Gratis kurs i søknadsskriving for lag og foreninger

Ønsker organisasjonen din å lære hvordan dere kan skrive søknader som utløser støtte?

I regi av prosjektet Tilflytterstrategi, inviterer Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommune til et digitalt kurs om søknadsskriving for lag og foreninger.

Kurset arrangeres av Frivillighet Norge. Her gjennomgår vi ulike typer ordninger som kan søkes på (prosjekt vs. driftsstøtte), og hva forskjellen på disse er. Dere vil få innsikt i hva som er viktig når man skriver søknader, og hvilke fallgruver man bør unngå. Vi vil også snakke om vanlige årsaker til at man får avslag på søknader.

Delta i møtet nå

Møte-ID: 345 024 544 501

Passord: Dr9AG4

Kurset er gratis! Del gjerne invitasjonen videre til andre som kan ha nytte av den.

Har du spørsmål om kurset?
Ta kontakt med Stine Rakkenes, stine.rakkenes@karlsoy.kommune.no

Dato

-
Sted
Teams