Kommunedelplan for klima, miljø og energi 2024-2030

Kort fortalt

  • Kommunedelplan for klima, miljø og energi 2024-2030 skal bli kommunens øverste strategidokument for fagområdene klima, miljø, natur, energi og klimatilpasning.
  • Planen erstatter Klima-, miljø- og energiplanen for 2018-2025.

Den nye planen for 2024-2030 skal blant annet svare på hvordan vi skal bevare naturmangfold, hvordan vi når klimamålene, hvilke utfordringer vi kommer til å møte i framtiden og finne tiltak som kan gi reduserte klimagassutslipp.

Vi jobber med å utvikle et planprogram for den nye kommunedelplanen. Det betyr at vi setter rammene for hva kommunedelplanen skal inneholde.

Planprogrammet legges ut på høring i mai 2023.

Har du spørsmål eller kommentarer til arbeidet med den nye kommunedelplanen for klima, miljø og energi? Ved å gi et innspill til planen er du med på å påvirke hvordan Tromsø kommune vil jobbe for en bærekraftig utvikling. Alle som ønsker kan komme med innspill.

Send inn ditt innspill via dette skjemaet.

Du kan også sende dine innspill på e-post.

Klima-, miljø- og energiplan 2018-2025 beskriver situasjonen i 2018 og setter mål for utviklingen fram mot 2025 og 2030. Den inneholder også et handlingsprogram med tiltak for å nå målene.