Verdensdagen for selvmordsforebygging

Verdensdagen markeres med flere gratis arrangementer i Tromsø.

Kl. 12:00-15:00. Fagseminar Sparebanken Nord-Norge.

Åpning ved ordfører Gunnar Wilhelmsen.
Ingen å miste v/ Ragnhild Høgseth og Christian Myrland, RVTS Nord.
RVTS Nord er et regionalt ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet i Nord-Norge. De kommer for å fortelle litt om sitt arbeid og dele litt av sin kunnskap.
Kompetanse som en del av det selvmordsforebyggende arbeid, v/Anette S. Skrindo, Vivat selvmordsforebygging.
I dag avsluttes kampanjen, Fra ord til handling. Mange tusen mennesker har signert oppropet, Vi må gjøre mer for å forebygge selvmord! Underskriftene overleveres regjerningen i kveld. Kompetanse om selvmordsforebygging sammen med informasjon, er viktig i det selvmordsforebyggende arbeidet.
Meg og selvmordstankene. Ingen kan se det på henne, men hun har helt siden barndommen hatt selvmords -tanker og -forsøk. Hun vil fortelle sin sterke historie om hvordan det er å være ung med selvmordstanker.
Å møte det utenkelige v/pappa og psykolog Lars Petter Kjær.
Hvordan møter man sorgen etter selvmord? Og hvordan kan man håndtere skylden, maktesløsheten, skammen og følelsen av å ikke ha gjort nok? Lars Petter Kjær mistet to sønner i løpet av et halvt år.

Kl. 15:15-16:30. Time til ettertanke – Tromsø Domkirke.

Kl. 14:00-17:00. UMT har åpent for ungdom, 13 - 17 år.

Kl. 16:45-17:00. Fakkeltog fra Tromsø Domkirke til Verftet.

Kl. 17:00-20:00. Møtested Skansen. Minnemarkering med åpningstale v/varaordfører Mats Hegg Jacobsen. Appeller, minikonserter, lystenning og rosenedleggelser. Det blir aktiviteter med Tvibit og UMT, utstilling og stands med representanter fra frivillige organisasjoner og arrangører.

Kl. 20:00. Lystenning på Verftet. Hele verden tenner lys for livsmot og håp.

Alle arrangementer er gratis og åpent for alle.

Verdensdagen gjennomføres i samarbeid med; Kirkens SOS, Smiso, ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser), Den Norske Kirke, Politiet, Tromsø Bymisjon, Andreashjelpen, Vivat, CRUX, RVTS Nord, LEVE, Mental Helse, Fontenehuset, Utekontakten og Losen lavterskeltilbud.

Dato

-