Innsyn i dine personopplysninger

Kort fortalt

  • Du kan be om innsyn i personopplysningene Tromsø kommune har lagret om deg.
  • Tromsø kommune behandler personopplysninger for å kunne utføre lovpålagte oppgaver, utføre tjenester og for å kunne saksbehandle henvendelser fra deg. 

Ønsker du innsyn i dine personopplysninger, kan du sende en skriftlig henvendelse til oss. Det kan du gjøre via dette digitale skjemaet.

Du kan også sende en henvendelse på e-post til postmottak@tromso.kommune.no.

I henvendelsen må du opplyse om følgende:

  • Hvem innsynet gjelder: innsyn i personopplysninger om deg selv, eget barn under 15 år, eller på vegne av en annen person. 
  • Du må legge ved kopi av legitimasjon. Hvis du ber om innsyn på vegne av en annen person må du også legge ved fullmakt. 
  • På hvilket område du ønsker innsyn, for eksempel opplysninger som gjelder barnehage, skole, helse eller andre tjenester i kommunen. 
  • Dersom du ønsker kopi av opplysningene, må du oppgi for hvilke tidsrom innsynet gjelder.  
  • Dine kontaktdetaljer. 

Søknader om innsyn behandles normalt innen 30 dager. I noen tilfeller kan det ta noe lengre tid før du får svar.