Stor militærøvelse i tromsøområdet – Nordic Response 2024

Tusenvis av soldater skal øve på å forsvare Norden. Du kan derfor oppleve økt militær aktivitet i dine nærområder. Øvelsen kan også påvirke trafikkbildet. Hovedaktiviteten er fra 3. til 14. mars.

Siste oppdatering 11. mar 2024, kl. 9:18

Publisert 14. feb 2024
Norsk sanitetssoldat øver på å frakte skadd medsoldat på båre
Mer enn 20 000 soldater deltar på øvelsen i løpet av vinteren 2024. (Foto: Forsvaret)

Den norske militærøvelsen Cold Response har lang historie og finner sted i Nord-Norge hvert annet år. Grunnet NATO-utvidelsen med Finland og Sverige utvides øvelsen i år.

Hvor og når?

Hoveddelen av øvingsvirksomheten til Nordic Response finner sted i det nordlige Norden fra 3. til 14. mars 2024.

Vi gjør imidlertid oppmerksom at du også i andre perioder denne vinteren kan observere utbredt militær tilstedeværelse i Nord-Norge.

I Norge blir det mest aktivitet fra Bjerkvik og indre Troms og videre nordøstover til Alta og Midt-Finnmark. I tillegg blir det stor aktivitet i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark.

Informasjon om trafikk

Øvelsen vil i perioder påvirke trafikkbildet i Troms og Finnmark, og følgelig også i riksgrenseområdene både på norsk, finsk og svensk side.

Informasjon om dette vil bli tilgjengelig der publikum normalt finner trafikkinformasjon, blant annet:

Under feltøvelsen vil Forsvaret dessuten komme med daglige trafikkoppdateringer knyttet til militær trafikk, både i NRKs distriktssendinger og andre regionale medier.

Slik blir øvelsen

Øvelsen får sitt tyngdepunkt i det nordlige Norge, Sverige og Finland på land, til vanns og i lufta.

Særlig stor aktivitet blir det på sjøen med over 50 påmeldte ubåter, fregatter, korvetter, hangarskip og ulike amfibiefartøy.

I luften deltar over 100 kampfly, transportfly, maritime overvåkningsfly samt allierte CH43 Super Stallion, Merlin, Cobra og Osprey.

På bakken skal tusenvis av soldater forsvare og beskytte nordisk territorium med ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltevogner og andre landfartøy.

Mer info hos Forsvaret

Les mer om militærøvelsen Nordic Response 2024 på Forsvaret.no.

Dersom du har spørsmål om den militære aktiviteten, finner du kontaktopplysninger på Forsvarets nettsider.

Dato

-
Sted
Tromsøområdet