Vaksinering mot sesonginfluensa for sesongen 2022–2023

Kommunen tilbyr vaksinering mot influensa. Vaksinen tilbys til prioriterte grupper.

Illustrasjon om influensa og vaksinering.

Kommunen tilbyr vaksinering mot influensa. Vaksinen tilbys til prioriterte grupper.

Siste oppdatering 25. sep 2023, kl. 11:42

Publisert 01. okt 2022
 • NB! Dette er en eldre artikkel og informasjonen kan være utdatert. Dersom du leter etter informasjon om influensavaksinetilbudet for 2023 – 2024, finner du det på vår faste vaksineinfoside.

Etter flere år med lite influensa grunn smitteverntiltak mot korona, er befolkningens immunitet mot influensa svekket. Det forventes derfor at influensabølgen for høsten og vinteren 2022-2023 vil bli større enn normalt. 

Vaksinering er den beste måten å skaffe seg beskyttelse mot alvorlig sykdom på grunn av influensa. 

Tromsø kommune tilbyr influensavaksine til prioriterte grupper, som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Du kan bestille time digitalt via Helseboka. 

Eller ved å ringe Servicetorget: 77 79 00 00 

Hvem kan tilbys vaksinen? 

Influensavaksine innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet anbefales og tilbys til: 

 • Alle som er fylt 65 år 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år 
 • Barn og voksne med: 
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk) 
  • diabetes type 1 og 2 
  • leversvikt eller nyresvikt 
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, revmatoid artritt og andre sykdommer) 
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted) 
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie 
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte 
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets «Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa». 

Ønsker du influensavaksine, men ikke er innenfor en av disse gruppene, tilbyr apotek, private helseforetak og enkelte fastlegekontorer vaksinen. Disse opererer med egne priser.

Slik får du vaksinen

Barn som er anbefalt influensavaksine kan få dette på sin helsestasjon.

Beboere på sykehjem og en del beboere i omsorgsbolig vil få tilbud om vaksinen av helsetjenesten der de bor. 

Helsepersonell skal få tilbud om vaksine hos sin arbeidsgiver. 

Andre som tilhører prioriterte grupper kan få vaksine hos sin fastlege eller på kommunens vaksinasjonssenter.

Pris hos fastlege kan variere. Sjekk fastlegekontorets nettsider. 

Personer utenom prioriterte grupper kan få satt vaksinen på apotek. Noen fastleger tilbyr også vaksine utenom vaksinasjonsprogrammet. Pris vil variere, men siden dette er utenom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet må man regne med at det koster mer.

Barn og unge i risikogrupper

Foresatte til barn under skolepliktig alder kan kontakte barnets helsestasjon for å avtale vaksinering.

Foresatte til barn i grunnskolen kan kontakte skolehelsetjenesten for å avtale vaksinering. Det samme gjelder unge i videregående skole.

Unge under 18 år som er ferdig med grunnskolen, men som ikke går på videregående skole kan få vaksinen på kommunens vaksinasjonssenter på Sydspissen.

Vaksinen er gratis for barn og unge under 18 år.

Tilbudet gjelder følgende grupper barn og unge:

 • Kronisk lungesykdom/astma
 • Hjertesykdom
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, for eksempel epilepsi
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling. Som for eksempel barn som har fått organtransplantasjon eller har kreft. Vaksine anbefales også til de som bor sammen med, eller er tilsvarende nær barn som har nedsatt immunforsvar.
 • Lever eller nyresvikt
 • Diabetes
 • Svært alvorlig fedme
 • Barn som er født prematurt anbefales årlig influensavaksine fra seks måneder etter fødsel fram til fem år etter fødsel.

Influensavaksine til helsepersonell i private helsevirksomheter

Arbeidsgivere er pliktig å tilby sine ansatte nødvendige vaksiner. For små helsevirksomheter kan det være aktuelt å få satt vaksinen på kommunens vaksinasjonssenter for arbeidsgivers kostnad. Arbeidsgivere kan da kontakte Vaksinasjonskontoret for å avtale slik vaksinering.
E-post: vaksinasjonskontoret@tromso.kommune.no

Hvordan går jeg fram for å få influensavaksine på kommunens vaksinasjonssenter?

Timebestilling: 

Du kan bestille time digitalt via Helseboka. 

Eller ved å ringe Servicetorget: 77 79 00 00 

Sted:

Tromsø kommune tilbyr influensavaksine til prioriterte grupper fra vårt vaksinasjonssenter på Sydspissen (tidligere Sydspissen hotell eller Sydspissen permsenter).

Vaksinasjonssenteret på Sydspissen
Strandvegen 166

Åpningstid

Tirsdag – torsdag 11:00–16:30

Pris: 

Vaksinen koster 200 kroner. Det kan betales med bankkort, Vipps eller kontant. Vaksinen er gratis for barn og unge under 18 år.

Ta koronavaksine samtidig

Det er mulig å få koronavaksine og influensavaksine samtidig. Dette gjøres ved å bestille time for influensavaksinasjon og be om koronavaksine når man er på vaksinested. Koronavaksinen er gratis.

Vil du vite mer om influensavaksine? 

For personer utenom prioriterte grupper vil kostnaden variere fra vaksinasjonssted til vaksinasjonssted. 

Les mer på Helsenorge.no