Formannskapsmøte

Velkommen til å følge formannskapsmøtet direkte fra klokken 12 eller i opptak her. Her finner du møteinfo

Siste oppdatering 12. mai 2022, kl. 16:38

Publisert 28. mar 2022

Møtesaksliste med tilhørende dokumenter og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender.

Formannskapet skal blant behandle hva kommunen skal svare på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (Imdi) anmodning om å bosette flyktninger. Kommunedirektøren innstiller på at vi melder til Imdi at vi kan bosette til sammen 550 flyktninger i år, medregnet 10 enslige mindreårige flyktninger, og inkludert de 87 flyktningene som vi allerede har bekreftet at vi kan bosette.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene. Kontakt oss på e-post, politisk.sekretariat@tromso.kommune.no, dersom du har spørsmål.

Følg møtet direkte eller i opptak på vår videoside eller via Youtube:

Dato

Sted
Formannskapssalen