Arctic Frontiers Open: Mye sannhet, hva med forsoning? Tromsø kommunes rolle

Velkommen til frokostmøte i rådhusfoajeen. Møtet er gratis og åpent for alle.

Rapporten «Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner» ble overlevert Stortinget 1. juni 2023. Siden den gang har temaet vært gjenstand for diskusjoner på en rekke konferanser, seminar og debatter.

Tromsø kommune er en av landets største same- og kvenkommuner og er derfor en sentral og viktig aktør i det videre arbeidet med rapporten. Hvilken rolle spiller en bykommune i forsoningsprosessen? Og kan Tromsø kommune bane vei for andre kommuner for hvordan man forsones?

Det blir panelsamtale med:

  • Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  • Silje Karine Muotka, sametingspresident
  • Elle Nystad, leder i Norske samers riksforbund - Nuorat (ungdomsutvalget til NSR)
  • Bernt Isaksen, leder i Tromsø kvenforening
  • Astrid Maria Cabrera, forsker, NORCE

Moderator: Asbjørn Bartnes, Seksjonsleder kommunikasjon, Tromsø kommune

Frokostmøtet er gratis og åpent for alle som er interessert i hvordan Tromsø kommune jobber med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Det vil bli servert frokost fra kl. 08:00, møtestart kl. 08:15. Det blir anledning til å stille spørsmål/kommentere.

Velkommen! / Bures boahtin!

Forsiden av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport til Stortinget 1. juni 2023
Forsiden tilhørende rapporten «Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner», som ble overlevert Stortinget 1. juni 2023.

Dato

-
Sted
Rådhusfoajeen