Møter i politiske hovedutvalg 5. juni - 7. juni 2024

Her finner du møteoversikt og lenker til saksdokumenter til hovedutvalgene i juni. Du kan også følge møtene direkte her:

Onsdag 5. juni klokka 09:00: Helse- og velferdsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte her eller på vår videoside eller via YouTube.

Onsdag 5. juni klokka 12:00: Miljø-, idrett-, kultur- og samfunnsutviklingsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte her eller på vår videoside eller via YouTube.

Torsdag 6. juni klokka 12:00: Kommune- og byutviklingsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte her eller på vår videoside eller via YouTube.

Fredag 7. juni klokka 12:00: Oppvekst- og utdanningsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender Følg møtet direkte her eller på vår videoside eller via YouTube.

Dato

-
Sted
Formannskapssalen