Prosjekter: Vann og avløp

Kort fortalt

  • Vi har mange planer for hvordan vann- og avløpssystemene skal vedlikeholdes og fornyes i årene som kommer.
  • Denne siden inneholder en oversikt over pågående og planlagte prosjekter der du kan lese om hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, hvor lang tid det vil ta og hvordan du påvirkes.
Gravemaskin Grøtfjord
En gravemaskin lager grøft til det nye avløpssystemet. I bakgrunnen ligger Grøtfjordvegen og stranda.
  • Hva skal vi gjøre? Vi bygger et nytt felles avløpssystem for eiendommene nært stranda i Grøtfjorden på Kvaløya. Avløpsvannet skal transporteres 500 meter ut i fjorden i rør og slippes ut på 40 meters dyp.
  • Hvorfor gjør vi dette? Strandområdet er utsatt for forurensing fra de private avløpsanleggene tilknyttet bebyggelsen. Siden stranda har blitt et populært turmål så skal avløpssystemet oppgraderes.
  • Når er det ferdig? Gravearbeidet startet i september 2021 og skal være ferdig i juli 2022.
  • Hvordan påvirkes du? Det vil være anleggsmaskiner i området under hele byggeperioden, men strandområdet vil ikke være stengt. Det meste av gravearbeidet vil være ferdig i god tid før juli 2022 og det vil mot slutten av perioden være mindre støy og aktivitet.
Oppgraderingen av Mortensnes er delt inn i fem byggetrinn.
  • Hva skal vi gjøre? Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (nedbør, drensvann og sjøvann) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk). I tillegg får veiene i området en oppgradering.
  • Når er det ferdig? Fornyingen av Mortensnes er delt inn i 5 byggetrinn. Del 1 og del 2 er avsluttet. Anleggsarbeidet for del 3 har estimert oppstart tidlig i 2022 og ferdigstillelse høsten 2023. Del 4 har estimert oppstart 2024 (ferdig 2025) og del 5 i 2026 (ferdig 2027).
  • Hvordan påvirkes du? Når anleggsarbeidet starter vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret. Det vil også i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vann.
  • Hvorfor gjør vi dette? Vann- og avløpsrørene på Mortensnes er gamle og har dermed økt risiko for å lekke eller gå tett. I tillegg gjør kombinasjonen av økt nedbør og utbygging at systemet ikke har god nok kapasitet. Derfor lager vi også et nytt system for overvann. I dag går overvann og spillvann i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering.
Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.