Kommunestyremøte

Velkommen til å følge kommunestyremøtet direkte fra klokken 12:00 eller i opptak her. Her finner du møteinfo.

Siste oppdatering 25. okt 2022, kl. 16:05

Publisert 25. okt 2022

Kommunestyret skal blant annet behandle disse sakene:

  • Tertialrapport 2-2022
  • Orientering om kommunens arbeid med "bymåse"
  • Detaljreguleringsplan 1854 Varden borettslag - endelig vedtak
  • Tromsø kommunes høringssvar på Regional transportplan 2022-2033

Sakslista i sin helhet og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene. Kontakt oss på e-post politisk.sekretariat@tromso.kommune.no dersom du har spørsmål.

Følg møtet direkte eller i opptak på vår videoside eller via YouTube:

Dato

Sted
Kommunestyresalen