Varslinger og kontaktinformasjon

Kort fortalt

  • På denne siden finner du informasjon om arbeid seksjon for vann og avløp gjør som påvirker innbyggere i kommunen.
  • Hvis du vil melde fra om feil ved vannforsyning eller avløp, så ta kontakt med vår beredskapsvakt. Gjelder det overflatevann i vei, ta kontakt med Bydrift (du finner kontaktinformasjon til begge i fanen nederst på denne siden).

  • Vi må stenge vannet i Turistvegen tirsdag 21. mai fra klokken 20:00 til klokken 05:00 onsdag morgen. Dette skyldes planlagt arbeid på vannledning. Husk å tappe opp vann til eget forbruk. Når vannet kommer tilbake kan det være misfarget. Tapp derfor ut på kaldtvann til vannet blir klart.

Har du spørsmål om faktura, slamtømming, vannmåler eller lignende, kan du ringe:

  • Kundeservice: 91 69 12 10.

Finn kontaktinformasjon til kundeservice

Gjelder det en akutt hendelse, så er disse vakttelefonene døgnåpne:

  • Vann og avløp: 97 00 90 10
  • Bydrift (kommunale veier og overflatevann): 97 01 02 00