Fagdag om korrupsjonsrisiko og forebygging

Hva er korrupsjon, hva utgjør risiko for korrupsjon, og hvordan kan vi forhindre dette? Velkommen til fagdag om temaet. Påmeldingsfristen er 4. mars.

Illustrasjonsplakat for fagdag om korrupsjonsrisiko og forebygging - 15 mars 2024

Fagdag om korrupsjonsrisiko og forebygging arrangeres av Transparency International Norge i samarbeid med Tromsø kommune.

Fagdagens målgrupper er først og fremst kommunale ledere, kommunedirektører, kommunalsjefer og enhetsledere.

Deltakelsen er gratis, men deltakere må selv dekke reise og eventuell opphold.

Meld deg på innen 4. mars

Påmeldingsfristen var opprinnelig 26. februar, men er nå utvidet til 4. mars.

Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen. Eventuelle avmeldinger må derfor skje senest innen samme dato, 4. mars.

Kontaktperson: Nina Wihuri, fagleder internkontroll, Tromsø kommune

Program

Deltakerne får presentert saker der det har gått galt i norske kommuner og flere faglige innlegg med fokus på risikoområder og refleksjoner rundt forebygging.

Vi reiser spørsmålene: Hva er korrupsjon, hva utgjør en risiko for korrupsjon, og hvordan kan vi forhindre dette?

 • 10:00: Tromsø kommune ønsker velkommen, ved ordfører Gunnar Wilhelmsen
 • 10:10: Hva er korrupsjon og hvordan skader den? Guro Slettemark, generalsekretær, TI Norge
 • 10:45: Korrupsjonsrisiko og aktuelle saker fra norske kommuner, Tor Dølvik, spesialrådgiver TI Norge
 • 11:15: Kommunale anskaffelser i risikosonen, Kjersti Holum Karlstrøm, advokat og medlem av anskaffelsesutvalget (NOU 2023:26)
 • 11:45: Spørsmål – kommentarer – oppsummering så langt

12:00 Lunsj

 • 12:30: Bakgrunnen for og erfaringer fra sentralisering av anskaffelsesområdet, Hanne Krogstad, seksjonssjef for anskaffelser, Tromsø kommune.
 • 13:00: Når habiliteten settes på prøve – fra formelle regler til praktiske valg, Markus Hoel Lie, professor ved juridisk fakultet UIT.
 • 13:45: Kaffepause
 • 13:55: «Hva gjør du, hvis…?», praktiske øvelser i dilemmarefleksjon basert på case og virkelige hendelser.
 • 14:45: Kommunal antikorrupsjon i hverdagen – refleksjon og oppsummering av dagen.
 • 15:00: Slutt – vel hjem – god helg, og sees til en korrupsjonsfri mandag

Dato

-
Sted
Rådhuset, kommunestyresalen