Stenging av tunneler i Tromsø 21. august 2023

Mandag 21. august stenges Breivika-, Hansjordnes- og Mellomtunnelen. Tunnelene skal være stengt til september 2024.

Kart som viser stengte og åpne tunneler

Mandag 21. august stenges Breivika-, Hansjordnes- og Mellomtunnelen. Tunnelene skal være stengt til september 2024.

Siste oppdatering 21. aug 2023, kl. 8:57

Publisert 21. feb 2023

De tre tunnelene skal oppgraderes slik at de tilfredsstiller nasjonale sikkerhetskrav og forebygger farlige hendelser og gir vern i tilfelle av ulykker. Oppgraderingen vil bedre fremkommeligheten i trafikken i Tromsø. Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som eier tunnelene som er en del av fylkesvei 862.

Tunnelene som stenges er:

  • Hansjordnestunnelen
  • Brevikatunnelen
  • og Mellomtunnelen som forbinder de to ovennevnte

Langnestunnelen med Sentrumstangenten og ut-/innkjøring ved Polaria vil fremdeles være åpen (denne delen skal utbedres med arbeidsstart i september 2024).

Inn- og utkjøring i Vestregata (bak NAV) og parkeringsanlegget er åpen.

Vis hensyn

Stenging av tunnelene vil få konsekvenser for trafikkavviklingen i Tromsø da trafikken som vanligvis går gjennom tunnelene vil flytte seg over på andre veier.

For å gi best mulig trafikkflyt oppfordrer derfor Tromsø kommune til å:

  • Vise hensyn
  • Ta bussen om du kan
  • Kjøre sammen med andre
  • Kjøre utenom rushtidene
  • Gå eller sykle