Varslinger og kontaktinformasjon

Kort fortalt

  • På denne siden finner du informasjon om arbeid seksjon for vann og avløp gjør som påvirker innbyggere i kommunen.
  • Hvis du vil melde fra om feil ved vannforsyning eller avløp, så ta kontakt med vår beredskapsvakt. Gjelder det overflatevann i vei, ta kontakt med Bydrift (du finner kontaktinformasjon til begge i fanen nederst på denne siden).

  • Vi må stenge vannet i Norrønavegen, Nordslettvegen, Simon Workinnsveg og Langnesvegen 29. november 2023 fra klokken 09:30-10:30. Dette skyldes planlagt arbeid på vannledning. Husk å tappe opp vann til eget forbruk. Når vannet kommer tilbake kan det være misfarget. Tapp derfor ut på kaldtvann til vannet blir klart.

Hvis du har spørsmål om faktura, slamtømming, vannmåler eller lignende, kan du ringe:

  • Kundeservice: 91 69 12 10.

Gjelder det en akutt hendelse, så er disse vakttelefonene døgnåpne:

  • Vann og avløp: 97 00 90 10
  • Bydrift (kommunale veier og overflatevann): 97 01 02 00

Finn kontaktinformasjon til kundeservice