Camilla kåret til årets sykepleierleder

Vi gratulerer! Det er Norsk Sykepleierforbunds regionforbund i Troms, Finnmark og Svalbard som står for utmerkelsen.

Camilla Børresen holder kunst og blomsterbukett etter å ha blitt kåret til Årets sykepleierleder 2022

Vi gratulerer! Det er Norsk Sykepleierforbunds regionforbund i Troms, Finnmark og Svalbard som står for utmerkelsen.

Siste oppdatering 12. jun 2023, kl. 12:57

Publisert 23. nov 2022

(Foto: Elisabet Sausjord/Tromsø kommune)

Camilla Børresen er enhetsleder ved Kvaløya hjemmetjeneste og ble nominert til prisen for 2022 av en av sine egne ansatte.

Hun mottok prisen på Norsk Sykepleierforbunds hovedtillitsvalgtkonferanse for Troms og Finnmark, som nylig ble arrangert i Tromsø.

– Det betyr mye å få en slik pris. Det er mange dyktige ledere i vårt store fylke, så den tas imot med stor ydmykhet. Å være helseleder er å ta ansvar 24-7 året rundt, da vi har drift til alle døgnets tider. At ansatte setter pris på meg og føler seg ivaretatt på jobb, det er godt å vite. Vi har mange dyktige ansatte som gjør en veldig viktig jobb slik at vi kan gi gode og trygge tjenester til befolkningen når de trenger oss, sier Camilla Børresen.

Motiverer og ivaretar ansatte

I sykepleierforbundets priskriterier heter det blant annet:

«Den som tildeles prisen som «Årets sykepleieleder» skal motivere, inspirere og være en kulturbærer for faget.

En sykepleieleder skal tilrettelegge for en helsefremmende arbeidsplass og samtidig ha faget i front. Den skal ivareta sine ansatte og gjennom sitt lederskap vise at alle aspekter innenfor fagfeltet ledelse er ivaretatt. (...)

Prisen tildeles en leder som har utmerket seg på ett eller flere av følgende punkter:
• Utøver ledelse av høy kvalitet og setter klare mål for sykepleietjenesten
• Oppnår gode pasientresultater i samarbeid med de ansatte
• Stimulerer, tilrettelegger og utvikler et godt fagmiljø
• Ivaretar hver enkelt ansatt
• Skaper trivsel på arbeidsplassen
• Helhetsperspektiv. Herunder tverrfaglig samarbeid, samhandling mellom
nivå/sektorer
• Skaper rom for fagutvikling og etisk refleksjon, og bruker yrkesetiske
retningslinjer som et styringsverktøy.»

Får kunst og diplom

Prisen som Camilla Børresen fikk består av et diplom og Nordnorsk kunst til en verdi på cirka 5000 kroner.