Ordføreren overrekker miljøfyrtårnsertifikater til virksomheter

Det er totalt 12 virksomheter som er ferdigsertifisert, som skal få utdelt sertifikatene sine. Velkommen til å følge seansen.

Overrekkelsen finner sted i kommunestyresalen på rådhuset onsdag 13. mars klokken 09:30–11:00.

Miljøfyrtårn et verktøy og kvalitetssystem som hjelper virksomheter gjøre driften mer bærekraftig.

Verktøyet og systemet er til hjelp for å arbeide systematisk for å forbedre sitt arbeid innen klima, miljø og HMS.

Mer info om sertifiseringsordningen er å finne på Miljofyrtarn.no.

I tillegg til ordfører Gunnar Wilhelmsen, er også følgende fra Tromsø kommune til stede:

  • Miljøfyrtårnkoordinator i kommunen, Ragnhild Kirkhus
  • Miljøfyrtårnansvarlig i kommunen, Hans Klaussen
  • Leder for enhet for klima, miljø og landbruk, Ernst Kloosterman
  • Leder for seksjon for næring og bærekraft, Sigrid Mogård-Jansen

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet ikke streames i regi av kommunen.

Velkommen!

Dato

-
Sted
Rådhuset, kommunestyresalen