ishavsbyen vgs
- Breivang vgs
- Borgtun skole
- Mortensnes skole
- Selnes skole
- Grønnåsen skole
- Sommerlyst skole
Antall personer på karantenehotell- 2 i innreisekarantene
- 4 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Onsdag 15. september: Åpner for tredje vaksinedose

Det er besluttet at enkelte personer som har en diagnose eller går på medikamenter som gir nedsatt immunforsvar skal få en tredje vaksinedose mot covid-19.

– De som faller inn under kriteriene, og kan dokumentere dette, kan møte opp på vaksinesenteret på Mellomvegen 110 allerede fra i morgen, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

De fleste personene det gjelder vil selv kunne finne fram dokumentasjon, og man trenger ikke ta kontakt med legen sin. Dokumentasjonen kan være et journalnotat eller en epikrise fra sykehuset, eller resept eller emballasje som viser at man går på et av de aktuelle legemidlene. Man må også ha med legitimasjon.

Åpningstider på vaksinesenteret på Mellomvegen er tirsdag til fredag 08:40-13:00. Det må ha gått minst fire uker siden man fikk andre dose til man kan ta dose 3

Hvilke diagnoser og legemidler som grunnlag for å få den tredje vaksinedosen, og hvilken dokumentasjon man må ha med til vaksinestedet, kan du lese mer om her.

Onsdag 15. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn32
Antall tester gjennomført i går679
Antall som er isolert pga. covid-19154
Skoler med nye smittetilfeller- Ishavsbyen vgs
- Tromsdalen vgs (gult nivå på skole)
- Kongsbakken vgs
- Kvaløya vgs (gult nivå på skole)
- Breivang vgs
- Norsk toppidrettsgymnas
- Tromstun skole
- Sommerlyst skole
- Selnes skole
- Langnes skole
- Mortensnes skole
- Stakkevollan skole
Antall personer på karantenehotell- 4 i innreisekarantene
- 4 i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 14. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn28
Antall tester gjennomført i går552
Antall som er isolert pga. covid-19126
Nye skolerDet jobbes med å få oversikt over alle skolene som er berørt.
Antall personer på karantenehotell- 5 i innreisekarantene
- 2 i regi av arbeidsgiver
- 1 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Mandag 13. september: Åpner drop-in for begge vaksinedoser

Det er mange ledige vaksinetimer de kommende dagene og ukene. Nå åpner Tromsø kommune for drop-in for både for uvaksinerte og for de som skal ha dose 2. Tilbudet gjelder for personer over 18 år.

De som skal ha andre dose må sjekke at det har gått minst 28 dager fra de fikk første vaksine-dose før de mottar dose 2.

Dette betyr at personer som har time for vaksinedose to de neste ukene ikke trenger å booke om time, men kan bare møte opp på drop-in så lenge intervallet mellom dosene er langt nok.

For tiden er det Moderna-vaksinen som tilbys som drop-in.

Tidspunkter for drop-in:

Tirsdag-fredag 08:40 – 13:00

Vaksineringen foregår i Mellomvegen 110.

Mandag 13. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn10
Antall tester gjennomført i går309
Antall som er isolert pga. covid-19130
Antall personer på karantenehotell- 6 i innreisekarantene
- 9 i regi av arbeidsgiver
- 1 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Fredag 10. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn13
Antall tester gjennomført i går435
Antall som er isolert pga. covid-19137
Skoler med nye smittetilfeller- Kongsbakken vgs
- Kvaløya vgs
Antall personer på karantenehotell- 9 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Torsdag 9. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn20
Skoler med nye smittetilfeller- Tromsdalen vgs
- Kvaløya vgs
- Ishavsbyen vgs
- Kongsbakken vgs
- Bjerkaker skole
- Grønnåsen skole
Antall som er isolert pga. covid-19132
Antall personer på karantenehotell- 13 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 6 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Onsdag 8. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn20
Skoler med nye smittetilfeller- Kongsbakken vgs
- Ishavsbyen vgs
- Kvaløya vgs
- Gyllenborg skole
- Prestvannet skole
Antall som er isolert pga. covid-19128
Antall personer på karantenehotell- 11 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 6 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 7. september: Timebestilling for vaksinering av aldersgruppen 12–15 år er åpnet

Foresatte i Tromsø kommune kan nå bestille vaksinetime til barn i aldersgruppen 12–15 år. Vaksineringen starter førstkommende lørdag, og fortsetter de kommende to ukene. Foreldre/verger må fylle ut samtykkeskjema for at barn i denne aldersgruppen skal kunne vaksineres

– De fleste smittetilfellene vi opplever nå er i skolene. Å få vaksinert denne aldersgruppen er derfor det beste verktøyet vi har for å få bukt med pandemien, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Les mer og bestill time for vaksinering.

Tirsdag 7. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn26
Antall tester gjennomført i går631
Antall som er isolert pga. covid-19131
Antall personer på karantenehotell- 9 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

De positive fordeler seg på følgende skoler/institusjoner:

Ishavsbyen videregående skole
Kvaløya videregående skole
Grønnåsen skole
Gyllenborg skole
Tromsø internasjonale skole
Steinerskolen
Voksenopplæringen

Kvaløya videregående skole og Gyllenborg skole står for flesteparten av smittetilfellene.

Mandag 6. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn10
Antall tester gjennomført i går669
Antall som er isolert pga. covid-19118
Antall personer på karantenehotell- 9 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Fredag 3. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn9
Antall som er isolert pga. covid-1998
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter12
Antall personer på karantenehotell- 2 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Torsdag 2. september: Testing som alternativ til karantene – midlertidig løsning i uke 35 og 36

Ordningen med utdeling av tester på skoler tar tid å iverksette på grunn av at tester må pakkes om og kjøres ut.

Følgende ordning vil gjelde i uke 35 og 36 når smitte blir oppdaget på skoler og elever må gjennomføre tester for å slippe karantene:

 1. Hovedregelen er at alle tester gjøres i hjemmet.

Tester kan hentes på vårt pick-up-point på Sydspissen på følgende tidspunkt:

Mandag til fredag 20:00 – 22:00
Lørdag stengt
Søndag 20:00 – 22:00

 1. De som ikke rekker å hente testene på de oppgitte tidspunktene, eller de som ikke ønsker å ta test hjemme, kan ta første test på testsenteret innenfor følgende åpningstid:

Mandag til fredag 09:00 – 14:30
Lørdag stengt
Søndag                12:00 – 18:00

Dette gjelder elever på ungdomsskoler og videregående skoler, som kan ta alle testene hjemme. Elever på barneskoler og i barnehager skal alltid ha første test på kommunens teststed, og kan ta test nummer to hjemme.

Torsdag 2. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn18
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter15
Antall personer på karantenehotell- 2 i innreisekarantene 
- 0 i regi av arbeidsgiver 
- 5 i smittekarantene 
Antall personer innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

14 av de 18 nye smittede er elever på skoler i kommunen.

Hovedinntrykket i smittesporingen er at det i liten grad har skjedd smitte på skolene, men i sosiale sammenhenger utenom skoletiden.

Onsdag 1. september: Foreldre kan hente hjemmetester på Sydspissen i kveld

Flere skoler og barnehager i Tromsø har hatt tilfeller av koronasmitte de siste dagene. Foreldre til elever eller barnehagebarn som trenger å ta en hurtigtest hjemme i morgen kan hente testutstyr på Sydspissen testsenter i kveld, onsdag, i tidsrommet 20:00-22:00.

Les mer om hjemmetesting.

Onsdag 1. september: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn11
Antall tester gjennomført i går751
Antall personer isolert pga. covid-1992*
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter17
Antall personer på karantenehotell- 3 i innreisekarantene 
- 2 i regi av arbeidsgiver 
- 7 i smittekarantene 
Antall personer innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

*Det er etterslep i avregistrering, så dette tallet er sannsynligvis for høyt. Vi antar at tallet vil være vesentlig lavere i morgen.

Ellers har vi tatt bort antall i karantene siden vi i liten grad ringer nærkontakter, og dermed ikke har denne oversikten. Den smittede kontakter selv sine nærkontakter utenom husstanden. Disse har et selvstendig ansvar for å overholde karanteneplikten.

Vi har heller ingen oversikt over smittekilder, siden dette også er av mindre betydning i dagens situasjon.

Etter hvert som hjemmetesting blir hovedstrategi for håndtering av smitte i skoler og barnehager, vil antall tester ikke gi et korrekt bilde av testaktiviteten i kommunen. Kun teste som gjennomføres på kommunalt testsenter framkommer i tabellen.

Tirsdag 31. august: Innfører hjemmetesting av skoleelever og barnehagebarn

Den siste uka har situasjonen med koronasmitte på skoler bredt om seg. Dette har medført et stort press på Tromsø kommunes testsenter, og mange barn har måttet vente lenge i kø. For å håndtere dette starter kommunen nå med å tilby frivillig hjemmetesting av skoleelever og barnehagebarn.

Dette betyr at barna kan ta testene hjemme. For de minste må foreldrene ta testen. De større kan ta testen selv med hjelp fra foreldrene.

– Det er viktig å understreke at dette er et tilbud. Det er fremdeles mulig å få tatt testene på kommunens testsenter, men da må man sannsynligvis stå lenge i kø. Det er også mulig å gjennomføre karantene i stedet for testing, selv om vi uansett anbefaler en test i starten og slutten av karantenetiden, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Første test tas på kommunens testsenter

For barnehager og barneskoler (barnetrinn og mellomtrinn) skal første test tas på kommunens testsenter. Her vil de få utdelt utstyr til å ta én ny test som skal tas en gang mellom dag tre og dag fem.

For ungdoms- og videregående skoler skal det tas tre tester. Her vil det bli delt ut testutstyr på skolen når smitte er oppdaget. Hovedregelen vil være at utstyret må hentes av foreldrene. Og eleven må ta første test før den kan komme på skolen. De neste testene tas på dag tre og fem.

– Det er laget en veiledning som vil ligge sammen med testutstyret, og mer detaljert informasjon om dette sendes også ut til skoler og barnehager i kommunen, sier Trond Brattland.

For de skolene/barnehagene der barna skal bli testet i morgen 1. september vil det være mulig å hente testutstyr på Sydspissen 31. august, mellom klokka 19:00 og 21:00.

– Dette gjelder de elevene som nå skal ha test på dag tre eller fem, eller de som nettopp har fått oppdaget smitte, sier Brattland.

Positiv test – gul beredskap

Hvis skolene får påvist smitte vil de gå over til gul beredskap. På skoler med smitte anbefales det at barnet begrenser fritidsaktiviteter som gjøres sammen med barn utenom egen klasse. Dette er for å unngå smittespredning.

– Skoler som ikke har påvist smitte har i utgangspunktet ikke noen begrensninger i sin aktivitet, men må være forberedt på å endre til gult på kort varsel, sier Trond Brattland.

Tirsdag 31. august: Sydspissen testsenter holder åpent

På grunn av stor pågang vil testsenteret på Sydspissen holde åpent onsdag 1. september-mandag 6. september (stengt lørdag). Her vil det kun være mulig å ta hurtigtest.

Åpningstider:

Onsdag-fredag 09:00-14:30
Lørdag: Stengt
Søndag 12:00-18:00
Mandag 09:00-14:30

For PCR-test må du besøke testsenteret i Fredrik Langes gate 14 eller bestille time på koronasenteret i Jadevegen 69 i Kroken.

På Sydspissen tilbys heller ikke negativ-attest for personer som trenger dette i forbindelse med reise. For denne tjenesten anbefaler vi å oppsøke en av de private aktørene som tilbyr dette.

Tirsdag 31. august: Dagens pandemitall

På grunn av press på smittesporingsteamet er tallene mangelfulle.


Antall nye positive siste døgn
16
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter18
Antall personer på karantenehotell- 2 i innreisekarantene 
- 12 i regi av arbeidsgiver 
- 8 i smittekarantene 
Antall personer innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 30. august: Dagens pandemitall


Antall nye positive siste døgn
15
Antall uten kjent smittekildeVi avslutter rapportering på kilde, siden dette ikke har betydning i dagens situasjon.
Antall tester gjennomført i går540
Antall som er isolert pga. covid-1979
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt77
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter20
Antall personer på karantenehotell- 2 i innreisekarantene 
- 0 i regi av arbeidsgiver 
- 8 i smittekarantene 
Antall personer innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Fredag 27. august: Vaksinering av gruppen 16-17 år

Tromsø kommune har åpnet for vaksinering av aldersgruppen 16–17 år. Vaksineringen foregår i uke 37, og man kan nå bestille time for både dose 1 og 2. Denne aldersgruppen skal ha åtte ukers intervall mellom dosene. Vaksinen som blir benyttet er Comirnaty fra Pfizer.

Bestill vaksinetime på Helseboka ved å bruke lenken timebestilling. Du må logge inn med BankID.

Du kan også bestille time ved å ringe koronatelefonen: 46 90 78 99

Fredag 27. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn10
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går390
Antall som er isolert pga. covid-1961
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt120
Kort status lokale utbrudd2 importtilfeller. 1 ukjent smittekilde. Resten av tilfellene har kjent smittekilde.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter19
Antall personer på karantenehotell- 1 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 9 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Torsdag 26. august: Testsenteret på Sydspissen åpent i helga

Ukens smittetilfeller på skoler i Tromsø har gjort at kapasiteten på kommunens testapparat er under press. Derfor åpnes det for hurtigtesting på Sydspissen hotell.

– Hvis det oppdages smitte i en klasse, må elevene testes på både dag en, tre og fem. Vi avtaler med hver enkelt skole om elevene blir testet på skolen eller møter opp på Sydspissen for testing, sier Per Harald Korsmo, leder ved koronasenteret.

Testsenteret vil også være åpent for andre innbyggere som ønsker å ta en hurtigtest.

For å få tatt PCR-test må man besøke drop-in testsenteret i Fredrik Langes gate eller koronasenteret i Jadevegen i Kroken. For studenter ved UiT er det fortsatt gratis hurtigtesting i Aud Max i Breivika mandag 30. og tirsdag 31. august.

–  Vi anbefaler studentene å benytte seg av muligheten til å teste seg på campus, sier Korsmo.

Testsenteret på Sydspissen driftes av Tromsø kommune, og blir bemannet av personell fra Helsepartner Nord-Norge.

Åpningstider Sydspissen:

Lørdag 28. og søndag 29. august 12:00-18:00

Torsdag 26. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn10
Antall uten kjent smittekilde*2
Antall tester gjennomført i går377
Antall som er isolert pga. covid-1961
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt108
Kort status lokale utbruddSituasjonen er preget av smitte i ulike miljøer, hovedsakelig blant unge personer. Flere undervisningsinstitusjoner er berørt. I tillegg er det nå to fiskebåter i Tromsø der det er påvist smitte hos mannskap.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter17
Antall personer på karantenehotell- 1 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 6 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Onsdag 25. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn4
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går490
Antall som er isolert pga. covid-1953
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt83
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter14
Antall personer på karantenehotell
- 2 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 13 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 24. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn10
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går391
Antall som er isolert pga. covid-1950
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt91
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter10
Antall personer på karantenehotell
- 1 i innreisekarantene
- 1 i regi av arbeidsgiver
- 16 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 23. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn5
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går300
Antall som er isolert pga. covid-1944
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt89
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5
Antall personer på karantenehotell
- 2 i innreisekarantene
- 0 i regi av arbeidsgiver
- 2 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Fredag 20. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn7
Antall uten kjent smittekilde*1 (Tilfellet kom inn sent på kvelden, så det ble ikke rukket å sette i gang sporing.)
Antall tester gjennomført i går354
Antall som er isolert pga. covid-1947
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt111
Kort status lokale utbruddDet er fortsatt små klynger med smittede. Mange er i karantene, og det må forventes at vi får flere som er smittet framover. To av smittetilfellene er fra en fest med flere tidligere tilfeller. Det ene av disse tilfellene er smitte i andre ledd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter6
Antall personer på karantenehotellSeks personer på karantenehotell.
- Tre i innreisekarantene.
- En nærkontakt i karantene i kommunal regi.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Torsdag 19. august: Festsmitte gjør smittesporingsarbeidet krevende

Torsdag 19. august er det registrert elleve nye tilfeller av covid-19 i Tromsø. De fleste smittetilfellene knytter seg til private fester og nachspiel der det har vært langt over det anbefalte antallet personer.

– I ett tilfelle har det vært rundt 100 personer innom en fest i løpet av kvelden og natta. De nasjonale anbefalingene sier at man kan ha inntil 20 gjester i private hjem. Det er åpenbart at denne anbefalingen ikke blir fulgt, sier Per Harald Korsmo, leder for koronasenteret i Tromsø kommune.

En konsekvens av dette er at smittesporingsteamet ikke får tak i personene som har vært på disse festene. Listene som kommer inn er svært mangelfulle.

– Det har vært folk som ikke kjenner hverandre på fest, og de kan rett og slett ikke gjøre rede for hvem de har vært sammen med. Dette gjør smittesporingsarbeidet svært krevende, sier Korsmo.

– Vi har forståelse for at både studenter og andre ønsker å ta seg en fest etter en lang periode med restriksjoner, men vi ser nå at viruset sprer seg. Pandemien fortsatt ikke er over. Vi oppfordrer derfor sterkt til at folk tar hensyn og prøver å følge de anbefalinger og smittevernregler som gjelder, sier Per Harald Korsmo.

Torsdag 19. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn11
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går360
Antall som er isolert pga. covid-1944
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt119
Kort status lokale utbruddVi har fortsatt en uoversiktlig situasjon, preget av noen private fester med mange gjester. En del av disse gjestene har også besøkt flere utesteder. Vi må regne med flere smittede i dagene som kommer.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter8
Antall personer på karantenehotellFem personer på karantenehotell.
- Fire i innreisekarantene
- En nærkontakter i karantene (i kommunal regi)
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Onsdag 18. august: Seks nye smittede – uoversiktlig situasjon

Onsdag 18. august er det registrert seks nye tilfeller av koronasmitte i Tromsø. To av disse er med ukjent smitteopphav.

– Vi har en uoversiktlig situasjon per i dag, preget av smitte på en del private fester, og hvor disse også har besøkt flere utesteder, sier Per Harald Korsmo, leder ved koronasenteret.

Denne uken er det Debut-uken for studentene, og det er det mange folk ute på byen. Tromsø kommune oppfordrer både unge og voksne om å fortsatt tenke på smittevern når de er på utesteder og private samlinger. Det er også viktig at alle registrerer seg når de besøker utesteder.

– Selv om vi har kommet langt i vaksineringen, er det fortsatt mange som ikke er fullvaksinert og en del som heller ikke har fått sin første dose. Det er derfor viktig å holde smittespredningen nede, sier Korsmo.

Lederen for koronasenteret oppfordrer også utestedene til å følge opp på de gjeldende smittevernrutinene, og å sørge for at det er enkelt å registrere seg for gjestene.

– Vi har et godt samarbeid med utelivet, og de fleste utestedene gjør en kjempebra jobb, men med det trøkket som er denne uken, er det lurt å være ekstra oppmerksomme, sier Per Harald Korsmo.

Gratis testing for studenter

I forbindelse med Debut-uken har studentsamskipnaden organisert gratis hurtigtesting for studenter både på campus i Breivika og i Storgata 36 i sentrum.

– Vi oppfordrer alle til å ha lav terskel for å teste seg, selv ved små symptomer. Hyppig testing er til stor hjelp for å unngå at dette blir et større smitteutbrudd, sier Per Harald Korsmo.

Tromsø kommunes drop-in testsenter i Fredrik Langes gate 14 er også åpent hver dag 09:00-21:00 (stengt mellom 11:00-12:00 og 14:30-15:30 og 18:00-19:00) Det er også mulig å bestille testtime på koronasenteret i Kroken (kun PCR-test). Man kan bestille time på nett eller ved å ringe koronatelefonen:  46 90 78 99.

Onsdag 18. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn6
Antall uten kjent smittekilde*2
Antall tester gjennomført i går398
Antall som er isolert pga. covid-1940
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt116
Kort status lokale utbruddVi har en uoversiktlig situasjon per i dag, preget av en del private fester med mange gjester. En del av disse gjestene har også vært ute på pubrunder i byen
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter9
Antall personer på karantenehotellFem personer på karantenehotell.
- 2 i innreisekarantene
- 3 nærkontakter til smittede
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 17. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn3
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går399
Antall som er isolert pga. covid-1940
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt132
Kort status lokale utbruddDer er fortsatt små klynger med smittede. Mange er i karantene og det må forventes at vi får flere som er smittet framover.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter7
Antall personer på karantenehotellSeks personer på karantenehotell.
- 1 i innreisekarantene
- 5 nærkontakter
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 17. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn3
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går399
Antall som er isolert pga. covid-1940
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt132
Kort status lokale utbruddDer er fortsatt små klynger med smittede. Mange er i karantene og det må forventes at vi får flere som er smittet framover.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter7
Antall personer på karantenehotellSeks personer på karantenehotell.
- 1 i innreisekarantene
- 5 nærkontakter
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 16. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn3 totalt
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går282
Antall som er isolert pga. covid-1944
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt149
Kort status lokale utbruddDer er fortsatt små klynger med smittede. Mange er i karantene og det må forventes at vi får flere som er smittet framover.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter9
Antall personer på karantenehotellNi personer på karantenehotell.
- 2 i innreisekarantene.
- 2 i regi av arbeidsgiver.
- 5 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Fredag 13. august: Flere vaksinedoser og kortere intervall

Tromsø kommune får nå flere tusen ekstra vaksinedoser, og intervallet mellom dosene forkortes. Innen midten av september kan alle innbyggere over 18 år i Tromsø være fullvaksinerte. 

Uke 34, i slutten av august, mottar Tromsø kommune en stor forsendelse  koronavaksiner. Forsendelsen inneholder 710 hetteglass med Pfizer/BioNTech, tilsvarende ca. 4000 vaksinedoser, samt 1100 hetteglass med Moderna, tilsvarende ca 11.000 doser.  
 
Samtidig forkortes intervallet mellom første og andre vaksinedose til minimum fire uker. I sum betyr dette at alle innbyggerne over 18 år i Tromsø kommune får mulighet til å bli fullvaksinerte innen uke 36.  

– Intervallet mellom dosene ble forkortet til ni uker for kun få dager siden, og nå kortes det ytterligere ned. Dette gjør at framdriften i vaksineringen vil gå mye hurtigere, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.  
 
Innbyggerne kan selv flytte på dose to i Helseboka på internett. Enten ved å logge seg inn i appen, bruke lenken man har fått på SMS fra kommunen eller ved å gå inn via denne lenken. Velg knappen «Flytte time».  NB. Man må logge seg inn med BankID. 
 
Man kan også flytte timen ved å ringe koronatelefonen: 46 90 78 99. Telefonen er åpen hver dag 08:30-22:00. NB. Det er mange som ringer, så man kan oppleve at det er en del kø.  

 
Likestilte vaksiner  

Tromsøs innbyggere har fram til nå fått Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Nå får altså kommunen også 11.000 doser med Moderna-vaksinen. En del innbyggere som har fått Pfizer som første dose vil dermed få andre dose med Moderna. 

– De to vaksinene er helt likestilt og lar seg fint kombinere, så dette er helt trygt, sier Trandem.  
 
Hvilken vaksinetype man mottar får man vite når man er i vaksinelokalet.  

Studenter kan få dose to i Tromsø 

Tilflyttede studenter og andre personer som har fått sin første vaksinedose et annet sted, kan nå også kunne booke seg time til dose to i Tromsø. Man må gå inn på helseboka og bestille time for både første og andre dose, selv om man har fått dose en fra før.  
 
– Det er viktig at den første timen er plassert minst fire uker etter at de fikk første vaksinedose. Man må kunne vise dokumentasjon fra Helsenorge på når man har fått første dose. Når man har mottatt dose to, må man be om at den andre timen bli slettet fra systemet, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.  

Og hvis det er noen som fortsatt ikke har fått sin første dose, er det bare å bestille time. Tromsø kommune har godt med både timer og vaksinedoser tilgjengelig til alle nå.  

Fredag 13. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn5 totalt
- 3 nærkontakter
- 2 med foreløpig ukjent smittevei
Antall uten kjent smittekilde*2
Antall tester gjennomført i går418
Antall som er isolert pga. covid-1958
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt219
Kort status lokale utbruddDer er fortsatt klynger med smittede. Mange er i karantene og det må forventes at vi får flere som er smittet framover.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter12
Antall personer på karantenehotell- 1 i innreisekarantene.
- 1 i regi av arbeidsgiver.
- 2 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Torsdag 12. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn12 totalt
- 5 nærkontakter
- 4 kan knyttes til andre smittetilfeller
- 2 sannsynlig smittet i annen kommune
- 1 smittet i utlandet
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går443
Antall som er isolert pga. covid-1957
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt184
Kort status lokale utbruddFortsatt klynger med smittede, ingen klare lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter11
Antall personer på karantenehotell- 1 i innreisekarantene.
- 33 i regi av arbeidsgiver.
- 0 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Onsdag 11. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn9 totalt
- 3 antatt smittet i annen kommune
- 6 nærkontakter
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går368
Antall som er isolert pga. covid-1952
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt148
Kort status lokale utbruddKlynger med smittede, ingen lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter8
Antall personer på karantenehotell- 2 i innreisekarantene.
- 33 i regi av arbeidsgiver.
- 0 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 10. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn6
- 2 sannsynlig smittet i annen kommune
- 2 nærkontakter
- 2 kan knyttes til andre smittetilfeller
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går341
Antall som er isolert pga. covid-1947
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt133
Kort status lokale utbruddKlynger med smittede, ingen lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter7
Antall personer på karantenehotell- 3 i innreisekarantene.
- 28 i regi av arbeidsgiver.
- 0 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 9. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn3
- 1 smittet utenfor kommunen
- 1 nærkontakt
- 1 kan knyttes til annet smittetilfelle
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går203
Antall som er isolert pga. covid-1946
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt91
Kort status lokale utbruddKlynger med smittede, inge lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell- 2 i innreisekarantene.
- 41 i regi av arbeidsgiver.
- 1 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Fredag 6. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn9
- 3 nærkontakter
- 1 smittet utenfor kommunen
- 5 meldt sent på kvelden slik at oversikt mangler.
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går266
Antall som er isolert pga. covid-1944
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt64
Kort status lokale utbruddSmittesituasjonen er preget av mye reiseaktivitet og mange som er smittet på reise. I tillegg er det mange sosiale aktiviteter, både i familie og blant venner.
 
Smittesporingsteamet sitter også med et inntrykk av at terskelen for å ta test og holde seg hjemme ved symptomer, ser ut til å ha blitt høyere, noe som bidrar til at smitten spres.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell- 6 i innreisekarantene.
- 11 i regi av arbeidsgiver.
- 6 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Torsdag 5. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn8
Antall uten kjent smittekilde*2
Antall tester gjennomført i går236
Antall som er isolert pga. covid-1944
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt55
Kort status lokale utbruddSmittesituasjonen er preget av flere ulike klynger.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell- 6 i innreisekarantene.
- 11 i regi av arbeidsgiver.
- 6 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Onsdag 4. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn4
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går339
Antall som er isolert pga. covid-1942
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt56
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen nye utbrudd. To personer smittet utenfor kommunen, de to andre er nærkontakter.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall personer på karantenehotell- 4 i innreisekarantene.
- 11 i regi av arbeidsgiver.
- 6 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 3. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn3
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går284
Antall som er isolert pga. covid-1941
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt46
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbrudd- Alle er nærkontakter, ingen nye utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall personer på karantenehotell- 3 i innreisekarantene.
- 11 i regi av arbeidsgiver.
- 6 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 2. august: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn5
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i gårTotalt: 243
Antall som er isolert pga. covid-1947
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt64
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbrudd- Alle er nærkontakter, ingen nye utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell- 2 i innreisekarantene.
- 12 i regi av arbeidsgiver.
- 7 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Fredag 30. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn5
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i gårTotalt: 217
• 60 i Kroken
• 121 i sentrum
• 36 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1934
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt68
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbrudd- To nærkontakter.
- To smittet i annen kommune.
- En ukjent smittekilde.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter3
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene.
- 8 i regi av arbeidsgiver.
- 3 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Torsdag 29. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn6
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i gårTotalt: 290
• 55 i Kroken
• 171 i sentrum
• 62 hurtigtester
• 2 ambulerende
Antall som er isolert pga. covid-1938
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt64
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbrudd- Tre kjente nærkontakter.
- To sannsynligvis smittet i annen kommune.
- En ukjent smittekilde.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene.
- 8 i regi av arbeidsgiver.
- 3 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Onsdag 28. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn6
Antall uten kjent smittekilde*4
Antall tester gjennomført i gårTotalt: 253
• 35 i Kroken
• 158 i sentrum
• 60 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1936
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt59
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddTo er nærkontakter.
Fire har ukjent smittekilde og videre smittesporing pågår.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell- 2 i innreisekarantene.
- 2 i regi av arbeidsgiver.
- 0 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 27. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn1
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går206 totalt
• 62 i Kroken
• 122 i sentrum
• 17 hurtigtester
• 5 ambulerende
Antall som er isolert pga. covid-1935
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt40
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen pågående utbrudd.
En nærkontakt..
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell- 1 i innreisekarantene.
- 3 i regi av arbeidsgiver.
- 0 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 26. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn7
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går163 totalt
• 41 i Kroken
• 101 i sentrum
• 21 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1932
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt34
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddFem nærkontakter.
En smittet i utlandet.
En ukjent smittekilde.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene.
- 4 i regi av arbeidsgiver.
- 0 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Fredag 23. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn2
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går185 totalt
• 47 i Kroken
• 113 i sentrum
• 25 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1931
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt48
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddEn nærkontakt.
En smittet i utlandet.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter3
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene.
- 1 i regi av arbeidsgiver.
- 0 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Torsdag 22. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn6
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går195
• 58 i Kroken
• 118 i sentrum
• 19 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1937
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt58
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddEn smittet i annen kommune.
Fem er nærkontakter.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter4
Antall personer på karantenehotell- 0 i innreisekarantene.
- 1 i regi av arbeidsgiver.
- 0 i smittekarantene.
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Onsdag 21. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn3
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går218
• 56 i Kroken
• 115 i sentrum
• 29 hurtigtester
• 18 ambulerende
Antall som er isolert pga. covid-1932
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt92
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddEn antatt smittet i annen kommune.
To er nærkontakter.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5
Antall personer på karantenehotell- 2 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 0 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 20. juli: Fortsatt smitte i Tromsø

En ansatt på Sør-Tromsøya sykehjem har fått påvist covidsmitte. Det er usikkert om vedkommende har vært smitteførende på jobb.

– Selv om de fleste beboere og ansatte er vaksinert, følger vi opp med testing og overvåking av situasjonen. Vi ønsker å oppdage eventuell smitte så raskt som mulig for å sette inn nødvendige tiltak.

Det er fortsatt smitte i byen og vi minner om at alle må teste seg ved symptomer. Også de som er vaksinert.  Det er fortsatt viktig å følge de generelle anbefalingene for å begrense smitte.

Kommuneoverlegen har en god nyhet til de som venter på å få satt første vaksinedose.

– Vi får flere vaksinedoser framover og oppfordrer alle som ikke har bestilt time til vaksine om å gjøre dette. Målet nå er å få vaksinert så mange som mulig og så raskt som mulig. Det legges fortløpende ut nye timer som kan bestilles, sier Trandem.

Kommunens nettsider oppdateres fortløpende i forhold til endringer i vaksinetidene. Sjekk også mulighetene for å bli registrert for å få restdose.

Det er flere som ønsker å bytte timer for vaksinering, og noen får problemer med å få avbestilt den oppsatte timen. Ring i så fall koronatelefonen, tlf. 46 90 78 99, slik at avbestilte timer kan frigjøres til andre.

Tirsdag 20. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn5
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går227
• 59 i Kroken
• 122 i sentrum
• 46 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1931
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt90
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddEn antatt smittet i annen kommune.
En nærkontakt.
Tre kan knyttes til annen kjent smittekilde.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter5
Antall personer på karantenehotell- 2 i ordinær innreisekarantene
- 2 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 2 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 19. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn0
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går190
• 45 i Kroken
• 130 i sentrum
• 15 hurtigtester
• 0 ambulerende

Antall som er isolert pga. covid-1930
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt82
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter3
Antall personer på karantenehotell- 2 i ordinær innreisekarantene
- 0 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 2 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Fredag 16. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn5
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går235
Antall som er isolert pga. covid-1927
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt66
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddAlle de smittede er nærkontakter.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell- 0 i ordinær innreisekarantene
- 5 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 2 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Torsdag 15. juli: Ny køordning for restdoser

Det er stor pågang for å få restdoser av vaksine. Mange har valgt å stå i kø i flere timer for å få sin første vaksinedose.

Det er veldig bra at mange er interessert i å få vaksine så raskt som mulig, men vi kan dessverre ikke ha et opplegg der mange møter opp tidlig på dagen for å stå i kø.

Vi ønsker fortsatt å ha et tilbud for de som kan stille på kort varsel for en restdose og endrer derfor opplegget fra og med fredag 16. juli.

For å få en restdose må man ringe til vakttelefonen til Vaksinasjonssenteret i Mellomveien 110 mellom kl. 12 og 13 de dagene vi har vaksinering. Se dato og tidspunkt her.

Telefonnummeret er: 48 00 92 83

Vi oppretter en liste og de første 15 personene på lista må kunne møte til de fastsatte tidene som er oppført i skjemaet. Du må registrere deg ved inngangen. Husk legitimasjon.

Det har ingen hensikt å møte opp og stille seg i kø for å få restdoser fra og med fredag 16. juli, hvis man ikke har ringt og blitt oppført på listen.

Vi kan ikke garantere at det vil være tilgjengelige restdoser til alle selv om du blir bedt om å møte opp.   

Torsdag 15. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn4
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går213
Antall som er isolert pga. covid-1925
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt69
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddTo av fire smittede er nærkontakter, en trolig smittet i annen kommune og en med ukjent smitteopphav.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell- 0 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 2 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Torsdag 15. juli: Tok du en av disse bussene mandag 12. juli? Test deg

En smitteførende tok 12. juli bussrute 42 fra Skippergata til Mølnenga klokken 15:03 – 15:31, og senere samme dag bussrute 42 fra Mølnenga til Skippergata klokken 19:42 – 20:13.

Vi ber alle passasjerer på disse to busstrekningene, innenfor tidspunktene, til å ta covid-19-test. Man kan benytte seg av drop-in-testtilbudet i Fredrik Langes gate 14 i Tromsø sentrum, som er åpen hver dag. Der kan man møte opp uten timebestilling.

Alle som skal teste seg må ha på munnbind, ha med legitimasjon og kunne oppgi navnet på fastlegen sin. Les om hvor og hvordan du kan teste deg.

Onsdag 14. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn2
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går178
Antall som er isolert pga. covid-1924
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt76
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddEn nærkontakt og en sannsynlig importsmittet.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter6
Antall personer på karantenehotell- 0 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 2 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 13. juli: Nye åpningstider for koronatelefonen

Fra og med førstkommende lørdag, 17. juli endres åpningstidene for koronatelefonen til 08:30 - 15:00 lørdag og søndag. Dette gjelder til og med søndag 22. august.

Tirsdag 13. juli: Munnbindanbefaling oppheves

Grunnet et relativt lavt antall nye smittede de siste dagene, opphever Tromsø kommune den lokale anbefalingen om bruk av munnbind i butikker, i kollektivtrafikken og i taxi.

I løpet av gårsdagen testet fem personer positivt for covid-19 her i Tromsø. Dette viser at vi fortsatt har smitte i samfunnet, selv om alle disse har kjent smitteopphav.

– Det er derfor fortsatt viktig å følge de generelle smittevernanbefalingene og -reglene. Hold en meters avstand til andre, vask eller sprit hendene ofte og avstå fra sosialisering hvis man ikke er helt pigg. Da unngår vi forhåpentligvis et større utbrudd nå i ferietiden, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Tromsø kommune anmoder også om å teste seg dersom man tror man kan ha blitt utsatt for smitte, og hvis man har symptomer på luftveisinfeksjon eller covid-19. Har man symptomer må man holde seg hjemme i påvente av prøvesvar.

– Dette gjelder også de som er vaksinerte. En vaksinert kan være bærer av virus og smitte andre, selv om sjansen for det er mindre, sier Kristoffersen og legger til:

– Vi har foreløpig ikke påvist den mer smittsomme deltavirusvarianten her i Tromsø, selv om forekomsten av varianten øker i Norge. Målet nå er å få vaksinert så mange som mulig de neste ukene. Dette vil bidra til å hindre større utbrudd og hjelpe oss dersom deltavirusvarianten sprer seg hit til oss.

Tirsdag 13. juli: Tilbud om drop-in-vaksinering

Fra og med i dag kan man møte opp til «drop-in-vaksinering» for første vaksinedose.

Dette betyr at man kan møte opp ved vårt vaksinasjonssenter i Mellomveien 110, på visse tidspunkter, og melde seg i køen for å få første vaksinedose fra en restdose.

Man trenger ikke å ha registrert seg for vaksinering, ei heller ha bestilt time i forkant. Hvem som kan få restdose og til hvilke tidspunkter vil en finne info om på vår vaksineside.

Tirsdag 13. juli: Anbefaling om å testes på dag fem etter ankomst opphørt

Lenge gjaldt en lokal anbefaling i Tromsø om at man tester seg for covid-19 på dag fem etter ankomst når man har reist fra områder i Norge med høyere smittenivå. Denne anbefalingen er nå opphørt.

Årsaken er at det nå er mindre forskjell enn tidligere på smittenivåene mellom kommunene i Norge.

Mange kommuner har et lavt innbyggertall. Dermed vil et mindre antall smittede i disse kommunene gi et stort utslag i andel av befolkningen. Risikoen for at det skal komme noen til Tromsø med smitte fra disse kommunene ansees for å være liten.

Tirsdag 13. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn5
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går248
Antall som er isolert pga. covid-1929
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt85
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddDe fem smittede er nærkontakter, unntatt en som er sannsynlig smittet i utlandet.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter9
Antall personer på karantenehotell- 0 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 1 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 12. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn2
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går216 hvorav
• 113 i Kroken
• 121 i sentrum
• 5 ambulerende team
• 0 luftveisklinikken
• 30 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1931
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt203
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddDen ene smittede er foreløpig med ukjent opphav. Sporing pågår.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter8
Antall personer på karantenehotell- 5 i ordinær innreisekarantene
- 0 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 1 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Fredag 9. juli: Få første vaksine raskere

Fra tirsdag 13. juli blir det mulig å stille seg i kø for å få første vaksinedose, uten å ha bestilt time eller ha stått på reserveliste. Siden noen avbestiller sin time og andre ikke møter opp, sitter vi igjen med doser som må brukes opp innen kort tid.

For at vi skal unngå å kaste vaksinedoser kan du nå få din første dose ved å møte opp til fastsatte tider på vaksinasjonssenteret i Mellomveien 110.

Les mer om kravene for å få en restdose og finn tidspunkt her: Vil du ha restdose?

Fredag 9. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn4
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går337 hvorav
• 68 ved Sydspissen
• 113 i Kroken
• 121 i sentrum
• 5 ambulerende team
• 0 luftveisklinikken
• 30 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1962
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt291
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddTo personer er tilreisende fra Oslo. To er tilknyttet tidligere klynger.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter11
Antall personer på karantenehotell- 5 i ordinær innreisekarantene
- 0 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Torsdag 8. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn4
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går315 hvorav
• 96 i Kroken
• 193 i sentrum
• 0 ambulerende team
• 0 luftveisklinikken
• 26 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1972
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt323
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddTre av de siste tilhører kjente klynger. Den siste har ukjent opphav. Smittesporing pågår.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter11
Antall personer på karantenehotell- 5 i ordinær innreisekarantene
- 2 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Onsdag 7. juli: Sydspissen testsenter holder åpent torsdag-søndag

De siste dagene har det vært lange køer ved testsenteret i sentrum, og kapasiteten har vært sprengt. Nå har kommunen fått på beina ressurser til å holde en teststasjon på Sydspissen hotell åpen fra torsdag ettermiddag til og med søndag kveld.

– Det er mange som trenger koronatest for tida. Nå håper vi å få fordelt folk så ventetiden ikke blir så lang, sier Øivind Benjaminsen, fagsjef ved koronasenteret.

Testsenteret på Sydspissen tilbyr kun PCR-test, ikke hurtigtest.

Åpningstider Sydspissen testsenter:

Torsdag 8. juli: 15:30-21:30 (stengt 18:00-19:00)
Fredag 9. juli - søndag 11. juli: 09:00-21:30 (stengt 11:00-12:00, 14:30-15:30 og 18:00-19:00)  

Onsdag 7. juli: Dagens pandemitall

Det er registrert fire nye smittede i Tromsø. En av disse har ukjent smittekilde. Sporingsarbeidet er rettet inn mot flere smitteklynger, men det er ikke påvist sammenheng mellom alle klyngene. Ett av de fire smittetilfellene koples til en sosial sammenkomst i løpet av helga. 

- Det er ikke grunnlag for å si at det pågående utbruddet er på vei til å gå over. Skjult smitte i ukjent omfang er fortsatt et problem, sier smittevernoverlege Trond Brattland. 

En av de smittede er ansatt på Helsehuset. Avdelingen den ansatte jobber på er midlertidig stengt, og alle pårørende er varslet. Alle pasienter på avdelingen blir nå testet. Det er innført besøksforbud på hele Helsehuset inntil testsvarene foreligger.

- De aller fleste ansatte og pasienter på Helsehuset er vaksinert, så vi forventer ikke at dette skal bli til et større utbrudd, sier Trond Brattland.

Antall nye positive siste døgn4
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går361 hvorav
• 75 i Kroken
• 244 i sentrum
• 6 ambulerende team
• 0 luftveisklinikken
• 36 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1973
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt406
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddSmitte i ulike klynger. En person med ukjent smittekilde.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter9
Antall personer på karantenehotell- 0 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
**Ventetid på test er antall dager til neste ledige time.
Det kan tidvis være forskjell på antallet nye tilfeller av covid-19. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettsider, og aviser som rapporterer fra denne, er alle oppført som har testet positivt og som har folkeregistrert adresse i Tromsø. Typisk eksempel er studenter, folkeregistrert i Tromsø, men som studerer i Oslo. Det vil være FHIs tall som vil gå inn i historien som det korrekte.

Tirsdag 6. juli: Pressemelding

Skjult smitte i Tromsø – trenger hjelp fra innbyggerne

Smittesituasjonen i Tromsø er på et vippepunkt, og kommuneoverlegen oppfordrer befolkningen til å ta situasjonen på alvor.

– Det er skjult smitte i Tromsø, og vi trenger hjelp fra innbyggerne til å stoppe spredningen, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Tromsø har stått i et kontinuerlig smitteutbrudd gjennom hele juni. Den siste uka har det vært totalt 68 smittetilfeller, og 355 personer er i karantene. Det er flere smitteklynger, og ikke alle tilfellene har latt seg spore tilbake til det opprinnelige utbruddet. Dette gjør situasjonen svært utfordrende for kommunens smittesporingsteam, og kapasiteten på både smittesporing og testing er sprengt.

– Vi er på et vippepunkt for om vi klarer å ringe inn smitten eller miste kontrollen. Nå er det også ferietid med enda mer begrensede ressurser, så situasjonen er utfordrende, sier Kristoffersen.

Samfunnsmessige konsekvenser

Der man i forrige uke kunne spore de aller fleste tilfellene tilbake til spesifikke utesteder eller sosiale tilstelninger, ser man nå at smitten har spredt seg videre i samfunnet.
– Smitten påvirker ikke bare de smittede selv, det har også konsekvenser for samfunnet. De som blir smittet har nærkontakter – familie, kolleger og venner som også må gå i karantene. Dette påvirker også deres og andre sin jobbhverdag og fritid, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.
Den siste uka har blant annet flere barnehager og skolefritidsordninger måttet stenge, og ansatte, barn og foreldre må i karantene. Barna mister tilbudet sitt, og foreldre må være borte fra jobb når ungene ikke kan være på SFO eller i barnehagen.

Bruk munnbind – og følg smittevernrådene

Kommuneoverlegen oppfordrer folk på det sterkeste til å følge kommunens anbefaling om bruk av munnbind.

– Vi har registrert at mange ikke følger anbefalingen om bruk av munnbind når de er i butikken. Derfor gjentar vi oppfordringen om bruk av munnbind på butikker, i taxi og på bussen. Dette beskytter både deg selv mot smitte, og ikke minst mot å smitte andre dersom du selv er smittet, sier Kristoffersen.

De er også svært viktig at de generelle smittevernrådene blir fulgt: Registrer deg når du besøker en kafé eller et utested. Har du symptomer – test deg, selv om du ikke har vært på fest eller ute på byen. Og viktigst av alt; hold avstand når du er sammen med andre. Dette gjelder også dersom du er vaksinert når du er ute blant folk.

– Hvis vi skal kunne ha en sommer uten strenge restriksjoner i Tromsø, håper vi folk tar dette på alvor nå, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Tirsdag 6. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn13
Antall uten kjent smittekilde*Mange ble meldt sent på kvelden slik at denne oversikten mangler p.t.
Antall tester gjennomført i går337 hvorav
• 64 i Kroken
• 237 i sentrum
• 0 ambulerende team
• 6 luftveisklinikken
• 36 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1966
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt355
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddDet er nå smitte i flere ulike klynger som ikke er lett å spore tilbake til det opprinnelige utbruddet.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter6
Antall personer på karantenehotell- 0 i ordinær innreisekarantene
- 2 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
**Ventetid på test er antall dager til neste ledige time.
Det kan tidvis være forskjell på antallet nye tilfeller av covid-19. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettsider, og aviser som rapporterer fra denne, er alle oppført som har testet positivt og som har folkeregistrert adresse i Tromsø. Typisk eksempel er studenter, folkeregistrert i Tromsø, men som studerer i Oslo. Det vil være FHIs tall som vil gå inn i historien som det korrekte.

Mandag 5. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn3 (To nærkontakter og en smittet i annen kommune)
Antall uten kjent smittekilde*2
Antall tester gjennomført i går303 hvorav
• 64 i Kroken
• 195 i sentrum
• 0 ambulerende team
• 0 luftveisklinikken
• 44 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1964
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt319
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbrudd2 nærkontakter i pågående utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter6
Antall personer på karantenehotell- 0 i ordinær innreisekarantene
- 0 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 2 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Fredag 2. juli: Munnbind-anbefalinger gjeninnført i Tromsø

Grunnet det høye smittetallet vi har i Tromsø for tiden, har vi nå gjeninnført anbefalingene om bruk av munnbind på kollektivtransport, i taxi og på butikker. Les mer om hvilke råd og anbefalinger som nå er viktig å huske på i sosiale sammenkomster og i utelivet.

Fredag 2. juli: Er du 18-24 år? Registrer deg for vaksine

Vi oppfordrer nå spesielt dem mellom 18 og 24 år til å registrere seg for vaksine. Alle i denne aldersgruppen, som er registrert for vaksine, vil få time til vaksinering i løpet av de neste ukene.

Fredag 2. juli: Se dagens pressekonferanse i opptak

Temaet var koronasituasjonen i Tromsø og kommunens håndtering av situasjonen. Pressekonferansen ble sendt direkte fra Tromsø rådhus fredag 2. juli klokken 12. Du finner pressekonferansen både på vår videoside og på Youtube.

Fredag 2. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn10
Antall uten kjent smittekilde*2
Antall tester gjennomført i går381 hvorav
• 141 i Kroken
• 191 i sentrum
• 6 ambulerende team
• 4 luftveisklinikken
• 39 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1964
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt220
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddDe fleste smittede kommer fra ulike sosiale sammenkomster siste helg. Det er to ukjente der det er antatt sammenheng med smittehendelser, men disse to har ikke blitt definert som nærkontakter.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter17
Antall personer på karantenehotell- 0 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Torsdag 1. juli: 19 nye smittetilfeller

I løpet av onsdag 30. juni ble det registrert 19 nye covid19-smittede i Tromsø, men kun én av disse har ukjent smitteopphav.

Nesten alle tilhører en og samme sosiale samling forrige helg. Smittesporingen pågår for fullt fra kommunens side og vi har kontroll på de fleste tilfellene.

Det er imidlertid ennå fire personer som smittesporingsteamet ennå ikke har fått kontakt med. Disse ble registrert med positivt prøvesvar sent på kvelden i går. Teamet jobber med å oppnå kontakt med dem også.

– Det er et høyt smitteantall og det gjør smittesporingen følgelig noe krevende. Men det er betryggende at vi hovedsakelig snakker om smitte med kjent opphav, som har utspring fra én sosial samling forrige helg, sier smittevernoverlege Trond Brattland, og legger til:

– Vi ser et mønster etter helgene. En eller flere smittede personer har deltatt på en sosial samling eller på et utested, og så får vi flere titalls personer som blir smittet. Det vil ikke være overraskende om dette forekommer også de neste førstkommende helger. Mange er sosialt aktiv for tiden og samfunnet er mer åpent, og de unge er ennå ikke vaksinert i stor grad.

Det er per nå ingen med covid19 innlagt på UNN.

– Så selv om vi har mange smittede, så ser det ut som at vaksinen beskytter mot alvorlig covid19-sykdom og sørger dermed for at man unngår sykehusinnleggelse. Vaksineringen fungerer, men vi må likevel oppfordre til å være oppmerksom på pandemien. Det er fortsatt viktig å følge smittevernrådene og -reglene, sier Brattland. Fra kommunens side vil vi gjenta formaningene vi har kommet med tidligere denne uken, blant annet om å holde avstand til andre når man er sosial, og det er viktig å registrere sitt besøk på restauranter og utesteder.

Torsdag 1. juli: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn19
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går411 hvorav:
• 121 i Kroken
• 201 i sentrum
• 36 ambulerende team
• 5 luftveisklinikken
• 48 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1964
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt166
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddNesten alle tilhører en sosial samling forrige helg. Noen ble meldt sent på kvelden og er ikke sporet ennå.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter24
Antall personer på karantenehotell- 0 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se UNNs hjemmeside

Onsdag 30. juni: Oppfordrer folk til å registrere seg på utesteder  

Mangelfulle besøkslister på kafeer og utesteder gjør kommunens smittesporingsarbeid vanskelig. Nå oppfordrer kommuneoverlegen folk til å alltid registrere seg når de besøker utesteder, og også laste ned Smittestopp-appen.

– Det viser seg at mange som besøker utesteder i Tromsø ikke registrerer seg. Dette gjør sporingsarbeidet vanskelig, og kan medføre at smitte sprer seg videre uten at vi har kontroll. De som ikke registrerer seg vil heller ikke kunne få beskjed om at de kan ha vært utsatt for smitte. Sørg for å registrere deg når du besøker et nytt sted, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Det siste døgnet er det registrert ti nye tilfeller av covid-19 i Tromsø. Av disse er det to tilfeller som foreløpig er uten kjent smittekilde.  

– Smittestopp-appen fra FHI gir mulighet til at du kan få beskjed hvis du har vært i nærheten av en smittet person. Appen er et nyttig verktøy som hjelper oss i sporingsarbeidet, og vi oppfordrer folk til å laste ned og aktivere den, sier Kristoffersen.  

Onsdag 30. juni: Dagens pandemitall (per kl 24:00 tirsdag 29. juni)

Antall nye positive siste døgn10
Antall uten kjent smittekilde*2
Antall tester gjennomført i går351, hvorav:
- 68 ved koronasenteret i Kroken
- 246 ved testsenteret i sentrum
- 2 ved ambulerende team
- 2 ved luftveisklinikken
- 32 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1948
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt57
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddDe fleste nye tilhører den samme klyngen fra de siste dagene, men to nye med ukjent kilde. Opplevelsen av situasjonen er at det er mange sosiale aktiviteter, og at smitte lett kan spre seg blant unge som ikke er vaksinert
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter23
Antall personer på karantenehotell- 0 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Tirsdag 29. juni: Nye smittetilfeller – anbefaler testing  

Tirsdag ettermiddag er det registrert fire nye smittetilfeller i Tromsø. Kommunen driver smittesporing, men har foreløpig ikke klart å koble alle tilfellene til det pågående utbruddet.

Tre av smittetilfellene er tilknyttet sosiale tilstelninger og utesteder i Tromsø. Det siste er på fartøyet KNM Thor Heyerdahl.

– Vi driver smittesporing, men har ikke klart å finne opprinnelsene til alle tilfellene, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret.    

Det er meldt godt vær fram mot helga, og da samles folk på byen og andre steder. Tromsø kommune oppfordrer derfor folk til å følge smittevernrådene.    

– Nå som det er smitte uten kjent opprinnelse i Tromsø, oppfordrer vi innbyggerne til å være forsiktige. Dette gjelder særlig ute på byen og i andre sosiale sammenhenger. Avstandsregelen er det aller viktigste, sier Øivind Benjaminsen.    

Har du vært her? Test deg.  

Tromsø kommune anbefaler personer som har vært på følgende steder om å ha lav terskel for å teste seg, særlig ved symptomer på luftveisinfeksjon:  

Prelaten – torsdag 24. juni i tidsrommet 20:00-01:00  

Buss rute 100, Narvik – Tromsø – søndag 27. juni kl.15:45 fra Narvik   

Buss rute 42, Sentrum – Storelva – mandag 28. juni, avgang fra sentrum kl. 06:33   

Buss rute 42, Storelva  -Sentrum – mandag 28. Juni, avganger fra Storelva kl. 15:45 og kl. 16:05 

Tirsdag 29. juni: Prioritering av ansatte i skoler og barnehager

Tromsø kommune har besluttet at ansatte i skoler og barnehager skal prioriteres for vaksinering mot covid-19

Denne prioriteringen innebærer å sikre at alle ansatte som jobber direkte med barna skal være beskyttet mot covid-19 ved skolestart i uke 33.

Dette betyr at alle skal ha fått tilbud om vaksinedose 1 innen uke 30. Prioriteringen gjelder både private og offentlige skoler og barnehager.

Les mer på siden Prioritering av ansatte i skoler og barnehager

Tirsdag 29. juni: Smitte hos ansatt ved SFO på Storelva skole

En ansatt på skolefritidsordningen ved Storelva skole er smittet med covid-19. Personen har vært på jobb i smitteførende periode.

– Skolen stenger nå mens smittesporing pågår. Så vil man i løpet av dagen få oversikt over hvem som skal være nærkontakter, sier Trond Brattland, smittevernoverlege i Tromsø kommune.

Elever på skolen bes holde seg hjemme til ny beskjed blir gitt, selv om de ikke er i karantene

Tirsdag 29. juni: Dagens pandemitall (per kl 24:00 mandag 28. juni)

Antall nye positive siste døgn2
- 1 nærkontakt
- 1 uten kjent smittekilde
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går324, hvorav:
- 60 ved koronasenteret i Kroken
- 201 ved testsenteret i sentrum
- 30 ved ambulerende team
- 4 ved luftveisklinikken
- 29 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1942
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt104
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddDet er påvist en ny uten kjent kilde, men med løs tilknytning til pågående utbrudd. Smittesporing pågår.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter24
Antall personer på karantenehotell- 2 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 28. juni: Dagens pandemitall (per kl 24:00 søndag 27. juni)

Antall nye positive siste døgn1 (nærkontakt)
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går348, hvorav:
- 40 ved koronasenteret i Kroken
- 107 ved testsenteret i sentrum
- 174 ved testsenteret på Sydspissen
- 3 ved ambulerende team
- 24 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1942
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt103
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddDen smittede er tilknyttet utbruddet som har pågått den siste uka.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter22
Antall personer på karantenehotell- 2 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Fredag 25. juni: Dagens pandemitall (per kl 24:00 onsdag 23. juni)

Antall nye positive siste døgn6
- 5 knyttet til pågående utbrudd
- 1 import fra annen kommune
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går364, hvorav:
- 61 ved koronasenteret i Kroken
- 173 ved testsenteret i sentrum
- 69 ved testsenteret på Sydspissen
- 5 ved ambulerende team
- 4 ved luftveisklinikken
- 52 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1939
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt115
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddFem av de siste tilfellene tilhører samme utbrudd som har pågått de siste to ukene. Totalt er det nå registrert 35 personer i Tromsø. I tillegg er det mange som har testet positivt i andre kommuner etter å ha vært i Tromsø. Disse har vi ikke full oversikt over.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter18
Antall personer på karantenehotell- 2 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 5 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Torsdag 24. juni: Besøkende ved to nye utesteder oppfordres til å teste seg

Det pågående utbruddet av koronasmitte i Tromsø har nå ført til at følgende utesteder er berørt:

 • Hjemmebane, søndag 20. juni i tidsrommet 13:00-17:00
 • Yonas, søndag 20. juni i tidsrommet 20:00-22:00

Begge steder har hatt besøk av personer i smitteførende periode.

– Vi oppfordrer personer som har vært på disse utestedene i nevnte tidsrom om å teste seg, særlig ved symptomer på luftveisinfeksjon, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret.

I forbindelse med smitteutbruddet holder det midlertidige testsenteret på Sydspissen åpent både torsdag og fredag. Åpningstider: 09:00-21:00 (stengt mellom 11:00-12:00 og 14:30-15:30 og 18:00-19:00).

Torsdag 24. juni: Tok du rute 100 eller 105 fra Tromsø sist søndag? Da bør du vurdere å teste deg.

Det pågående smitteutbruddet i Tromsø har forgreinet seg til indre Troms, der det nå er registret 11 tilfeller av covid-19 i militærleirene på Skjold og Setermoen.

De smittede soldatene var på perm i Tromsø sist helg, og tok buss tilbake til leirene. Nå bes medpassasjerer på rute 100 (Tromsø-Narvik) og rute 105 (Tromsø-Øverbygd) søndag å være oppmerksomme på symptomer og vurdere å teste seg.

– Vi ber alle som har tatt rute 100 og 105 søndag 20. juni om å ha lav terskel for å teste seg, særlig ved symptomer. Dette gjelder alle avgangene i løpet av søndag, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret i Tromsø kommune.

Torsdag 24. juni: Dagens pandemitall (per kl 24:00 torsdag 24. juni)

Antall nye positive siste døgn9
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går347, hvorav:
- 56 ved koronasenteret i Kroken
- 150 ved testsenteret i sentrum
- 110 ved testsenteret på Sydspissen
- 2 ved ambulerende team
- 2 ved luftveisklinikken
- 27 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1935
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt80
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddAlle nye tilfeller er knyttet til pågående utbrudd. De fleste av disse har vært i karantene, slik at antallet nye nærkontakter er relativt lavt.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter17
Antall personer på karantenehotell- 2 i ordinær innreisekarantene
- 5 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside s

Onsdag 23. juni: Dagens pandemitall (per kl 24:00 tirsdag 22. juni)

Antall nye positive siste døgn13
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går378, hvorav:
- 56 ved koronasenteret i Kroken
- 196 ved testsenteret i sentrum
- 85 ved testsenteret på Sydspissen
- 4 ved ambulerende team
- 3 ved luftveisklinikken
- 35 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1926
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt65
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddTolv av de smittede er nærkontakter til tidligere tilfeller, knyttet til det pågående utbruddet. Det har blitt meldt om ett tilfelle som ikke umiddlebart kan kobles til pågående utbrudd. Smittesporing pågår.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter12
Antall personer på karantenehotell- 3 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 4 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Tirsdag 22. juni: Elleve nye smittetilfeller i Tromsø

Det er i løpet av tirsdag blitt registrert elleve nye tilfeller av covid-19 i Tromsø. Alle tilfellene ser ut til å kunne knyttes til det pågående utbruddet. Tromsø kommune oppfordrer alle som har symptomer til å teste seg.  

Vært på Heidi's i helga? Test deg.

Mange av de nye tilfellene har tilknytning til Heidi’s Bier Bar. De fleste smittetilfellene er nærkontakter av allerede kjente tilfeller. Enkelte av de nye tilfellene har man derimot foreløpig ikke klart å knytte direkte til andre smittede.

– Vi oppfordrer nå alle som har vært på Heidi’s Bier Bar sist fredag og lørdag om å teste seg, enten de har symptomer eller ikke, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

– Vi vil også gi en generell oppfordring om at alle som kjenner at de har symptomer på luftveisinfeksjon, tester seg. Det er koronasmitte i byen nå, og den ser ut til å spre seg raskt, sier Trandem.

Beredskapsteamet aktivert 

Nærkontakter til de smittede kontaktes nå fortløpende. Deler av kommunens beredskapsteam er aktivert for å hjelpe til med sporingsarbeidet.

– Sporingen er et omstendelig og tidkrevende detektivarbeid. Nærkontakter sporingsteamet har fått oppgitt vil få en telefon. Vet man at man har vært i kontakt med en smittet, bør man holde seg hjemme og vente på å bli kontaktet – og teste seg ved symptomer, sier Per Harald Korsmo, leder ved koronasenteret.

I lys av det pågående utbruddet holdes testsenteret på Sydspissen åpent onsdag-fredag fra 09:00 til 21:00. 

Tirsdag 22. juni: To utesteder i Tromsø berørt av koronasmitte

Det ble mandag registrert fire nye smittetilfeller i forbindelse med det pågående smitteutbruddet i Tromsø.

– De smittede har vært på utesteder i Tromsø i smitteførende periode, og vi oppfordrer derfor personer som har besøkt disse stedene til å være oppmerksomme på symptomer, og å ha lav terskel for å teste seg, sier Inger Hilde Trandem, kommuneoverlege i Tromsø kommune.

De aktuelle stedene er:

 • Prelaten torsdag kveld 17. juni i  tidsrommet 20:30-00:30.
 • Heidi’s Bier Bar fredag 18. og lørdag 19. juni, hele åpningstiden.

Tirsdag 22. juni: Dagens pandemitall (per kl 24:00 mandag 21. juni)

Antall nye positive siste døgn4
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går404, hvorav:
- 64 ved koronasenteret i Kroken
- 188 ved testsenteret i sentrum
- 134 ved testsenteret på Sydspissen
- 3 ved luftveisklinikken
- 20 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1922
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt46
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddAlle de nye tilfellene er koblet til samme utbrudd siste uke.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter9
Antall personer på karantenehotell- 2 i ordinær innreisekarantene
- 1 i karantene i regi av arbeidsgiver
- 9 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Mandag 21. juni: Endret doseintervall mellom dose en og to av koronavaksinen 

Etter at regjeringen besluttet å endre doseintervallet mellom dose en og to fra 12 uker til ni uker, fikk mange flyttet sin andre time. Dette kan ha skapt problemer for personer som hadde lagt planer ut fra allerede tildelt time til vaksinering.

Regjeringen har nå bestemt at intervallet mellom dose 1 og dose 2 skal være 12 uker.

Hva gjør kommunen nå?

Det første som vil skje er at Tromsø kommune fra onsdag den 23. juni vil flytte de fleste med ni ukers intervall tilbake til 12 ukers intervall. Disse vil få tildelt nye tidspunkt for dose to og får beskjed på sms om endring.  

Vi vil ikke klare å flytte alle som har fått ni ukers intervall. Grunnen til dette er at det på mange dager er en blanding av personer med ulike dose-intervaller, da  prioriteringsgruppene har ulikt intervall. Det vil være utfordrende og tidkrevende å plukke ut enkeltpersoner i timeboka på dager da vi vet det er personer fra ulike prioriteringsgrupper.

Hva er de nye intervallene?

De nye intervallene vil variere.

Tilhører du«høy-risiko-gruppen» (enkelte sykdommer, besluttet av fastlegen) er det tre ukers intervall mellom dose en og to.

Tilhører du «moderat-risiko-gruppen» (også dette besluttet av fastlegen) har du seks ukers intervall.

De øvrige har 12 ukers intervall, men noen vil bli stående med ni ukers intervall.

Hva gjør jeg dersom min time til dose to ikke passer?

Vi anbefaler alle til å vente med å gjøre noe før torsdag den 24. juni. Siden det vil bli gjennomført en del flytting onsdag den 23. juni.

Dersom du på torsdag fremdeles har en time som ikke passer, kan du ringe koronatelefonen på 46 90 78 99 og få flyttet timen. Det kan være kø på formiddagen. Det er ofte enklere å komme gjennom på ettermiddagen. Det kan også være lurt å vente noen dager dersom det ikke er hast med å få flyttet timen.

Jeg har fremdeles ni ukers intervall. Timen passer, men kan jeg beholde den?

Anbefalt intervall for friske er 12 uker. Men vi klarer ikke å få flyttet alle, slik at noen blir stående med ni ukers intervall. Dersom du har mulighet til å ringe for å få flyttet er det fint. Ellers kan timen bli stående.

Mandag 21. juni: Dagens pandemitall (per kl 24:00 søndag 20. juni)

Antall nye positive siste døgn2
- 1 fra russisk fiskebåt
- 1 nærkontakt
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går218, hvorav:
- 54 ved koronasenteret i Kroken
- 138 ved testsenteret i sentrum
- 3 ved ambulerende team
- 2 ved luftveisklinikken
- 21 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1926
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt37
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddDen ene nye er nærkontakt fra siste ukes utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter11
Antall personer på karantenehotell- 2 i ordinær innreisekarantene
- 6 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Fredag 18. juni: Pressemelding

Tre nye smittede koblet til lokalt utbrudd

I løpet av fredag har tre personer testet positivt på covid-19. Disse tre tilhører samme klynge som to av tilfellene fra torsdag. Dermed har så langt totalt fem personer blitt smittet i forbindelse med en og samme sosiale sammenkomst.

Smitten stammer opprinnelig fra en kommune på Østlandet og har ingen sammenheng med tidligere utbrudd i Tromsø.

– Vi oppfordrer spesielt personer som har vært på Extra Workinnmarka og Burgerman på Workinntunet mandag til og med onsdag denne uken om å være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Det er rundt en uke siden den aktuelle sosiale sammenkomsten. Dette gjør at smitte kan ha rukket å spre seg.

– Vi må nok en gang oppfordre befolkningen til å utvise forsiktighet når det gjelder smitte. Hold avstand til andre og test deg ved symptomer, sier Brattland.

Fredag 18. juni: Dagens pandemitall (per kl 24:00 torsdag 17. juni)

Antall nye positive siste døgn3
- 2 antatt smittet av person på besøk fra annen kommune
- 1 nærkontakt til tidligere tilfelle
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går259, hvorav:
- 59 ved koronasenteret i Kroken
- 174 ved testsenteret i sentrum
- 1 ved ambulerende team
- 1 ved luftveisklinikken
- 24 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1936
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt42
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddEn av de smittede er nærkontakt til en person tilknyttet det siste lokale smitteutbruddet.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter22
Antall personer på karantenehotell- 5 i ordinær innreisekarantene
- 4 i innreisekarantene i regi av arbeidsgiver
- 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Torsdag 17. juni: Dagens pandemitall (per kl 24:00 onsdag 16. juni)

Antall nye positive siste døgn6
- 5 tilhørende russisk fiskebåt
- 1 antatt smittet i annen kommune
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går278, hvorav:
- 63 ved koronasenteret i Kroken
- 180 ved testsenteret i sentrum
- 4 ved ambulerende team
- 2 ved luftveisklinikken
- 29 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1937
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt44
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen nye tilfeller knyttet til tidligere utbrudd i Tromsø.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter21
Antall personer på karantenehotell- 7 i ordinær innreisekarantene
- 4 i innreisekarantene i regi av arbeidsgiver
- 3 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se UNNs hjemmeside

Onsdag 16. juniDagens pandemitall (per kl 24:00 tirsdag 15. juni)

Tirsdag 15. juni: Endring i intervall av vaksinedoser

Etter at regjeringen litt tidligere besluttet å redusere intervallet mellom vaksinedosene fra tolv til ni uker med tilbakevirkende kraft har denne beslutningen nå blitt reversert. Dette skyldes varsel om reduserte leveranser av vaksine til Norge.

Disse endringene har skapt en del utfordringer i vår planlegging av vaksinering, og vi jobber nå med å finne ut hvilken løsning som vil fungere best for befolkingen i Tromsø. Når løsningen er besluttet vil vi informere om dette. Inntil da ber vi om at alle avventer og ikke kontakter Tromsø kommune og koronatelefonen for spørsmål. Vi regner med å ha en løsning på dette til mandag 21. juni.

Tirsdag 15. juniDagens pandemitall (per kl 24:00 mandag 14. juni)

Mandag 14. juniDagens pandemitall (per kl 24:00 søndag 13. juni)

Antall nye positive siste døgn1 (mannskap på russisk fiskebåt)
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går188, hvorav:
56 ved koronasenteret i Kroken
97 ved testsenteret i sentrum
4 ved ambulerende team
2 ved luftveisklinikken
29 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1952
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt101
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddDe siste dagene har det i vært smitte i et mannskap på en fiskebåt som har preget tallene. Av 34 på båten er nå 20 smittet. Dette utbruddet har ikke betydning for smittesituasjonen i byen.

For det øvrige utbruddet har det fredag og lørdag vært fem som har testet positiv. Alle er koplet til pågående utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter26
Antall personer på karantenehotell6 i ordinær innreisekarantene
9 i innreisekarantene i regi av arbeidsgiver
10 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Fredag 11. juniDagens pandemitall (per kl 24:00 torsdag 10. juni)

Antall nye positive siste døgn4 (tre nærkontakter og en med ukjent smittekilde)
Antall uten kjent smittekilde*1
Antall tester gjennomført i går286, hvorav:
66 ved koronasenteret i Kroken
108 ved testsenteret i sentrum
94 ved testsenteret på Sydspissen
3 ved ambulerende team
1 ved luftveisklinikken
14 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1973
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt278
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddÉn person med ukjent kilde. Smittesporing pågår.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter28
Antall personer på karantenehotell7 i innreisekarantene med egenandel
2 i innreisekarantene på arbeidsgivers regning
18 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Torsdag 10. juni: Foreløpig ingen tilbydere av Janssen-vaksinen i Tromsø

Onsdag 9. juni kom det melding om at regjeringen har vedtatt at Janssen-vaksinen skal tilbys utenfor koronavaksinasjonsprogrammet fra 15. juni.

Tromsø kommune har fått beskjed fra den lokale legeforeningen at fastlegene i Tromsø ikke kommer til å tilby denne vaksinen. Det ser også ut som at Aleris heller ikke ønsker å tilby vaksinen. Så langt har vi ikke registrert noen tilbydere av vaksinen i Tromsø.

Torsdag 10. juniDagens pandemitall (per kl 24:00 onsdag 9. juni)

Onsdag 9. juni: Janssen-vaksinen som tilvalg

Regjeringen har vedtatt at Janssen-vaksinen skal tilbys utenfor koronavaksinasjonsprogrammet. Fra 15. juni 2021 kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksinen.

De som ønsker å få denne vaksinen bør sjekke hjemmesiden til sin fastlege eller private tilbydere.

Les mer i pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Onsdag 9. juniDagens pandemitall (per kl 24:00 tirsdag 8. juni)

Antall nye positive siste døgn3 (alle nærkontakter)
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går618, hvorav:
53 ved koronasenteret i Kroken
239 ved testsenteret i sentrum
289 ved testsenteret på Sydspissen
7 ved ambulerende team
1 ved luftveisklinikken
29 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1987
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt497
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddDe tre nye tilfellene har ikke nærkontakter utenom husstanden.

Det ble testet nesten 500 fra russen på mandag. Så langt er ingen positive. Litt usikkerhet i om alle testsvar har kommet.

Viktigste problemstilling i utbruddshåndteringen nå er hvorvidt noen har blitt smittet på utestedene eller i Telegrafbukta i helga. Her må vi avvente at folk tar test.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter37
Antall personer på karantenehotell5 i innreisekarantene med egenandel
4 i innreisekarantene på arbeidsgivers regning
25 i smittekarantene
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Tirsdag 8. juni: Smittet person på utesteder og i Telegrafbukta

I forbindelse med smittesporing har det kommet fram at det har vært personer som har vært smittet med covid-19 på følgende steder fredag 4. og lørdag 5. juni:

– Volleyballspill i Telegrafbukta fredag 14:00 – 20:00 og lørdag 14:00 – 19:00.

Vi anbefaler alle som har deltatt i volleyballspill her om å ha lav terskel for å teste seg.

I tillegg har det vært en smittet person på følgende utesteder:

– Heidi’s Bier Bar fredag 20:00 – 24:00

– Heidi’s Bier Bar lørdag 20:30 – 21:30

– Gründer lørdag 21:30 – 24:00

Her ber vi alle som har vært på disse utestedene disse tidspunktene om å melde seg for testing.

Dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon anbefaler vi oppmøte i sentrum for å få tatt hurtigtest. Har man ikke symptomer anbefaler vi at folk bruker Sydspissen testsenter.

Personer som tester seg uten å ha symptomer kan leve som normalt inntil testsvaret kommer, men dra hjem umiddelbart dersom de kjenner symptomer.

Tirsdag 8. juni: Sydspissen testsenter åpent til og med fredag

Det midlertidige testsenteret på Sydspissen hotell, Strandvegen 166, holder åpent til og med fredag.

Åpningstider:
Onsdag 9. juni: 09:00-15:00 og 16:00-21:00
Torsdag 10. juni: 09:00-15:00 og 16:00-21:00
Fredag 11. juni: 09:00-15:00

Tirsdag 8. juniDagens pandemitall (per kl 24:00 mandag 7. juni)

Antall nye positive siste døgn2 (begge nærkontakter)
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går915, hvorav:
59 ved koronasenteret i Kroken
241 ved testsenteret i sentrum
554 ved testsenteret på Sydspissen
7 ved ambulerende team
51 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1986
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt499
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddBegge de nye smittetilfellene er nærkontakter. Ingen endring i utbruddet.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter38
Antall personer på karantenehotell7
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Mandag 7. juni: Intervallet mellom vaksinedosene forkortes

Etter råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forkorte intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinene.

Endring av intervall fra tolv til ni uker gjelder friske personer under 65 år (prioriteringsgruppe 8-11).

De som er prioritert for vaksine på grunn av underliggende sykdom eller alder 65 år og oppover skal fortsatt ha seks ukers intervall.

For de som har fått tildelt vaksinetimer vil endringen av intervallet foregå ved at Tromsø kommune flytter timene. De som får flyttet timen får beskjed om dette. Folk trenger altså ikke å gjøre noe selv i første omgang.

Det vil etter hvert bli mulig å flytte timen dersom det ikke passer. Dette kan gjøres på nett av den enkelte selv.

Mandag 7. juniDagens pandemitall (per kl 24:00 søndag 6. juni)

Antall nye positive siste døgn3
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går444, hvorav:
58 ved koronasenteret i Kroken
135 ved testsenteret i sentrum (+ 68 hurtigtester)
173 ved testsenteret på Sydspissen (+ 10 hurtigtester)
7 ved ambulerende team (+ 2 hurtigtester)
3 ved luftveisklinikken
Antall som er isolert pga. covid-1987
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt507
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddUtbruddet med kobling til Driv har ført til smitte på mer enn 30 personer.

Det er nå svært mange som er nærkontakter, noe som tilsier at det vil komme nye tilfeller i dagene framover.

Det er ikke kommet noen med ukjent smittekilde i løpet av helga. Dette tyder på at det ikke spres smitte som vi ikke har oversikt over, men den kommende uka vil vise om man har fått smitten under kontroll.

Det har ikke kommet flere tilfeller blant russen. Det skal gjennomføres massetesting i dag.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter29
Antall personer på karantenehotell7
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Søndag 6. juniDagens pandemitall (per kl 24:00 lørdag 5. juni)

Antall nye positive siste døgn10
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går480, hvorav:
50 ved koronasenteret i Kroken
154 ved testsenteret i sentrum
54 hurtigtester
227 ved testsenteret på Sydspissen
3 ved ambulereende team
Antall som er isolert pga. covid-1983
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt471
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddNi av de smittede er registrerte nærkontakter i pågående utbrudd. Den siste kan også knyttes til utbruddet.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter29på koronasenteret i Kroken, 10 på Tromsø camping
Antall personer på karantenehotell5
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Søndag 6. juni: Smitteførende person på buss

I dag, søndag 6. juni, har en smitteførende person tatt buss fra Båthavna i Tromsdalen til Kroken sykehjem. Rute 24 mellom kl.15:30- 16:00.

Folk som har reist denne ruten i det aktuelle tidsrommet bes være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

Søndag 6. juni: Sydspissen testsenter åpent til og med tirsdag

Det midlertidige testsenteret på Sydspissen hotell på Strandvegen 166 holder åpent to dager til.

Mandag 7. og tirsdag 8. juni er det åpent i tidsrommene 09:00-15:00 og 16:00-21:00.
Mandagen vil det meste av kapasiteten gå til testing av russen i Tromsø.

Lørdag 5. juni: Elleve nye smittetilfeller - to utesteder berørt

I løpet av lørdag er det registrert 11 nye tilfeller av covid-19 i Tromsø.

– De fleste smittede er nærkontakter av allerede kjente tilfeller, koblet til studentmiljøet og Driv. Så vi har fortsatt en grei oversikt over utbruddet, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Noen av de smittede har besøkt utesteder i Tromsø i løpet av de siste par dagene. Personer som har vært på disse stedene i følgende tidsrom bes derfor være ekstra oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg:

Prelaten - torsdag 3. juni i tidsrommet 23:00-24:00

Walter & Leonard - fredag 4. juni i tidsrommet 15:00-18:00

Lørdag 5. juniDagens pandemitall (per kl 24:00 fredag 4. juni)

Antall nye positive siste døgn18
Antall uten kjent smittekilde*Smittesporing pågår
Antall tester gjennomført i går800, hvorav:
62 ved koronasenteret i Kroken
208 ved testsenteret i sentrum
62 hurtigtester
460 ved testsenteret på Sydspissen
2 ved luftveisklinikken
Antall som er isolert pga. covid-1971
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt421
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddNesten alle som har testet positivt er del av utbruddet i studentmiljøet knyttet til Driv.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter26 på koronasenteret i Kroken, 11 på Tromsø camping
Antall personer på karantenehotell6
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
**Ventetid på test er antall dager til neste ledige time.
Det kan tidvis være forskjell på antallet nye tilfeller av covid-19. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettsider, og aviser som rapporterer fra denne, er alle oppført som har testet positivt og som har folkeregistrert adresse i Tromsø. Typisk eksempel er studenter, folkeregistrert i Tromsø, men som studerer i Oslo. Det vil være FHIs tall som vil gå inn i historien som det korrekte.

Fredag 4. juni: Tromsø kommune tilbyr ikke hurtigtest til reisende

Av kapasitetshensyn grunnet det pågående smitteutbruddet vil Tromsø kommune for tiden ikke kunne tilby hurtigtest med negativ-attest for personer som skal ut og reise. Hurtigtest vil kun gis i tilfeller der det er helsemessige årsaker til dette. Unntaket er personer som bor og/eller jobber på Svalbard, som fortsatt kan få hurtigtest og attest.

Vi ber om at innbyggerne ikke ringer koronatelefonen med spørsmål om dette, da disse henvendelsene går ut over kapasiteten til å håndtere henvendelser rundt smitteutbruddet.

Fredag 4. juni: 22 nye smittetilfeller torsdag

Det er i løpet av torsdag 3. juni registrert 22 nye tilfeller av covid-19 i Tromsø. Nesten alle tilfellene er knyttet til miljøet på Studentsamfunnet Driv.

– Med det antallet smittede vi har nå, anser vi det som har skjedd på Driv sist helg som en massesmittehendelse. Samtidig opplever vi at folk har vært flinke til å teste seg, og at de har opptrådt ansvarlig og holdt seg hjemme til de har fått testsvaret, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Selv om det er mange nye positive tilfeller, er smittesituasjonen nokså uendret siden i går. Per nå er det derfor ikke aktuelt å innføre lokale samfunnsrettede tiltak.

– Nesten alle tilfellene er knyttet til samme miljø, så det virker ikke som det er mye smitte ute i samfunnet. Nå som de fleste i risikogruppene er vaksinerte, er vi som samfunn også bedre rustet til å håndtere situasjonen vi er inne i enn vi var for ett år siden, sier Brattland.

De som har testet positivt er nå satt i isolasjon.

Fredag 4. juniDagens pandemitall (per kl 24:00 torsdag 3. juni)

Antall nye positive siste døgn22
Antall uten kjent smittekilde*Smittesporing pågår
Antall tester gjennomført i går919, hvorav:
73 ved koronasenteret i Kroken
127 ved testsenteret i sentrum
129 hurtigtester
588 ved testsenteret på Sydspissen
2 ved luftveisklinikken
Antall som er isolert pga. covid-1950
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt240
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddNesten alle som har testet positivt er del av utbruddet i studentmiljøet knyttet til Driv.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter19 på koronasenteret i Kroken, 11 på Tromsø camping
Antall personer på karantenehotell2
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Torsdag 3. juni: Pressemelding

Det blir foreløpig ikke innført ytterligere lokale smittevernstiltak i Tromsø. Kommunen øker beredskapen i både test- og sporingsteamene. Testsenteret på Sydspissen holder åpent hele helga.

Onsdag ettermiddag hadde kommuneoverlegene i Tromsø møte med Folkehelseinstituttet for å diskutere situasjonen rundt det pågående smitteutbruddet i Tromsø. Her ble det besluttet at det foreløpig ikke er grunnlag for å innføre samfunnsrettede lokale tiltak.

– Hovedutfordringen er den smitten som har skjedd i studentmiljøet sist helg. Her pågår det testing og smittesporing og vi håper på å klare å stoppe dette utbruddet uten å iverksette samfunnsrettede tiltak. Men situasjonen er fortsatt svært sårbar, og ting snur raskt. Basert på utviklingen i smitteutbruddet det neste døgnet kan det se annerledes ut i morgen, sier Trond Brattland, smittevernoverlege i Tromsø kommune.

Når det gjelder russen, er det foreløpig ingen tegn til at det pågår et utbrudd. Det er gjort smittesporing rundt det ene tilfellet som er oppdaget, og med begrensede tiltak ser det ut til å være mulig å hindre videre spredning.

– Vi håper å kunne unngå nok en nedstengning, og er trygg på at både russen og resten av byens innbyggere hjelper oss med dette ved å overholde smittevernsrådene, som alle etter hvert kjenner godt. Viktigst av alt er å holde avstand til personer utenfor egen husstand, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Øker beredskapen
Tromsø kommune har nå økt beredskapen både for testing og smittesporing. Testsenteret på Sydspissen har i kveld tre teststasjoner, og vil også holde åpent hele helga. Åpningstidene er 09:00-1500 og 16:00-21.00 alle dager.

– Her er det god kapasitet og så langt har det ikke vært noe kø. Vi anbefaler folk å ta turen til Sydspissen for å unngå lange køer i sentrum, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret.

Torsdag 3. juni: Dagens pandemitall (per kl. 24:00 onsdag 2. juni)

På grunn av stort antall nye smittetilfeller er tallene forsinket og rapporten publiseres med mangler.

Antall nye positive siste døgn17
Smittesporing pågår.
Kort status lokale utbruddDet pågår et utbrudd som har forgreininger til flere miljøer. Det er flere arbeidsplasser som er involvert, og i tillegg to videregående skoler, en ungdomsskole og to barnehager. Smitten har også spredt seg ut i studentmiljøet, og én russ på videregående har testet positiv.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter18
Antall personer på karantenehotell1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Torsdag 3. juni: Pressekonferanse kl 12:00

Tromsø kommune holder pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag kl 12:00. Pressekonferansen strømmes på våre nettsider.

Se den her: Pressekonferanse om koronasituasjonen 3. juni 2021

Torsdag 3. juni: Testsenteret på Sydspissen åpent torsdag

I forbindelse med det pågående smitteutbruddet i Tromsø holder det midlertidige testsenteret på Sydspissen åpent torsdag 3. juni. og fredag 4. juni.

Her tilbys det PCR-test. Hurtigtester gis kun ved testsenteret i sentrum.

Åpningstider: 09:00-15:00 og 16:00-21:00

Pressemelding onsdag 2. juni: Åtte nye smittede knyttet til Driv

Tromsø kommune ber alle som har vært innom Driv i perioden fredag til tirsdag om å teste seg. Det midlertidige testsenteret på Sydspissen er åpent torsdag.

Det er i løpet av onsdag registrert åtte nye smittede i Tromsø. Alle tilfellene er koplet til det pågående utbruddet, og alle tilfellene er knyttet til Studentsamfunnet Driv.

– Vi ber nå om at alle som har vært til stede på Driv fra fredag 28. mai til og med tirsdag 1. juni tester seg i løpet av torsdag. Disse bør også holde seg hjemme, og ikke omgås andre enn de i egen husstand inntil de har fått svar på testen, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret.
Dette gjelder både personer som har vært til stede på arrangementer og gjester eller frivillige i kafeen og andre steder på huset

Anbefaler å teste seg på Sydspissen
Torsdag være mulig å teste seg ved det midlertidige drop-in testsenteret på Sydspissen hotell. Folk anbefales å benytte seg av dette tilbudet, da det kan bli lang kø ved testsenteret i sentrum.

Åpningstider Sydspissen 09:00-15:00 og 16:00-21:00.

Åpningstider testsenteret i Fredrik Langes gate 14: 09:00-21:00 (stengt mellom 11:00-12:00 og 14:30-15:30 og 18:00-19:00)

Det er også mulig å bestille time for testing ved koronasenteret i Jadevegen 69 i Kroken. Bestill time for testing på nett.

Onsdag 2. juni: Pressekonferanse om koronasituasjonen i Tromsø

Det ble kl. 13:00 avholdt pressekonferanse på Tromsø rådhus. Tema var koronasituasjonen og det pågående smitteutbruddet. Til stede: Gunnar Wilhelmsen, ordfører; Trond Brattland, smittevernoverlege i Tromsø kommune og Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret.

Se pressekonferansen i opptak her: Pressekonferanse om koronasituasjonen 2. juni 2021

Onsdag 2. juni: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn8
Antall uten kjent smittekilde*2
Antall tester gjennomført i går561, hvorav:
60 ved koronasenteret i Kroken
199 ved testsenteret i sentrum
2 ved ambulerende team
51 hurtigtester
247 ved testsenteret på Sydspissen
2 ved luftveisklinikken
Antall som er isolert pga. covid-1917
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt78
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddÉn av de nye smittede kan ikke koples til pågående utbrudd. Den andre ukjente er ikke koplet til utbruddet, en det antas at det er en sammenheng.

Dette betyr at økningen av smittede de siste dagene er en eskalering av et utbrudd som har pågått siste uke. Utbruddet antas å ha kjent kilde men har nå forgreininger i mange deler av samfunnet.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter11
Antall personer på karantenehotell1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: unn.no/koronavirus

Tirsdag 1. juni: Sju nye smittetilfeller

Det er i løpet av fredag bekreftet sju nye tilfeller av covid-19 i Tromsø. En barnehage, en videregående skole og et rehabiliteringssykehus er rammet.

– Det er en uoversiktlig situasjon, med et utbrudd hvor vi foreløpig ikke har funnet opprinnelsen til alle smittetilfellene. Vi driver nå et krevende smittesporingsarbeid, og vi vil sette inn ekstra ressurser i sporingsteamet onsdag, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret.

En av de smittede er elev ved Tromsdalen videregående skole. Her er en klasse, samt noen enkeltelever satt i karantene. I Hamna friluftsbarnehage er en ansatt smittet. Barnehagen holder stengt onsdag. Ved Vigør rehabiliteringssykehus (tidligere Kurbadet) er det en pasient som er smittet, og der gjøres det også tiltak. Kommunens smittesporingsteam jobber tett sammen med alle disse stedene for å kartlegge nærkontakter, så disse får gått i karantene og testet seg.

– Det er meldt godt vær de neste par dagene, og mange vil nok  samle seg på byens utesteder og i sosiale lag. Vi oppfordrer alle til å fortsatt være nøye med smittevernsreglene, og å teste seg ved symptomer. Vi har ved et grundig sporingsarbeid og god innsats fra befolkningen klart å slå ned tidligere utbrudd raskt. Vi håper å kunne klare det denne gangen også, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.    

Tromsø kommune kommer med mer informasjon om smittesituasjonen i løpet av onsdag.

Tirsdag 1. juni: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn2 (nærkontakter)
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går674, hvorav:
61 ved koronasenteret i Kroken
256 ved testsenteret i sentrum
9 ved ambulerende team
66 hurtigtester
281 ved testsenteret på Sydspissen
1 ved luftveisklinikken
Antall som er isolert pga. covid-1912
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt63
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddSiste utbrudd omfatter nå 9 personer. Smittekilde var tidligere ukjent, men er nå sporet til en annen kommune.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter8
Antall personer på karantenehotell3
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Mandag 31. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn4 (alle nærkontakter til pågående utbrudd)
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går223, hvorav:
40 ved koronasenteret i Kroken
133 ved testsenteret i sentrum
3 ved ambulerende team
45 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1912
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt25
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddSiste utbrudd omfatter nå 8 personer. Smittekilde var tidligere ukjent, men er nå sporet til en annen kommune.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter9
Antall personer på karantenehotell2
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Fredag 28. mai: En person smittet av covid-19 uten kjent smittekilde

En person i Tromsø fikk fredag den 28. mai påvist smitte av covid-19 uten å ha vært på reise og uten kjent smittekilde.

– Dette er det første tilfelle med ukjent smittekilde på mange uker. Smittesporing pågår, men dette tyder på at det kan være tilfeller med smitte vi ikke kjenner til i Tromsø, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Vi oppfordrer alle som har vært på følgende steder og tidspunkter om å være spesielt oppmerksomme på symptomer, og melde seg for testing ved symptomer:

Tirsdag 25. mai

Biblioteket i sentrum 13:00–14:00 
Nerstranda Vitus apotek 13:00–14:00

Onsdag 26. mai

Biblioteket i sentrum 13:00–14:00
Eurospar Langnes og Spar kjøp   ca. 14:00–15:00
Jekta storsenter 14:00–1600

– Vi har sett fra andre steder i Norge at smitten raskt kan spre seg til et stort utbrudd. Selv om vi nå ser slutten på pandemien er vi ikke helt ferdig ennå. Det er derfor viktig at alle forholder seg til smittevernreglene enda et par måneder, sier smittevernoverlegen.

De generelle rådene om å holde avstand til andre, holde seg hjemme ved sykdom og melde seg for testing ved symptomer er fremdeles viktige.


– Vi har god kapasitet på testing og folk kan enten bestille time for test via helseboka eller møte opp på drop-in i Fredrik Langes gate der teststasjonen har åpent fra 09:00–21:00 alle dager sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret.

Fredag 28. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn0
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går194, hvorav:
55 ved koronasenteret i Kroken
139 ved testsenteret i sentrum
9 ved ambulerende team
4 ved luftveisklinikken
55 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-195
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt28
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell3
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Torsdag 27. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn1 (importsmitte, antatt smittet i utlandet)
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går161, hvorav:
58 ved koronasenteret i Kroken
139 ved testsenteret i sentrum
4 ved ambulerende team
1 ved luftveisklinikken
67 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-195
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt30
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall personer på karantenehotell4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Onsdag 26. mai: Dagens pandemitall


Antall nye positive siste døgn
0
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går287, hvorav:
59 ved koronasenteret i Kroken
213 ved testsenteret i sentrum
15 ved ambulerende team
41 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-194
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt44
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall personer på karantenehotell4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Tirsdag 25. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn0
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går330, hvorav:
112 ved koronasenteret i Kroken
161 ved testsenteret i sentrum
57 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-19
4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt
47
Ventetid på test – befolkning (dager)
0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)
0
Kort status lokale utbrudd
Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter
1
Antall personer på karantenehotell
4
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19
Se: unn.no/koronavirus

Lørdag 22. mai: Pressemelding - fire nye smittede

Fire nye personer har det siste døgnet testet positivt på korona i Tromsø. Alle knyttes direkte eller indirekte til et større, pågående smitteutbrudd i Hammerfest.

- Vi ber alle som har vært i Hammerfest, men også andre steder med høyt smittetrykk, om å teste seg på dag fem etter ankomst til Tromsø eller tidligere ved selv små symptomer. Våre teststasjoner både i Kroken og Fredrik Langnes gate styrker nå kapasiteten, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune.

Åpningstider for teststasjoner finner du her.

Kommunen ber om at man er særlig oppmerksom dersom

 • man har vært i Hammerfest etter 10. mai, eller har vært i nærkontakt med noen som har vært i Hammerfest etter 10. mai
 • man har vært på utestedet Prelaten 17. mai i tidsrommet 17:30-20:30
 • man har tatt drosje i Tromsø fra og med 17. mai - dette gjelder begge drosjeselskapene

En av de smittede spiller i Arktisk Filharmoni. Her har man god kontroll på nærkontakter, og testing pågår. Publikum som var på konsert med Arktisk Filharmoni 17. mai har ikke stor risiko for smitte, da smittevern- og avstandsregler er nøye fulgt. Avstanden mellom orkester og publikum var også stor. 

En av de smittede er elev ved Ishavsbyen videregående skole. Aktuell klasse er informert, og gått i karantene i påvente av testresultat.

- Smittesporing pågår og vil fortsette til vi har så god kontroll som det er mulig å få. Akkurat nå har vi ikke full kontroll, fordi smitten ble oppdaget fredag og fordi utbruddet i Hammerfest er så stort at de ikke har full kontroll på nærkontakter. Det kan derfor være smitte i Tromsø-samfunnet som vi ikke kjenner til, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Hun oppfordrer alle til å følge med på Tromsø kommunes nettside. Her vil det oppdateres om det er nye steder det kan ha vært smitte.

Fredag 21. mai: Lettelser i nasjonale regler og anbefalinger

Regjeringen har i dag vedtatt lettelser i de nasjonale smittevernrestriksjonene med virkning fra og med 27. mai. Les mer i Regjeringens pressemelding.

Se også direktelenker for Anbefalinger for hele landet og Regler for hele landet.

Fredag 21. mai

På grunn av det pågående smitteutbruddet i Hammerfest anbefales personer som har vært i Hammerfest å teste seg på dag fem etter ankomst til Tromsø.

Les om hvor du kan teste deg.

Fredag 21. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn0
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går296, hvorav
60 ved koronasenteret i Kroken
164 ved testsenteret i sentrum
5 ved ambulerende team
31 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-191
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt3
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter0
Antall personer på karantenehotell3
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Torsdag 20. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn0
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går296, hvorav:
56 ved koronasenteret i Kroken
184 ved testsenteret i sentrum
2 ved ambulerende team
54 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-192
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt5
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter0
Antall personer på karantenehotell2
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Tirsdag 18. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn0
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går130, hvorav:
48 ved koronasenteret i Kroken
81 ved testsenteret i sentrum
1 ved luftveisklinikken
48 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-192
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt13
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter0
Antall personer på karantenehotell6
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Fredag 15. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn0
Antall uten kjent smittekilde0
Antall tester gjennomført i går214, hvorav;
63 ved koronasenteret i Kroken
117 ved testsenteret i sentrum
3 ved ambulerende team
74 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-193
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt21
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter0
Antall personer på karantenehotell11
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Onsdag 12. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn1 (nærkontakt, antatt smittet i en annen kommune i Norge)
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går284, hvorav: 
62 ved koronasenteret i Kroken
141 ved testsenteret i sentrum
4 ved ambulerende team
3 ved luftveisklinikken
74 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-192
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt4
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter0
Antall personer på karantenehotell11
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Tirsdag 11. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn1 (antatt smittet i en annen kommune i Norge)
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går234, hvorav: 
61 ved koronasenteret i Kroken
115 ved testsenteret i sentrum
14 ved ambulerende team
1 ved luftveisklinikken
43 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-192
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt4
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall personer på karantenehotell7
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Mandag 10. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn0
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går184, hvorav: 
37 ved koronasenteret i Kroken
108 ved testsenteret i sentrum
1 ved ambulerende team
1 ved luftveisklinikken
37 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-191
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt2
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter1
Antall personer på karantenehotell7
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: https://unn.no/koronavirus

Fredag 7. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn0
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går179, hvorav: 
56 ved koronasenteret i Kroken
102 ved testsenteret i sentrum
1 ved ambulerende team
5 ved luftveisklinikken
15 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-193
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt1
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Torsdag 6. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn0
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går207, hvorav: 
56 ved koronasenteret i Kroken
106 ved testsenteret i sentrum
1 ved ambulerende team
3 ved luftveisklinikken
41 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-193
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt1
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter2
Antall personer på karantenehotell1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus

Onsdag 5. mai: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn0
Antall uten kjent smittekilde*0
Antall tester gjennomført i går216, hvorav: 
60 ved koronasenteret i Kroken
125 ved testsenteret i sentrum
2 ved ambulerende team
5 ved luftveisklinikken
24 hurtigtester
Antall som er isolert pga. covid-1911
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt2
Ventetid på test – befolkning (dager)0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)0
Kort status lokale utbruddIngen nye lokale utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19 i regi av kommunens koronasenter10
Antall personer på karantenehotell1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19Se: unn.no/koronavirus