Kommunestyremøte

Velkommen til å følge kommunestyremøtet direkte fra klokken 12:00 eller i opptak her. Her finner du møteinfo.

Siste oppdatering 28. sep 2022, kl. 10:40

Publisert 21. sep 2022

På sakslista finner du blant annet:

  • Behandling av klage på vedtak om regulering av Nordlyskvartalet.
  • TromsøROS 2022 - 2026, Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tromsø kommune
  • Forvaltningsrevisjonsrapport - Helsehuset og utskrivningsklare pasienter.
  • Lovlighetskontroll kommunestyrets sak 112/22, plan 1914 Kvaløyvågen reiselivsanlegg og fritidsbebyggelse

Sakslista i sin helhet og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene. Kontakt oss på e-post politisk.sekretariat@tromso.kommune.no dersom du har spørsmål.

Følg møtet direkte eller i opptak på vår videoside eller via YouTube:

Dato

Sted
Kommunestyresalen