Ekstraordinært møte i helse- og velferdsutvalget 24. april 2024

Følg helse- og velferdsutvalgets ekstraordinære møte direkte fra klokken 13.00. Her finner du møteinfo og lenke til saksdokumenter.

Møtet avholdes for å behandle Tromsø kommunes høringssvar til Helse Nords høring "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord" med høringsfrist 25. april.

Saksliste med tilhørende dokumenter og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender.

Følg møtet direkte via Youtube:

Dato

-
Sted
Fjernmøte - avholdes digitalt på Teams og streames på Youtube