Søk tilskudd til miljøvennlige tiltak innen 20. august

Tromsø kommune lyser ut én million kroner i tilskudd til miljøvennlige prosjekter i kommunen. Tilskuddsordningen kalles Miljømillionen.

Miljømillionen

Tromsø kommune lyser ut én million kroner i tilskudd til miljøvennlige prosjekter i kommunen. Tilskuddsordningen kalles Miljømillionen.

Siste oppdatering 16. jun 2023, kl. 13:14

Publisert 21. mar 2023

Temaområdene det kan søkes om støtte til er:

  • Ladeinfrastruktur i borettslag og sameier
  • Plastfri by
  • Grønn mobilitet
  • Urban dyrking – bynært landbruk
  • Sirkulærøkonomi
  • Skrotinnsamling i inn- og utmark

Tiltak som får innvilget støtte, skal være gjennomført i løpet av 2023.

Søknaden sendes inn ved å bruke kommunens elektroniske søknadsskjema.

Søknadsfrist 20. august

Les mer om Miljømillionen