Folkemøte om klima og natur

Velkommen til å gi dine innspill!

På dette folkemøtet tas det utgangspunkt i historikk og den nåværende situasjonen i Tromsø kommune, det sees på mål, planer og utfordringer framover. Fokus er på direkte utslipp.

Tromsø kommune stiller på Tromsø klima- og naturallianse sitt folkemøte tirsdag 21.mai. Vi skal snakke om de største kildene til utslipp i kommunen vår og om planen vi lager for å redusere dem. Her får man oppdatert kunnskap og mulighet til å stille spørsmål. Du kan også komme med dine innspill til kommunedelplanen for klima, miljø og energi.

Klima, miljø og energi. Tromsø kommune

Arrangør er den nystartede Klima- og Naturalliansen i Tromsø - et løsningsorientert samarbeid for en grønn og rettferdig omstilling av Tromsø til et lavutslippssamfunn - gjennom Besteforeldrenes Klimaaksjon Troms, Framtiden i Våre Hender Nord, Latinamerikagruppen Tromsø, Tromsø Natur og Ungdom, og Naturvernforbundet Tromsø og Omegn.

Dato

-
Sted
Bankhjørnet Rødbanken, Storgata 65, Tromsø