Kommunestyremøte

Følg møtet og finn møteinfo her.

- Legg til i kalender2021-05-26 10:00:002021-05-26 17:00:00Kommunestyremøte Saksliste med tilhørende dokumenter og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender. Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene. Send e-post til politisk sekretariat. Møteplan Kl. 12.00 Opprop Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra 28. april 2021 Spørsmål Uttalelser: Forslag til uttalelse -Fase to av #doarváidál - forebygging via synliggjøringForslag til uttalelse – GazaForslag til uttalelse - Flytting av psykiatrien Saker til behandling: 55/21 21/03876-6 Trollvassbu hytte – ekspropriasjon av grunn og rettigheter 56/21 21/04181-1 Privat forslag - Tiltak mot hat og trusler rettet mot folkevalgte 57/21 21/07577-1 Økonomirapport 1 - pr. 31 mars 2021 - Tromsøbadet KF 58/21 21/07574-1 Økonomirapport 1 - pr. 31.mars 2021 - Tromsø Havn KF 59/21 21/07579-1 Økonomirapport 1 - pr. 31. mars 2021 - Tromsø brann og redning KF Kl. 14.00 – 14.15 Pause Orientering om Troms Kraft ved Semming Semmingsen, konsernsjef. 60/21 21/06844-1 Økonomirapport 1 - 2021 61/21 21/07580-1 Finansrapport pr. 31.mars 2021 - Tromsø Havn KF 62/21 21/07378-1 Finansrapport pr. 31.12.2020 63/21 21/07379-1 Finansrapport pr. 31.03.2021 64/21 20/14776-9 Styrking av kapasiteten til heldøgnsomsorg 65/21 21/06426-2 Kontrollutvalgssak 42/21 - Forvaltningsrevisjonsrapport Dreis - oppfølging sak 173/20 Kl. 16.00 – 16.30 Middag 66/21 19/04111-31 Plan 1880 Detaljregulering for Kattfjord massedeponi - til endelig vedtak 67/21 21/02554-3 Innbyggerforslag - Kaffecontainer i Telegrafbukta 68/21 21/06671-1 Opprette sentralkjøkken i kommunal regi 69/21 21/01098-1 Kunstens hus i Tromsø Muségata 2 70/21 21/06775-1 Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tromsø kommune 71/21 21/05518-1 Innvilgelse av fritak samt valg av representanter til kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 72/21 21/04897-3 Kommunalt råds årsmelding 2020 73/21 21/05802-4 Orientering til kommunestyret om vedtak i hovedutvalgene mai 2021 Kl. 19.00 Slutt Slik følger du møtet Grunnet smittevernhensyn under koronasituasjonen er det restriktiv adgang for publikum til å møte opp fysisk for å følge våre møter. Du kan imidlertid følge kommunestyremøtet direkte eller i opptak under våre videoer eller på kommune-TV. Tromsø kommune postmottak@tromso.kommune.noEurope/Oslopublic

Saksliste med tilhørende dokumenter og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene.
Send e-post til politisk sekretariat.

Kl. 12.00

Opprop

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra 28. april 2021

Spørsmål

Uttalelser:

  • Forslag til uttalelse -Fase to av #doarváidál - forebygging via synliggjøring
  • Forslag til uttalelse – Gaza
  • Forslag til uttalelse - Flytting av psykiatrien

Saker til behandling:

55/21

21/03876-6

Trollvassbu hytte – ekspropriasjon av grunn og rettigheter

56/21

21/04181-1

Privat forslag - Tiltak mot hat og trusler rettet mot folkevalgte

57/21

21/07577-1

Økonomirapport 1 - pr. 31 mars 2021 - Tromsøbadet KF

58/21

21/07574-1

Økonomirapport 1 - pr. 31.mars 2021 - Tromsø Havn KF

59/21

21/07579-1

Økonomirapport 1 - pr. 31. mars 2021 - Tromsø brann og redning KF

Kl. 14.00 – 14.15

Pause

Orientering om Troms Kraft ved Semming Semmingsen, konsernsjef.

60/21

21/06844-1

Økonomirapport 1 - 2021

61/21

21/07580-1

Finansrapport pr. 31.mars 2021 - Tromsø Havn KF

62/21

21/07378-1

Finansrapport pr. 31.12.2020

63/21

21/07379-1

Finansrapport pr. 31.03.2021

64/21

20/14776-9

Styrking av kapasiteten til heldøgnsomsorg

65/21

21/06426-2

Kontrollutvalgssak 42/21 - Forvaltningsrevisjonsrapport Dreis - oppfølging sak 173/20

Kl. 16.00 – 16.30

Middag

66/21

19/04111-31

Plan 1880 Detaljregulering for Kattfjord massedeponi - til endelig vedtak

67/21

21/02554-3

Innbyggerforslag - Kaffecontainer i Telegrafbukta

68/21

21/06671-1

Opprette sentralkjøkken i kommunal regi

69/21

21/01098-1

Kunstens hus i Tromsø Muségata 2

70/21

21/06775-1

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tromsø kommune

71/21

21/05518-1

Innvilgelse av fritak samt valg av representanter til kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

72/21

21/04897-3

Kommunalt råds årsmelding 2020

73/21

21/05802-4

Orientering til kommunestyret om vedtak i hovedutvalgene mai 2021

Kl. 19.00

Slutt

Grunnet smittevernhensyn under koronasituasjonen er det restriktiv adgang for publikum til å møte opp fysisk for å følge våre møter.

Du kan imidlertid følge kommunestyremøtet direkte eller i opptak under våre videoer eller på kommune-TV.

Dato

-