Romssa Sámi Viesu rahpan – Åpning av samisk hus

Bures boahtin sámeviesu almmolaš rahpamii lávvardaga geassemánu 15. beaivve. / Velkommen til åpningen av samisk hus lørdag 15. juni.

Grafisk uttrykk for Samisk hus i Tromsø

Romssa Sámi Viessu bovde rahpandoaluide mas leat musihkka, sártnit ja eará kultuvrralaš prográmma.

Guossohuvvojit nuvttá káfe, bruvsa ja gáhkut.

Lágideapmi álgá tii. 12.

Velkommen til åpningen av Romssa Sámi Viessu

Samisk hus inviterer til åpningen, som markeres med blant annet musikk, taler og andre kulturelle innslag.

Det serveres gratis kaffe, brus og kaker til besøkende.

Arrangementet starter klokken 12.

Dato

-
Sted
Romssa Sámi Viessu, Samuel Arnesens gate 5, Havneterminalen