Arbeidet er i gang i Storgata

Elektriske anleggsmaskiner skal jobbe i Storgata fram til sommeren 2025. Butikker, kafeer og andre virksomheter i gata skal være tilgjengelige i hele perioden.

Foto av første gravetak i Storgata, gjort av Tone Marie Myklevoll, leder av kommune- og byutviklingsutvalget.

Elektriske anleggsmaskiner skal jobbe i Storgata fram til sommeren 2025. Butikker, kafeer og andre virksomheter i gata skal være tilgjengelige i hele perioden.

Siste oppdatering 28. apr 2023, kl. 16:42

Publisert 28. apr 2023

Det er en strekning på 350 meter, fra Bispegata til Fredrik Langes gate som nå skal renoveres. Hele gata skal graves opp, og alt av rør og ledninger og gatevarme skal skiftes ut. På toppen skal det legges et dekke som skal vare i mange år framover. Det skal også plantes trær, utsmykkes og lyssettes så gågata blir en enda hyggeligere gate å oppholde seg i. 

Elektriske anleggsmaskiner 

Bærekraft har vært sentralt i hele prosjektet, fra løsningene med mer grønt i gata til hvordan miljø ble vektet i anbudskonkurransen, og nå i utførelsen.   

På Stortorget står det elektriske anleggsmaskiner som skal benyttes i arbeidet. Disse maskinene gir mindre utslipp og støy enn maskiner som bruker fossilt drivstoff. Mindre støy gir bedre arbeidsmiljø for både de som jobber med anleggsmaskinene og de som oppholder seg i nærheten.  

– Dette er i tråd med Tromsø kommune sine ambisjoner om å bevege seg fra fossilfrie byggeplasser til utslippsfrie byggeplasser i årene framover. Med prosjektet i Storgata håper vi å gå foran som et eksempel på hvordan dette kan oppnås, sier prosjektleder Alexandra Dons.   

Det er Narvik-bedriften A. Markussen som er hovedentreprenør for arbeidet. 

Butikkene skal være tilgjengelige for folk

Mens arbeidet pågår, skal butikker, kafeer og andre virksomheter i Storgata være tilgjengelige for publikum og varelevering. Et så omfattende arbeid vil likevel påvirke både innbyggerne som bruker sentrum og de som eier, driver eller jobber i bedrifter i Storgata. Tromsø kommune har hatt tett dialog med gårdeiere og næringsdrivende som blir berørt av arbeidet.  

– God kommunikasjon er nøkkelen. Vi må være flinke til å informere de berørte partene underveis om hvor og når det skal arbeides i de ulike delene av gata, sier prosjektleder Dons.   

Tirsdag 2. mai kl. 16:30–18:00 er det et informasjonsmøte i kantina på Rådhuset for gårdeiere og næringsdrivende i og nært Storgata. Her vil prosjektledere og entreprenør gå igjennom prosjektet og ta imot spørsmål.   

Storgata nord har en egen nettside hvor du kan lese mer om prosjektet.  

Leder for Tromsø sentrum, Shilan Ghadani, prosjektleder Alexandra Dons og leder i kommune- og byutviklingskomiteen Tone Marie Myklevoll gleder seg til Storgata skal bli oppgradert.