Tid for å øve – Egenberedskapsuka 2023

Tenk igjennom hva som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.

Siste oppdatering 26. okt 2023, kl. 12:38

Publisert 26. okt 2023
Dette er DSB mener du bør ha i beredskap hjemme, blant annet vann, kokeapparat, ved, førstehjelpsskrin, mat og radio
Eksempel på beredskapslager du bør ha hjemme. (Foto: DSB.no)

Egenberedskapsuka for 2023 arrangeres i uke 44, altså fra 30. oktober til 5. november.

Egenberedskapsuka er en landsdekkende kampanje som gjennomføres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med kommuner over hele landet.

Målet er å gjøre deg mer robust og i bedre stand til å håndtere kriser og uventede hendelser.

Tema for årets kampanje er «Øve».

Vær beredt

De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt.

Tenk igjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser kunne det ha fått og hvordan nettopp din familie ville ha håndtert det. Finn ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra.

Hvis det er utstyr du planlegger å bruke i en nødsituasjon, vær kjent med hvordan det brukes og sørg for at det virker.

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon.

Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Om krisen blir langvarig har dere med disse forberedelsene kjøpt dere tid og rom til å planlegge videre. Samtidig bidrar dere også til at de som trenger det mest kan få hjelp først.

«Beredskapsutstilling» på rådhuset

Kom gjerne innom rådhusfoajeen for å ta en titt på vår «utstilling» av et hjemmeberedskapslager. Utstillingen er på plass gjennom hele uka.

Dato

-