Jobb som valgmedarbeider

Ved hvert valg ansetter Tromsø kommune valgmedarbeidere som gjør en innsats for demokratiet samtidig som de får nyttig arbeidserfaring.

Søknadsfristen gikk ut 13. juni. Alle som søkte før søknadsfristen vil få tilbakemelding om behandlingen av søknaden.

Valgmedarbeidere på rådhuset i Tromsø kommune under valget i 2019
Årets beste kombo: Gjør en innsats for lokaldemokratiet, møt interessante og engasjerte mennesker og tjen en slump penger.

Arbeidsoppgaver og arbeidsperioder

Som en forberedelse til valget har Tromsø kommune ansatt valgmedarbeidere med følgende arbeidsoppgaver.

Når: Valgmedarbeider fra 10. august til 8. september, fra 28. august til 8. september og på valgdagene 10. og 11. september. Alle stillinger er besatt.

Opplæring: Obligatorisk opplæringsdag i uke 32. 

Lønn: Opplæring og arbeidet på valgdagene 10. og 11. september lønnes med med totalt 5500,- kroner.

Er du glad i å møte mennesker og trives i en arbeidshverdag med tempo? Da kan det å jobbe på et åpent stemmemottak være noe for deg. Tromsø kommune har nærmere 60 000 stemmeberettigede og vi tar imot stemmer på 45 ulike steder i kommunen. Vi har åpne stemmemottak på blant kjøpesentre, rådhuset, skoler og universitetet. Som valgmedarbeider vil du jobbe sammen med flere andre med å ta imot stemmer fra kommunens innbyggere. Oppgavene dine vil variere mellom å veilede velgere, krysse av velgere i det elektroniske manntallet, stemple stemmesedler og sørge for god køhåndtering. Du vil også være med på opptelling av stemmer. Arbeid med valg krever at du er strukturert og nøyaktig. Du må kunne bruke PC til å logge deg inn med elektronisk ID, søke opp personer i et register, skrive ut dokumenter og gjennomføre andre lignende oppgaver.  

Når: Jobb fra 10. august til 8. september. Alle stillinger er besatt.

Opplæring: Obligatorisk opplæringsdag 8. august. Opplæringstiden er lønnet.

Alle som ønsker det skal ha mulighet til å avlegge stemme ved valget. Derfor tar vi også imot stemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Til dette arbeidet trenger vi deg som er tålmodig, imøtekommende og innstilt på å veilede velgere i ulike livs- og helsesituasjoner. Du vil jobbe sammen med en liten gruppe som kjører rundt til ulike institusjoner, rigger opp valgavlukker og tar imot stemmer. Du bør ha normalt god helse, da arbeidet innebærer noe bæring i forbindelse med opprigg og nedrigg av valgavlukke. Du må kunne bruke PC til å logge deg inn med elektronisk ID, søke opp personer i et register, skrive ut dokumenter og gjennomføre andre lignende oppgaver. Det er en fordel om du har førerkort klasse B, men ikke et absolutt krav da dere alltid kommer til å jobbe i team. Arbeidet kan også innebære å bistå med andre valgoppgaver på rådhuset eller jobbe på ordinære stemmemottak ved behov.  

Når: Jobb fra 10. august til 8. september. Alle stillinger er besatt.

Opplæring: De to obligatoriske opplæringsdagene for vaktledere er satt til en dag i uke 24 og en dag i enten uke 31 eller 32. Opplæringstiden er lønnet.

Er du ansvarsfull og ønsker å jobbe med koordinering av mennesker? Da kan du passe til å være vaktleder på åpne stemmemottak. Vaktleder har operativt ansvar for arbeidet på stemmemottaket. Sentrale arbeidsoppgaver innebærer å koordinere de andre valgmedarbeiderne på jobb, akkreditere valgmedarbeidere som kommer på vakt, sørge for pauseavvikling og oppgaverullering samt å holde kontakt med og rapportere til valgadministrasjonen ved endring i bemanningsbehov, tekniske problemer og lignende. Arbeidet krever tydelig kommunikasjon, evne til å håndtere stressende arbeidssituasjoner, gode lederegenskaper og samarbeidsevner, struktur og nøyaktighet. Du må kunne bruke PC til å logge deg inn med elektronisk ID, søke opp personer i et register, skrive ut dokumenter og gjennomføre andre lignende oppgaver.  

Tromsø kommune har ansatt 20 personer som skal fungere som demokratiguider under kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023. Målet er å øke valgdeltakelsen. Les mer om demokratiguider

Noe av det en valgmedarbeider gjør

Valgmedarbeider i rådhuset forklarer en velger hvordan han stemmer
Ta imot og veilede velgere.
Valgmedarbeider i rådhuset sjekker identifikasjon på velger
Kontrollere velgernes ID.
Valgmedarbeider på rådhuset skanner strekkode på mobilen til en velger
Skanne valgkort.
Valgmedarbeider i stempler stemmeseddel
Kontrollere velgernes ID.
Valgmedarbeider rydder i stemmesedler i et valgavlukke
Stemple stemmeseddel.
Se til at velger legger stemmeseddel i rett urne.

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023 har omlag 60 000 innbyggere stemmerett, og nærmere 300 valgmedarbeidere er i sving på 45 ulike steder i kommunen.