Signering av samarbeidsavtale med UiT

Ordfører Gunnar Wilhelmsen og UiT-rektor Dag Rune Olsen signerer avtalen på rådhuset.

Siste oppdatering 30. sep 2022, kl. 14:57

Publisert 30. sep 2022

Vi har samarbeidet med Universitetet i Tromsø på mange områder gjennom hele universitetets historie.

Denne avtalen skal bidra til å videreutvikle et forpliktende samarbeid hvor våre og universitets roller og kompetanse blir utnyttet til felles beste.

Avtaleperioden er 2022 – 2026.

Samarbeidsavtalen bygger på plandokumenter fra Tromsø kommune og UiT, deriblant «Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032» og universitetets strategiske planer.

Dato

Sted
Formannskapssalen