Formannskapsmøte

Velkommen til å følge formannskapsmøtet direkte fra klokken 12:00 eller i opptak her. Her finner du møteinfo.

- Legg til i kalender2023-06-13 10:00:002023-06-13 14:00:00Formannskapsmøte Saksliste med tilhørende dokumenter og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender. Formannskapet skal blant annet behandle: Godkjenning av forprosjekt ny ungdomsskole på Kvaløysletta. InvesteringsbeslutningRådstua teaterhus - godkjenning forprosjektBofellesskap, investeringsbeslutning for Nordlyset og KrokenHøringsinnspill NOU 2023:10 Leve og oppleve, blant annet om besøksbidrag (turistskatt)Årsregnskap og årsberetning for Tromsø kommune og kommunale foretakTertialrapport 1 for Tromsø kommune og kommunale foretakEtablering av selskapet Grøtsund industripark ASAvtale om vertskommunesamarbeid – Forprosjekt skredsenter Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene. Kontakt oss på e-post politisk.sekretariat@tromso.kommune.no dersom du har spørsmål. Følg møtet direkte eller i opptak på vår videoside eller via Youtube: Tromsø kommune postmottak@tromso.kommune.noEurope/Oslopublic

Saksliste med tilhørende dokumenter og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender.

Formannskapet skal blant annet behandle:

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene. Kontakt oss på e-post politisk.sekretariat@tromso.kommune.no dersom du har spørsmål.

Følg møtet direkte eller i opptak på vår videoside eller via Youtube:

Dato

-