Søk støtte til bærekraftige tiltak innen 15. oktober

Sammen med næringslivet og andre aktører ønsker Tromsø kommune å nå målet om et bærekraftig Tromsø. Søk støtte fra Fremtids- og næringsfondet.

Illustrasjon bærekraft

Sammen med næringslivet og andre aktører ønsker Tromsø kommune å nå målet om et bærekraftig Tromsø. Søk støtte fra Fremtids- og næringsfondet.

Siste oppdatering 15. sep 2023, kl. 13:06

Publisert 30. mai 2023

Tromsø kommune vil styrke samarbeidet med næringslivet og andre aktører om å nå målet om «Et bærekraftig Tromsø i 2032», som er et uttalt mål i «Tromsø vil – kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2020-2032».

Derfor har kommunen nå lansert et nytt fond, Fremtids- og næringsfondet.

Fondet kan gi støtte til prosjekter som bidrar til «det grønne skiftet», bærekraftige tiltak og til å redusere klimautslipp.

Nullutslipp, klima og grønn omstilling

– Dette er et av tiltakene Tromsø kommune gjør for å fremme bærekraftig næringsutvikling i Tromsø. Det nye Fremtids- og næringsfondet støtter innovative prosjekter og forretningsmodeller for et bærekraftig Tromsø i 2032, med fokus på nullutslipp, klimautfordringer, grønn omstilling og overgangen til sirkulær økonomi, sier seksjonsleder for samfunn, innovasjon og næring, Sigrid Mogård-Jansen, og legger til:

– Vi ser fram til å styrke samarbeidet med næringslivet og organisasjoner, og ser fram til å motta gode søknader til Fremtids- og næringsfondet.

Kan dele ut inntil 2,4 millioner

Tromsø kommune disponerer inntil to millioner kroner i året til Fremtids- og næringsfondet. Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget 400 000 kroner øremerket til Fremtids- og næringsfondet.

I sin helhet kan Tromsø kommune derfor dele ut 2,4 millioner kroner i året.

Nedre ramme for innvilget tilskudd er 50 000 kroner, og øvrig ramme er 500 000 kroner. Det kan søkes på inntil 50 prosent av tiltakets totale kostnad.

Søk via Regionalforvaltning.no innen 15. oktober

Mer informasjon om Fremtids- og næringsfondet finner man på tromso.kommune.no/fremtidsfondet

Søknadsskjema, vilkår og kriterier finner du på Regionalforvaltning.no

Søkeadgangen er nå åpen, og søknadsfristen er 15. oktober 2023.