Dåp av vår nye brann - og redningsbåt

Du er invitert til dåpen av vår nye brann- og redningsbåt.
Seremonien inkluderer dåp med champagneknusing og lett servering. Det vil også være en demo av redning i vann, og Bjørnis kommer selvsagt for å sjekke at vi ivaretar sikkerheten!
Hjertelig velkommen.

Dato

-
Sted
Hansjordnesbukta