Prosjekter: Vann og avløp

Kort fortalt

 • Vi har flere planer for hvordan vann- og avløpssystemene skal vedlikeholdes og fornyes i årene som kommer.
 • Denne siden inneholder en oversikt over pågående og planlagte prosjekter der du kan lese om hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, hvor lang tid det vil ta og hvordan du påvirkes.
Den blå streken viser hvor det skal graves i 2022 og 2023.
 • Hva skal vi gjøre? Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (nedbør og drensvann) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk). I tillegg får veiene i området en oppgradering. Vi legger også ny hovedvannledning som deretter skal videre ned til havet og over til fastlandet.
 • Når er det ferdig? Anleggsarbeidet starter i april 2022 og skal være ferdig senhøsten 2023.
 • Hvordan påvirkes du? Når anleggsarbeidet starter vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret. Det vil også i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vann. 
Kartillustrasjonen viser planlagt fremdrift i gravearbeidet fra oppstart i april 2022 til ferdigstillelse i oktober 2023.
 • Hvorfor gjør vi dette? Vann- og avløpsrørene i området har for dårlig kapasitet og skal oppgraderes. Vi lager også et nytt system for overvann. I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering. I tillegg er det behov for å bygge et fortau i Røstbakken, da det ferdes mange barn og andre myke trafikanter der. Fortauet plasseres på nordsiden av veien langs Røstbakken.
 • Hva må du gjøre? Vi separerer det kommunale avløpsrøret i ett rør for spillvann (avløp) og ett rør for overvann (regn). Du må gjøre det samme med dine private stikkledninger. Les mer om hva som er ditt ansvar her.
Oppgraderingen av Mortensnes er delt inn i fem byggetrinn. Våren 2022 besluttet vi å endre rekkefølge på del 4 og del 5. Les begrunnelsen nedenfor under overskriften «Når er det ferdig?».
 • Hva skal vi gjøre? Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (regn) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk). I tillegg får veiene i området en oppgradering.
 • Når er det ferdig? Fornyingen av Mortensnes er delt inn i 5 byggetrinn. Del 1 og del 2 er avsluttet. Anleggsarbeidet for del 3 starter i februar 2022 og skal være ferdig senhøsten 2023. Del 4 har estimert oppstart 2026 (ferdig 2027) og del 5 i 2024 (ferdig 2025). Våren 2022 besluttet vi å endre rekkefølge på de to siste byggetrinnene. Årsaken til det er at vi har hatt flere lekkasjer i vår vannledning i Winston Churchills veg og må få skiftet denne ut så snart som mulig. Winston Churchills veg ligger inne i «Mortensnes del 5» og derfor fremskynder vi dette byggetrinnet.
 • Hvordan påvirkes du? Når anleggsarbeidet starter vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret. Det vil også i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vann.
Mortensnes del 3: Den blå streken markerer hvor det skal graves i 2022 og 2023.
 • Hvorfor gjør vi dette? Vann- og avløpsrørene på Mortensnes er gamle og har dermed økt risiko for å lekke eller gå tett. I tillegg gjør kombinasjonen av økt nedbør og utbygging at systemet ikke har god nok kapasitet. Derfor lager vi også et nytt system for overvann. I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering.
 • Hva må du gjøre? Vi separerer det kommunale avløpsrøret i ett rør for spillvann (avløp) og ett rør for overvann (regn). Du må gjøre det samme med dine private stikkledninger. Les mer om hva som er ditt ansvar her.
Her er fremdriftsplanen for Mortensnes del 3. Fase 5 (ikke på kartet) består av arbeid som skal gjøres i krysset Styrmannsvegen/Maskinistvegen. Dette krysset vil stenges i et par uker i oktober 2023.
Gravemaskin Grøtfjord
En gravemaskin lager grøft til det nye avløpssystemet. I bakgrunnen ligger Grøtfjordvegen og stranda.
 • Hva skal vi gjøre? Vi bygger et nytt felles avløpssystem for eiendommene nært stranda i Grøtfjorden på Kvaløya. Avløpsvannet skal transporteres 500 meter ut i fjorden i rør og slippes ut på 40 meters dyp.
 • Hvorfor gjør vi dette? Strandområdet er utsatt for forurensing fra de private avløpsanleggene tilknyttet bebyggelsen. Siden stranda har blitt et populært turmål så skal avløpssystemet oppgraderes.
 • Når er det ferdig? Gravearbeidet startet i september 2021 og skal være ferdig i juli 2022.
 • Hvordan påvirkes du? Det vil være anleggsmaskiner i området under hele byggeperioden, men strandområdet vil ikke være stengt. Det meste av gravearbeidet vil være ferdig i god tid før juli 2022 og det vil mot slutten av perioden være mindre støy og aktivitet.
Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.