Formannskapet og hovedutvalgene

Kort fortalt

Formannskapets medlemmer foran rådhuset.
FORMANNSKAPET: Formannskapets medlemmer.

Formannskapet har fått myndighet av kommunestyret til å avgjøre en rekke saker. Formannskapet behandler også økonomiplan, budsjett, forslag til skattevedtak og en rekke andre viktige saker, før de endelig avgjøres av kommunestyret.  

Formannskapet har som hovedregel møte annenhver tirsdag klokken 12:00. Du kan følge møtene direkte via videosiden. 

Her finner du en oversikt over formannskapets elleve medlemmer.

Her finner du sakspapirer til formannskapet. Klikk på møtedato for å se dokumentene.

  • Kommunen har fem hovedutvalg som behandler saker innenfor sine ansvarsområder. De har avgjørelsesmyndighet i tillegg til formannskapet og kommunestyret.
  • Hovedutvalgene har ni medlemmer som i hovedsak velges blant kommunestyrets medlemmer.
  • I store og prinsipielle saker som skal behandles av kommunestyret, behandler utvalgene saker innenfor sine områder før saken endelig avgjøres av kommunestyret.

Utvalget behandler saker om helsetjenester, hjemmetjenester, sykehjem, oppfølgingstjenester, flyktningtjenesten, sosialtjenesten og andre saker som handler om helse og velferd.

Medlemmer helse- og velferdsutvalget.  

Se møtekalender for møtedatoer.

Utvalget behandler saker som gjelder planer til offentlig ettersyn, reguleringsplaner og andre saker som gjelder kommune- og byutvikling.   

Medlemmer i kommune- og byutviklingsutvalget.
 
Se møtekalender for møtedatoer.

Utvalget behandler saker om allmenn kulturarbeid, kirkesaker, kulturminner, samisk kultur og frilufts- og idrettssaker.

Medlemmer i kultur-, idretts- og samferdselsutvalget.
 
Se møtekalender for møtedatoer.

Utvalget behandler saker om transport, avfallshåndtering, energi, landbruk, reindrift, motorisert ferdsel i utmark og andre saker om miljø, klima og samferdsel.

Medlemmer i miljø-, klima- og samferdselsutvalget.
 
Se møtekalender for møtedatoer.

Utvalget behandler saker som gjelder grunnskole, barnehage, Skolefritidsordning (SFO), pedagogisk veiledningstjeneste, barnevern, forebyggende helse, kulturskoletilbud, voksenopplæring og andre saker om oppvekst og utdanning.

Medlemmer i oppvekst- og utdanningsutvalget.
 
Se møtekalender for møtedatoer.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.