Formannskapsmøte

Velkommen til å følge formannskapsmøtet direkte fra klokken 12:00 eller i opptak her. Her finner du møteinfo.

Siste oppdatering 14. feb 2022, kl. 13:19

Publisert 14. feb 2022

Formannskapet skal blant annet behandle planprogram for kommuneplanens arealdel, planprogram for kommunedelplan for idrett og friluftsliv og Tromsø som European Youth Capital 2025.

Møtesaksliste med tilhørende dokumenter og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene. Kontakt oss på e-post politisk.sekretariat@tromso.kommune.no dersom du har spørsmål.

Fysisk oppmøte

Politiske møter gjennomføres med fysisk oppmøte på rådhuset, slik vanlig var før koronapandemien. Journalister og publikum kan dermed igjen møte opp i møtelokalene for å følge møtene med personlig tilstedeværelse.

Følg møtet direkte eller i opptak på vår videoside eller via Youtube:

Dato

Sted
Formannskapssalen