Presentasjon av forslag til budsjett for 2023 og handlingsprogram for 2023 – 2026

Velkommen til å følge kommunedirektør Stig Tore Johnsens presentasjon av forslag til budsjett og handlingsprogram.

Siste oppdatering 03. jan 2023, kl. 16:31

Publisert 28. okt 2022

Handlingsprogram 2023-2026 er Tromsø kommunes styringsdokument for de neste fire årene.

Det omfatter forslag til budsjett for det kommende året, økonomiplan for de tre påfølgende årene, strategier og mål for de neste fire årene og tiltak for å nå dem.

Følge presentasjonen direkte fra klokken 11 her:

Dato

Sted
Rådhuset, formannskapssalen