Informasjonsmøte - E8 Flyplasstunnelen

Statens vegvesen planlegger bygging av tunnel og ny veg fra Breivika til Tromsø lufthavn.

Prosjektet er en del av Bypakke Tenk Tromsø og skal finansieres dels av staten og dels av bompenger.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn på nettsidene til Statens vegvesen i perioden 15.april-10.juni 2024 og frist for eventuelle merknader til planen er 10.juni 2024.

Les mer: Høring/offentlig ettersyn - E8 Flyplasstunnelen | Statens vegvesen

Det blir servert kaffe og kaker på møtet som arrangeres av Statens vegvesen.

Dato

-
Sted
Rådhuset, kommunestyresalen