Demokratiguider til valget 2023

Tromsø kommune har ansatt 20 personer som skal fungere som demokratiguider under kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023. Målet er å øke valgdeltakelsen.

Søk jobb som demokratiguide.

En demokratiguide vil være ute blant folk i Tromsø i perioden 14. august til 11. september for å informere om:

  • Hvordan du stemmer
  • Hvem som har stemmerett
  • Valget generelt

Når skjer det?

Kommune- og fylkestingvalget finner sted høsten 2023. Søknadsfristen er nå utgått.

Arbeidstida avtales i teamet du blir en del av. Du må kunne delta på en opplæringssamling i juni og en i august. 

Dette gjør du som demokratiguide

Du skal rekruttere og motivere potensielle velgere og sørge for at flere bruker stemmeretten sin.

Arenaene kan for eksempel være på stand ute blant folk og på besøk hos foreninger og lag.

Du får opplæring og lønn, og du jobber alltid i gruppe sammen med andre.

En demokratiguide er partipolitisk nøytral. Det betyr at du ikke kan jobbe som demokratiguide hvis du stiller til valg i år. Du bør like å komme i kontakt med mennesker og prate med folk.   

Derfor gjør vi det

Forskjellene i valgdeltakelsen er stor i kommunen vår. Unge voksne og personer med innvandrerbakgrunn er blant de som i gjennomsnitt har lav valgdeltakelse.

Vi tror at folk som selv er en del av målgruppa er best egnet til å drive med dette informasjonsarbeidet.

Derfor søker vi først og fremst deg som er 18-25 år og / eller har en flerkulturell bakgrunn eller innvandrerbakgrunn.