Fritak 2022, §5 eiendomsskatteloven
1.24 MB
Fast adresse til dokumentet:
Last ned   (1.24 MB)