Stortingsvalg og sametingsvalg 2021

Kort fortalt

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du:

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Les mer om hvordan du bruker stemmeretten din ved valg.

Du har stemmerett ved sametingsvalget hvis du:

  • er registrert i Sametingets valgmanntall
  • har fylt 18 år innen utgaven av valgåret

Les mer om stemmerett ved sametingsvalget.

Velgere som ikke er hjemme på valgdagen, kan forhåndsstemme enten et annet sted i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

Du har selv ansvar for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen valgdagen mandag 13. september kl. 21.00. 

Les mer om å stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan møte i valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi din stemme hjemme. I søknaden må du oppgi at du er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.

For å søke kan du kontakte kommunen på telefon 77 79 00 00.

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i denne oversikten.

Du kan nå sjekke om du står i manntallet.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er folkeregistrert som bosatt 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Hva om jeg bor i utlandet?
Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke bruker den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden sender du i posten til:

Valgstyret i Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø 

Du kan også levere søknaden til servicetorget på rådhuset eller levere den samtidig som du stemmer.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.