Møter i politiske hovedutvalg 3. mai - 7. mai 2024

Her finner du møteoversikt og lenker til saksdokumenter til hovedutvalgene i mai. Du kan også følge møtene direkte her:

Fredag 3. mai klokka 09:00: Helse- og velferdsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte her eller på vår videoside eller via YouTube.

Fredag 3. mai klokka 12:00: Miljø-, idrett-, kultur- og samfunnsutviklingsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte her eller på vår videoside eller via YouTube.

Mandag 6. mai klokka 12:00: Kommune- og byutviklingsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender. Følg møtet direkte her eller på vår videoside eller via YouTube.

Tirsdag 7. april klokka 12:00: Oppvekst- og utdanningsutvalget

Du finner saksliste og dokumenter i vår møtekalender Følg møtet direkte her eller på vår videoside eller via YouTube.

Dato

-
Sted
Formannskapssalen